Direct naar paginainhoud
menu

In het coalitieakkoord Almere 2018-2022 heeft het college de ambitie uitgesproken om samen met de stad, met culturele partners en externe specialisten een meerjarig strategisch Cultuurplan op te stellen waarin een visie op het cultuur- en erfgoedbeleid wordt geformuleerd. Het resultaat is het Cultuurplan Almere 2019-2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt. Hierin worden de visie, ambities en doelstellingen voor het nieuwe cultuurbeleid voor de komende zes jaar beschreven. Daarnaast geeft het richting aan de culturele ontwikkeling en de inzet van de structurele extra investering in cultuur in Almere.

Samen met de stad

Tijdens de Cultuurtafels en de Stadsgesprekken eind 2018 en het Cultuurdebat in januari 2019 hebben we inspirerende gesprekken gevoerd met actieve bewoners, amateurs, kunstenaars, ondernemers, scholen en cultuurpartners. Uit deze gesprekken is gebleken dat cultuur voor veel Almeerders belangrijk is en dat er bij velen de behoefte bestaat om hier samen met elkaar én met de gemeente aan te werken. Mede dankzij deze gesprekken is het Cultuurplan tot stand gekomen.

Ambities en doelstellingen Cultuurplan

In het Cultuurplan staan drie ambities voor het nieuwe cultuurbeleid:  

  1. Cultuur is voor alle Almeerders dichtbij.
  2. Cultuur krijgt de ruimte om te groeien.
  3. Cultuur geeft vorm aan de identiteit van Almere.  

Met de eerste ambitie richt het cultuurbeleid zich op alle Almeerders, op cultuureducatie voor alle kinderen en cultuur in alle stadsdelen. Met de tweede ambitie richt het cultuurbeleid zich op ruimte voor groei en versterking van de cultuursector, en op talentontwikkeling. Met de derde ambitie richt het cultuurbeleid zich op de regio en de rest van Nederland en de unieke culturele kenmerken van de stad waarmee Almere zich kan profileren en onderscheiden. Samenwerking met regio en rijk is daarbij van groot belang.  

Het bereiken van deze ambities is een gemeenschappelijke taak van de gemeente, bewoners, ondernemers, scholen, bedrijven en alle cultuurpartners. Het Cultuurplan is daarom ook een uitnodiging aan iedereen, want: cultuur in Almere is van en voor iedereen!

Het Cultuurplan is na vaststelling door de gemeenteraad op deze pagina te downloaden.

Wat vindt u van onze website?