Nieuwsbrief Werk en Inkomen winter 2022-2023

Wijziging in de hoogte van de bijstandsuitkering

Per 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon met iets meer dan 10% verhoogd. De bijstandsuitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. De hoogte van de bijstandsuitkeringen stijgen hierdoor per 1 januari sterker dan gebruikelijk. Als voorbeeld voor alleenstaande en alleenstaande ouders, zonder kostendelende medebewoner stijgt de maandelijkse netto uitkering met ongeveer € 94. Voor gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoners stijgt de maandelijkse uitkering met ongeveer € 134 netto.

Voor meer informatie over rondkomen met een laag inkomen, kijk op https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen.

Wijziging leeftijd kostendeler

Vanaf 1 januari 2023 zal de leeftijdsgrens van kostendelende medebewoners gewijzigd worden van 21 jaar naar 27 jaar. Dit betekent dat medebewoners tot 27 jaar vanaf 1 januari 2023 niet langer als kostendelers worden beschouwd.

De wijziging geldt voor nieuwe en huidige gevallen.

Het afschaffen van de kostendelersnorm geldt alleen voor inwoners met een bijstandsuitkering die 1 of meer huisgenoten hebben tot 27 jaar.

Maar de leeftijdsgrens voor een inwoner met bijstand zelf verandert niet. Die blijft 21 jaar. Dus voor iemand met bijstand die 21 jaar of ouder is en in 1 huis woont met een medebewoner die ouder is dan 27 jaar (bijvoorbeeld ouders), geldt nog steeds de kostendelersnorm

Wat verandert er bij de wijziging van de kostendelersnorm?

Laten we een voorbeeld gebruiken om het verschil te laten zien:

 • Een jongere van 24 jaar woont bij zijn ouders (allebei 49 jaar). Alle 3 hebben ze recht op algemene bijstand voor het levensonderhoud. Na de wijziging is het kind geen kostendelende medebewoner meer voor de bijstand van zijn vader en moeder. De ouders hebben recht op de normale gehuwdennorm.
 • De kostendelersnorm is wél van toepassing op de jongere, die immers ouder is dan 21 jaar en heeft kostendelende medebewoners van ouder dan 27 jaar (zijn ouders). Dan wordt de kostendelersnorm toegepast en ontvangt de jongere 43,33% van de gehuwdennorm.

De Participatiefabriek

De Participatiefabriek is een arbeidsmarktgericht project van welzijnsorganisatie De Schoor in samenwerking met het Sociaal Domein van de Gemeente Almere.

Doel

Het doel is het bieden van perspectief op betaald werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.De Participatiefabriek begeleidt werkzoekenden uit Almere bij het maken van concrete stappen naar een betaalde baan. Het terugvinden van de eigen waarde door het (her)ontdekken van het eigen talent is daarbij het uitgangspunt.

Aanbod

De Participatiefabriek biedt werkzoekenden uit Almere met een bijstandsuitkering die graag weer aan de slag willen:

 • Een sociaal bedrijf met werkervaringsplaatsen
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Talentontplooiing
 • Begeleiding in het sollicitatieproces

Doelgroep

De Participatiefabriek is er voor werkzoekenden uit Almere met een (bijstands)uitkering die graag weer aan de slag willen.

Aanbod

Het talent van de deelnemers nemen wij als uitgangspunt.

Na aanmelding en het intakegesprek doorlopen de deelnemers een aantal fases om zich voor te bereiden op de huidige arbeidsmarkt. Men volgt een introductieprogramma en aansluitend diverse trainingen (bijvoorbeeld empowerment en sollicitatietraining). Alle deelnemers krijgen professionele ondersteuning bij de zoektocht naar betaald werk.

Het persoonlijke ontwikkelingstraject bij De Participatiefabriek is maatwerk: het begeleidingsteam bekijkt voor iedere deelnemer wat hem of haar kan helpen bij het vinden van betaald werk.

