Coronapakket Cultuur Almere

Op deze pagina vind je informatie over het Coronapakket Cultuur Almere. Samen met Cultuurfonds Almere en dankzij een Rijksbijdrage, ondersteunt de gemeente de Almeerse cultuursector. 

Hoe vraag je steun aan bij het Coronapakket Cultuur?

Je kunt een aanvraag indienen bij subsidiebureauverberg dit@almere.nl. Voordat je jouw aanvraag definitief indient bij het subsidiebureau, vragen we je een eerste concept voor te leggen aan de betreffende beleidsmedewerker van de gemeente Almere.

  • Zit je in de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur (ABC)? Stuur dan een mail naar cultuurverberg dit@almere.nl
  • Zit je niet in de ABC? Neem dan contact op met het Cultuurfonds Almere via infoverberg dit@cultuurfondsalmere.nl
  • Na ontvangst gaan we vanuit de gemeente of het Cultuurfonds met je in gesprek om te kijken hoe we jou kunnen ondersteunen.

Meer informatie/downloads

Het Coronapakket Cultuur Almere

Het Coronapakket Cultuur Almere biedt perspectief aan de hele Almeerse cultuursector, de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur en de culturele organisaties, makers en cultureel ondernemers die daar (nog) niet toe behoren, op maat en flexibel. We bieden perspectief: Financieel, door bij te springen waar het water aan de lippen staat. Maar ook in het faciliteren van ruimte om te repeteren of uitvoeringen te geven, of het tijdelijk inhuren van extra personeel.
Op de lange termijn is er voor de cultuursector een transformatie nodig. Nieuwe manieren van produceren en nieuwe verdienmodellen moeten nog uitgevonden worden. Ook daarvoor kan de sector een beroep doen op het Coronapakket. Het doel van het Coronapakket Cultuur is om de culturele sector in Almere te helpen de sterke culturele sector te worden die we in het Cultuurplan Almere 2019-2024 ambiëren.

Het Coronapakket Cultuur beslaat drie sporen:

  1. overleven: noodmaatregelen voor voortbestaan culturele basisinfrastructuur
  2. overbruggen: cultuur mogelijk maken: juist ook binnen de geldende beperkingen
  3. transformeren: duurzame ondersteuningsmaatregelen met het oog op de toekomst

Toelichting KAF

Toelichting KAF: Binnen dit budget heeft de Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) reeds €105.000 “ontvangen” door een eenmalige huurverlaging om een steunmaatregel van het Fonds Podiumkunsten te matchen.

Hoe moet een subsidieaanvraag voor het Coronapakket Cultuur gemeente Almere worden ingediend?

De subsidieaanvraag moet bestaan uit:  

  1. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  2. Een (activiteiten)plan met een overtuigende toelichting op (één van) de drie sporen waarbinnen subsidie wordt aangevraagd en waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan een of meer van de in artikel 7 genoemde criteria.
  3. Een sluitende begroting inclusief toelichting, waarbij sprake is van een redelijke verhouding tussen de kosten en de (omvang van) de activiteiten.
  4. Indienen bij subsidiebureauverberg dit@almere.nl 

NB. Het is het meest efficiënt als je je aanvraag met iemand van het team cultuur bespreekt voordat je een aanvraag indient. Stuur voor het maken van een afspraak een mailtje naar cultuurverberg dit@almere.nl. Als onderdelen ontbreken, kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden. Laat alles dus even checken door iemand van het team cultuur van de gemeente, voordat je formeel een aanvraag indient bij subsidiebureauverberg dit@almere.nl