Groene stadswijk Hortus

Na afloop van de Floriade Expo 2022 wordt het Floriadepark doorontwikkeld tot de groene en gezonde stadswijk Hortus. De wijk komt te liggen direct aan de A6 met uitzicht op de skyline van Almere, centraal in de randstad, aan de zuidoever van het Weerwater. Aan de overkant, aan de noordoever van het Weerwater, ligt het stadscentrum.

Hortus wordt een groene stadswijk doordat dezelfde groene basisstructuur van de Floriade Expo 2022 wordt gebruikt. Dat betekent dat er sprake is van een omgekeerde gebiedsontwikkeling in deze wijk: eerst worden de bomen en het openbaar groen geplant en daarna worden de huizen gebouwd. Het groen wordt gevormd door een alfabetische bomen- en plantenbibliotheek waar je letterlijk doorheen kunt lopen. Wat dit arboretum extra uniek maakt, is dat alle bomen en planten bijdragen aan een gezonde, groene stad.

Woontoren Flores krijgt bijzonder kunstwerk

De ontwikkelcombinatie Amvest - DuraVermeer realiseert in het gebied 660 woningen. De naam Hortus van deze wijk betekent letterlijk tuin en is een verwijzing naar Hortus Botanicus. De woontoren Flores met 80 appartementen wordt gebouwd naar het ontwerp van Klunder Architecten. Het complex krijgt een bijzonder gevelkunstwerk waarbij de beplanting in het arboretum artistiek is vertaald door MVRDV, Arttenders en kunstenares Alex Verhaest. In de compositie zijn 1.800 bomen en planten verwerkt.

Meer informatie over het gevelkunstwerk is te vinden op sympoiesis.nl.

Onthulling woontoren Flores, oktober 2020

Zorgcentrum Flora

Een ander bijzonder gebouw in de wijk is het nieuwe woonzorgcentrum Flora van Zorggroep Almere. Hier komen 130 woningen voor mensen met dementie. In de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum is er rekening mee gehouden dat de zintuigen op een prettige manier geprikkeld blijven. Zo hebben alle woonkamers uitzicht op één van de kleurrijke pleinen en buiten het gebouw komt een grote belevingstuin. Bij de bouw wordt veel gebruikgemaakt van natuurlijke of gerecyclede producten. De gouden aluminium beplating wordt onder andere geproduceerd van oude mountainbikes en is de gevel volledig van hout. Tevens is het een innovatief gebouw als het gaat om technische snufjes. Deze innovatieve middelen zorgen er namelijk voor dat de bewoners zich nog meer thuis gaan voelen.

De toekomstige bewoners van dit zorgcentrum hebben uitzicht op een kleurrijk plein.

Hergebruik van materialen

In de wijk staan circulariteit en innovatie centraal. Straten worden bijvoorbeeld zo min mogelijk verhard uitgevoerd waardoor het ontwerp klimaatadaptief is. Droogte en hittestress worden zoveel mogelijk voorkomen. Deze uitgangspunten worden zoveel als mogelijk uitgerold naar nieuwe en bestaande wijken van Almere.

In de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van hergebruikt beton, bij voorkeur uit Almere zelf. Straatmeubilair wordt eveneens uitgevoerd met circulaire en biobased materialen. Dit is goed voor het milieu en bevordert lokale, duurzame economische bedrijvigheid.

Duurzame innovaties

In de wijk is het Smart Thermal Grid aangelegd, een collectieve voorziening van warmte en koude die geen beroep doet op restwarmte van de vuilverbranding en zo min mogelijk de bodem belast. Het betreft een schone energievoorziening voor de toekomstige bewoners en andere gebruikers van de groene stadswijk Hortus.

Smart Thermal Grid is een innovatief netwerk om warmte en koude uit te wisselen tussen bedrijven huizen of winkels. 

De openbare verlichting in de wijk is aangesloten op gelijkspanning. Dit is een bestaande techniek, met een significante besparing op stroomverbruik en beheerkosten, tegen gelijkblijvende investeringen. Net als bij het Smart Thermal Grid, is gelijkspanning een voor bewoners bijna ‘onzichtbare’ vernieuwing. Om aansluiting op gelijkspanning voor toekomstige gebouwen, zonnepanelen in de openbare ruimte en laadpalen in de Alleezone van Almere Hortus mogelijk te maken, zijn in dat gebied loze leidingen aangebracht. Dit verlaagt de drempel voor toepassing van de techniek aanzienlijk.

Almere Hortus wordt verder een autoluwe stadswijk. In het stedenbouwkundig ontwerp van de stadswijk staat langzaam verkeer centraal, en is de auto te gast. Voor Almere is dit een majeure beweging om de leefomgeving verder aangenaam, veilig en gezond te maken.