Een stap verder kunnen deelnemers via De Participatiefabriek geplaatst worden op een leerplaats of stage. Daar kunnen dan weer nieuwe dingen geleerd worden en zo kan de deelnemer met deze opgedane werkervaring zijn of haar arbeidsmarktkansen verder vergroten.

Aanmelden

Ben je nog niet doorverwezen, maar heb je wel een uitkering volgens de Participatiewet (bijstandsuitkering) en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met je Klantmanager bij de Sociale Dienst van de Gemeente Almere om je aan te melden.

Andere belangstellende werkzoekenden kunnen gebruik maken van het contactformulier op de website van de participatiefabriek de Schoor.

Mantelzorg compensatie

In Nederland geven jaarlijks 4,4 miljoen mantelzorgers hulp aan hun partner, familie, vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege ziekte of ouderdom. Deze hulp heet mantelzorg of informele zorg. Misschien zorg jij ook voor iemand? En is dit vooral verzorging ondersteuning bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld hulp bij:

 • Eten en drinken
 • Medicijn innemen
 • Toilet bezoek
 • Uit en in bed komen
 • Lopen en bewegen
 • Persoonlijke hygiëne

Dan kan je misschien in aanmerking komen voor een maandelijkse compensatie.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Bart van Woezik 14 036 (Sociaal Domein gemeente Almere, afdeling Werk & Inkomen) bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Je kan ook mailen naar info@almere.nl ter attentie van Bart van Woezik. Meer informatie vind je ook op de website van Informeles: www.informeles.nl/.

Energie kadokaarten Gemeente Almere

De gemeente Almere heeft eind oktober een brief gestuurd naar inwoners in Almere Haven die de energietoeslag hebben gekregen én in een huis wonen met energielabel C of lager. In de brief staat een aanbod van een kadokaart van 440 euro om te besteden aan energiebesparende maatregelen. Met de kadokaart kun je producten kopen zoals ledlampen, tochtstrippen, radiatorfolie en energiezuinig witgoed, zoals een koelkast, vriezer of wasmachine. Voor inwoners met een koophuis die geselecteerd zijn is de kadokaart 440 euro hoger. Dit bedrag is bedoeld om groot isolatiemateriaal te kunnen kopen. Kijk voor meer informatie over de kadokaartenactie op almere.nl/kadokaart.

Andere stadsdelen

De brief met informatie over de kadokaart wordt vanaf december naar de inwoners van Almere Buiten gestuurd en vanaf januari 2023 naar de bewoners van Almere Stad. In Almere Poort zijn bijna geen woningen met label C of lager.

Geen brief ontvangen?

 • Woon je in Almere Haven in een huis met een voorlopig energielabel C, D, E, F of G, en heb je recht op de energietoeslag? Als je nog geen brief hebt ontvangen, stuur dan een mail naar energievragen@almere.nl.
  Let op: inwoners in Almere Buiten die in de doelgroep vallen, krijgen de brief na 1 december. Inwoners in Almere Stad die in de doelgroep vallen krijgen de brief na 1 januari 2023.
 • Woon je in een huis met voorlopig energielabel C of lager? En heb je recht op de energietoeslag, maar je hebt de toeslag nog niet aangevraagd? Vraag dan eerst zo snel mogelijk de energietoeslag aan. Kijk op almere.nl/energietoeslag.
 • Is je aanvraag voor de energietoeslag goedgekeurd, meld dit via energievragen@almere.nl. We bekijken dan het voorlopig energielabel van jouw adres. Als je energielabel C of lager hebt, dan krijg je na ongeveer twee weken een brief om de kadokaart aan te vragen.

Regionaal Energieloket

De kadokaart moet online aangevraagd worden bij het Regionaal Energieloket. Hiervoor heb je een uniek nummer nodig dat staat in de brief. Het duurt dan maximaal 2 weken voordat de kadokaart thuis wordt bezorgd. De klantenservice van het Regionaal Energieloket biedt hulp bij het verzilveren van de kadokaart.

