Digitale Floriade

Digitale technologie en slim gebruik van data kunnen helpen om de leefomgeving van inwoners te verbeteren. Daarom verzamelen we in het Floriadepark allerlei data en testen slimme toepassingen.

Het terrein van de Floriade is daarmee een proeftuin en een versneller voor innovaties, die we bij succes kunnen toepassen in de hele stad. Zo meten we bijvoorbeeld gegevens uit de leefomgeving. Via een netwerk van sensoren, die op het Floriadeterrein en langs de belangrijkste toegangswegen staan, meten we fijnstof, stikstof, hitte en geluid. 

Op die manier krijgen we een beeld van de actuele luchtkwaliteit. Sensoren meten ook de drukte van auto’s op de weg. Door deze sensoren en slimme camera’s in te zetten, kunnen we de verkeersdoorstroming beter regelen.

Alle data op één platform

Het idee is uiteindelijk om de data van sensoren en slimme camera’s te verzamelen op één dataplatform. Ook metingen die al bestaande sensoren in de stad doen, zoals verkeersintensiteit, snelheidsmetingen op de weg en de bezetting van parkeergarages, koppelen we hieraan. We houden daarbij rekening met de privacy-wetgeving. 

In de toekomst kan dit betekenen dat we verkeersinformatieborden, stoplichten, vertrektijden van bussen en indicatieborden van parkeergarages kunnen inzetten om het verkeer realtime door de stad te sturen. Zo voorkomen we dat er teveel vervuiling op een locatie optreedt. Dit principe heet ‘smart mobility’ en sluit aan bij het creëren van slimme, veilige en groene steden.