Groen en Gezond Almere

Een groene en gezonde stad bouw je samen. Wij werken samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden en kennisinstellingen aan de groene stad van de toekomst. Dit doen we onder de naam Groen & Gezond Almere. Floriade Expo 2022 met het thema Growing Green Cities is de aanjager voor deze ontwikkeling. 

In de Duurzaamheidsagenda van Almere staan de ambities en doelstellingen. Die sluiten aan bij de nationale (klimaat-)doelstellingen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen met 49% in 2030 en 95% in 2050. De focus ligt op zes thema’s: energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit, gezond voedsel, ecologie en klimaatadaptatie. 

Binnen het programma Groene en Gezonde Stad zetten we in op het stimuleren van duurzaam gedrag. Echte transities ontstaan immers door grootschalige gedragsverandering. We gebruiken de ervaringen van koplopers in onze stad om andere bewoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders te stimuleren om ook duurzaam te gaan handelen.

Almeerders die een bijzondere groene bijdrage leveren aan de stad krijgen een speld uitgereikt.

Om dit onder de aandacht te brengen, reiken we de Growing Green speld uit, waarmee we groene en gezonde initiatieven in de spotlights zetten. Er zijn enorm veel inspirerende en creatieve initiatieven die in Almere plaatsvinden, die we graag een podium willen geven en zoveel mogelijk willen laten zien. Enkele honderden Almeerders zijn inmiddels een trotse groene spelddrager. Mensen met bijzondere ideeën, groene projecten en unieke creativiteit. Jonge Almeerders met groene initiatieven krijgen sinds 2021 een groene medaille.

Zo zijn er nog tal van initiatieven binnen het programma Groene en Gezonde Stad, zoals Almere in Bloei met de actie Tegel eruit plant erin, Eettuintjes, de Groene Buur en de Floriade Parade.

Kijk voor meer informatie op http://groenengezond.almere.nl