Energie bespaartips

Het kost veel geld om het in de wintermaanden toch redelijk warm te krijgen in huis. Aan die hoge kosten kun je iets doen. De gemeente heeft folders met energie bespaartips gemaakt. De folders kun je gratis halen op het stadhuis, in de bibliotheek, in wijkkantoren en enkele buurtlokalen. Voor online tips kun je terecht op Regionaal Energieloket of Milieucentraal.

Cadeaubon voor huurders

Heb jij de cadeaubon van 90 euro voor huurders al aangevraagd? Het kan alleen nog dit jaar! Je kunt er energiebesparende producten mee kopen. Kijk voor meer informatie en om het aan te vragen op: https://regionaalenergieloket.nl/almere/cadeaubon

Een goede zorgverzekering bij een laag inkomen? De Gemeentepolis is er voor jou!

Waarom deze zorgverzekering?

Je maakt je misschien zorgen om de stijgende premie van de zorgverzekering. Zeker als je daar ook nog de huidige hogere lasten bij optelt. Toch is het belangrijk dat je nadenkt of je jezelf verzekert voor de aanvullende zorg die je nodig hebt of denkt nodig te gaan hebben. Met een kleinere beurs is het extra belangrijk goed verzekerd te zijn om onverwachte kosten te voorkomen.

De voordelen van de collectieve zorgverzekering op een rij

 • Er is geen medische keuring nodig;
 • Je hebt minder onverwachte kosten als je zorg nodig hebt;
 • Je kan je eigen risico meeverzekeren of gespreid betalen; géén grote bedragen in 1 keer;
 • De gemeente Almere betaalt mee aan je premie;
 • Je kan terecht in elk gecontracteerd ziekenhuis en kiest zelf jouw huisarts en tandarts;
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd (ook voor tandartskosten).

De premies

Uiterlijk 15 november zijn de premies en vergoedingen te vinden op: www.gezondverzekerd.nl/almere.

Kom je in aanmerking?

Iedere Almeerder met een inkomen of uitkering lager dan 130% van het sociaal minimum kan meedoen.

Kijk of je met jouw inkomen in aanmerking komt op www.almere.nl/zorgverzekering.

Heb je een betaalachterstand bij je huidige zorgverzekeraar?

Dan kan je misschien niet overstappen. Neem contact op met je huidige zorgverzekeraar en vraag na wat er mogelijk is. Als je een betaalachterstand bij VGZ hebt, kan je overstappen als je een betalingsregeling hebt afgesproken met VGZ.

Ben je op dit moment aangemeld bij het CAK en betaal je een boetepremie?

Met vragen hierover of met een hulpvraag bij het aanpakken van deze en/of andere betalingsachterstanden neem je contact op met Plangroep of het wijkteam.

PLANgroep is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op de volgende tijdstippen:

 • Tussen 09.00 en 12.00 uur bij de balie voor inloopspreekuren
 • Tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch

Je kan bellen naar: (036) 539 59 50. Of je kan mailen naar: almere@plangroep.nl.

Het Wijkteam is bereikbaar via 14 036
Informatie over adres en openingstijden van het wijkteam in jouw buurt, vind je op: wijkteams.almere.nl

Vragen?

Op de website van de gemeente Almere, www.almere.nl/zorgverzekering,

vind je de informatie en de antwoorden op de meest gestelde vragen. Vanaf uiterlijk 15 november 2022 vind je hier ook de informatie over de pakketten en de premies bij VGZ.

Hulp nodig of vragen bij het aanmelden?

Maak een afspraak en wij kijken samen met je naar jouw vragen én kunnen je helpen als je wilt overstappen.

Afspraak maken

Voor deze spreekuren kan je ook telefonisch een afspraak maken via 14036. Wij spreken dan een dag en tijdstip met jou af, waarop je door ons gebeld wordt.

Aanmelden of iets veranderen in jouw zorgverzekering kan tot en met 31 december 2022.

Wacht niet te lang en kom in actie!

