Corona en cultuur

Coronapakket Cultuur

Wil je overleggen over een eventuele aanvraag voor het coronapakket cultuur, mail dan naar cultuurverberg dit@almere.nl. Wij brengen je dan in contact met de juiste persoon en geven je advies. Ook in 2022 kun je een aanvraag indienen bij de gemeente Almere voor coronasteun.

Meer informatie/downloads

Ondersteuningsmaatregelen Almere / Coronapakket Cultuur Almere

De gemeente en het Cultuurfonds Almere willen de lokale cultuursector perspectief bieden tijdens deze coronacrisis. Dankzij een rijksbijdrage kunnen we de cultuursector ook in 2022 ondersteunen.

Lees meer op de pagina Coronapakket Cultuur

Ondersteuningsmaatregelen Provincie Flevoland

Vanaf 1 april 2021 kunnen theaters, podia, musea, amateurkunstverenigingen en individuele cultuurmakers ‘coronasubsidie’ aanvragen bij provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het nemen van nieuwe steunmaatregelen, om de gevolgen van corona voor de culturele sector zoveel mogelijk te beperken.

Cofinanciering ook voor poppodia

De cofinancieringsregeling voor Flevolandse (film)theaters en musea van vorig jaar is nu ook beschikbaar voor poppodia. Voorwaarde is dat de gemeente eenzelfde subsidie bijdraagt om de coronaschade te dekken. Deze incidentele subsidies zijn beschikbaar totdat het totale bedrag van € 500.000 is toegekend.

Aanpassingen producties culturele instellingen

Instellingen kunnen een bijdrage van maximaal € 25.000 krijgen. Dit voor de kosten van noodzakelijke aanpassingen aan producties als gevolg van de coronamaatregelen. Voorwaarde is dat deze instellingen al een provinciale subsidie hebben ontvangen, op basis van de cultuurnota 2017-2020 en/of 2021-2024.

Materiaalkosten voor amateurkunstverenigingen

Amateurkunstverenigingen kunnen een bijdrage van € 500 tot € 2.500 aanvragen. Het gaat om materiaalkosten die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstandsregel. Het huren van alternatieve (oefen)ruimte valt ook onder materiaalkosten.

Balkonscène-regeling voor individuele makers

Daarnaast wil de provincie kleinschalige professionele live-uitvoeringen met publiek mogelijk maken, als de coronamaatregelen dat weer toelaten. De nieuwe balkonscène-regeling stelt individuele makers daartoe in staat. Zij of hun verantwoordelijke rechtspersoon, kunnen tussen € 2.500 en € 15.000 aanvragen.

Aanvragen regeling

De regelingen voor aanpassingen van producties en materiaalkosten voor amateurkunstverenigingen en de balkonscène-regeling staan open tot en met 1 oktober 2021. Tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt. Vanaf 1 april 2021 staan de regelingen open en kunnen aanvragen worden ingediend. Meer informatie vind je op de website van de Provincie Flevoland .

Ondersteuningsmaatregelen Rijk

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

Overige handige informatie

 

Cultuurmakersfonds

Speciaal voor professionele makers die getroffen zijn door de maatregelen tegen het coronavirus is er subsidie voor nieuwe projecten beschikbaar. Dankzij het burgerinitiatief #Doemeemetjeaow en een anonieme schenking is door het Prins Bernhard Cultuurfonds het Cultuurmakersfonds ingericht. De regeling is bedoeld voor stichtingen of collectieven in de beeldende kunst, theater, film, dans, muziek en letteren (performance, lezing) die geen meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen. De aan te vragen bedragen variëren van minimaal € 5.000 tot maximaal € 50.000, onder de voorwaarde dat het project gerelateerd is aan de coronacrisis.

Lees de regeling, voorwaarden en procedure