Verhoging alimentatie per 1 januari 2023

Elk jaar wijzigen de lonen en de prijzen voor het levensonderhoud. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen, die door de rechter zijn vastgesteld, wettelijk aangepast.
Per 1 januari 2023 worden alle vastgestelde alimentatiebedragen (zowel kinder- als partneralimentatie) automatisch met 3,4% verhoogd.

Hoe reken je het nieuwe bedrag uit?

Je ontvangt in 2022 bijvoorbeeld elke maand € 200,- alimentatie voor je kind. Dit bedrag wordt op je uitkering gekort. Vanaf 1 januari 2023 wordt er maandelijks € 206,80 op je uitkering ingehouden. De berekening is € 200 euro x 3,4 : 100 = € 6,80.

Wat kan je (vooraf) doen?

Jouw ex-partner is verplicht dit bedrag aan jou te betalen. Op de website van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) kan je voorbeeldbrieven vinden om jouw ex-partner op de jaarlijkse indexering te wijzen, ook in het geval er een achterstand in de betaling van het nieuwe bedrag ontstaat. Ga naar:

https://www.lbio.nl/inning-alimentatie/alimentatie-ontvangen/zelf-aan-de-slag/

Als je ex-partner de verhoging niet betaalt, neem dan direct contact op met Werk en Inkomen. Je klantmanager kan je adviseren welke vervolgstappen je moet gaan ondernemen om de (volledige) alimentatie te verkrijgen. Het bedrag dat gekort wordt op jouw uitkering kan (tijdelijk) aangepast worden. Voorwaarde is wel dat je jouw ex-partner tijdig schriftelijk op de hoogte hebt gesteld.

Meer gemak met Mijn Inkomen voor inwoners met een uitkering

Heb jij een uitkering? Dan kan je vanaf oktober terecht bij het nieuwe digitale loket “Mijn Inkomen”. Dit loket is beveiligd en daarom heb je wel jouw DigiD nodig bij gebruik. Het digitale loket biedt je veel voordelen en extra gemak. Zo kan je direct op je persoonlijke pagina jouw gegevens bekijken, je uitkeringsspecificaties of jaaropgaven downloaden, je vakantiesaldo bekijken en wijzigingen in jouw situatie doorgeven. En dat kan 24/7!

Ook als je een openstaande vordering op jouw uitkering hebt, kan je terecht bij dit loket. Je kan dan direct je saldo checken. Om gebruik te kunnen maken van het beveiligde loket ‘mijn inkomen’, heeft de gebruiker DigiD nodig.

Het digitale loket komt niet in de plaats van persoonlijk contact met de klantmanager, dit blijft gewoon mogelijk. Wij willen hiermee onze digitale dienstverlening overzichtelijker maken en meer gaan uitbreiden. Dit betekent wel dat wij het verzenden van uitkeringsspecificaties via Mijn Overheid/ de Berichtenbox in de toekomst gaan stopzetten. Deze specificaties zijn vanaf oktober in te zien via Mijn Inkomen, naast jouw andere gegevens.

Vanaf oktober zullen stapsgewijs nieuwe mogelijkheden aan ‘mijn inkomen’ worden toegevoegd. Hierover informeren wij je later.

Wij zijn op zoek naar enkele klanten die alvast een kijkje willen nemen binnen het nieuwe digitale loket mijn inkomen’ en ons daarna willen vertellen wat ze ervan vinden. Heb jij een lopende uitkering en ben je hierin geïnteresseerd? Stuur dan een reactie naar info@almere.nl onder vermelding van ‘mijn inkomen’.

9 januari opent number 90 weer haar deuren

Op 12 november opende number 90 haar deuren (Louis Armstrongweg 90, Almere). Deze onafhankelijke plek is ontstaan op initiatief van een aantal vrouwen die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire. Samen met number 5 foundation zetten zij zich in voor een menselijke aanpak van onder andere de kinderopvangtoeslagaffaire, als ook kinderarmoede, de energietransitie, taalverwerving eerste levensjaren en digitale inclusie. Na de feestdagen is number 90 weer open vanaf 9 januari. Zie www.numberfive.community en neem contact op via e-mail: impact@numberfive.community. Wees welkom!