Nieuwsbrief W&I zomer 2022

De Participatiefabriek

De Participatiefabriek is een arbeidsmarktgericht project van welzijnsorganisatie De Schoor in samenwerking met de gemeente Almere. Het doel is het bieden van perspectief op betaald werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Participatiefabriek begeleidt werkzoekenden uit Almere bij het maken van concrete stappen naar een betaalde baan. Het terugvinden van de eigen waarde door het (her)ontdekken van het eigen talent is daarbij het uitgangspunt.

Aanbod

De Participatiefabriek biedt werkzoekenden uit Almere met een bijstandsuitkering die graag weer aan de slag willen:

  • Een sociaal bedrijf met werkervaringsplaatsen
  • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Talentontplooiing
  • Begeleiding in het sollicitatieproces

Doelgroep

De Participatiefabriek is er voor werkzoekenden uit Almere met een (bijstands)uitkering die graag weer aan de slag willen.

Het talent van de deelnemers nemen wij als uitgangspunt. Werkzoekenden vinden bij ons een plek waar ze hun talent kunnen inzetten en ontplooien. Dat betekent dat deelnemers enerzijds aan de slag gaan binnen ons sociaal bedrijf met werk dat aansluit op hun talent en anderzijds een persoonlijk ontwikkelingstraject volgen. Hierdoor komen de deelnemers weer in hun kracht te staan en vergroten zij hun kans op het vinden van betaald werk.

Werken in een sociaal bedrijf

De Participatiefabriek werkt met een leermeester-gezel systeem. Dat betekent dat deelnemers (gezellen) gekoppeld worden aan zelfredzame werkzoekenden/vrijwilligers (leermeesters). Deze leermeesters zijn vaak expert op hun werk/leergebied en begeleiden de gezellen. Er vindt onderlinge kennisoverdracht plaats en er wordt werkervaring opgedaan. Het terugvinden van de eigen waarde door het (her)ontdekken van het eigen talent is daarbij het uitgangspunt.

De Participatiefabriek is een zelfstandig functionerend sociaal bedrijf binnen een aantal buurtcentra van De Schoor. Er wordt gewerkt binnen verschillende gebieden waarin de leermeesters de leidende rol op zich nemen: beheer & administratie, horeca, wijkgerichte activiteiten en marketing & communicatie. Ook werken aan de wijkkrant, bij de wijk-tv of in ons medialab behoort tot de mogelijkheden. Zo kan iedere deelnemer aan de slag met werk dat aansluit op zijn of haar talent en levert aldus een actieve bijdrage aan een project in het buurtcentrum, op wijkniveau of voor het werkervaringsproject zelf.

Een stap verder kunnen deelnemers via De Participatiefabriek geplaatst worden op een leerplaats of stage. Daar kunnen dan weer nieuwe dingen geleerd worden en zo kan de deelnemer met deze opgedane werkervaring zijn of haar arbeidsmarktkansen verder vergroten.

Het persoonlijke ontwikkelingstraject

Naast de inzet binnen de werkgebieden krijgen alle deelnemers professionele ondersteuning bij de zoektocht naar betaald werk. Voor wat, hoort wat. Deelnemers doorlopen een aantal fases bij De Participatiefabriek om zich weer voor te bereiden op de huidige arbeidsmarkt.

Na het intakegesprek volgt een introductieprogramma, krijgen deelnemers diverse trainingen (bijvoorbeeld empowerment en sollicitatietraining) en begeleiding in hun sollicitatieproces. Het persoonlijke ontwikkelingstraject bij De Participatiefabriek is maatwerk: het begeleidingsteam bekijkt voor iedere deelnemer wat hem of haar kan helpen bij het vinden van betaald werk.

Aanmelden

Ben je nog niet doorverwezen, maar heb je wel een uitkering volgens de Participatiewet (bijstandsuitkering) en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met je Klantmanager van de gemeente Almere om je aan te melden.

Andere belangstellende werkzoekenden kunnen gebruik maken van het contactformulier op de website van de participatiefabriek de Schoor.

Kinderen kiezen een club dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

In Almere zijn ruim 1750 kinderen het afgelopen schooljaar lid geworden van een sportvereniging of cultuuraanbieder met steun van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Het Jeugdfonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, zwemles, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Kinderen sporten sinds corona minder en doen ook minder vaak mee aan cultuuractiviteiten. Dat is zorgelijk; regelmatig meedoen aan activiteiten van (sport)verenigingen is goed voor de gezondheid en kansen van een kind. Dat betekent dat het Jeugdfonds er de komende jaren alles aan doen om dit te herstellen. Veel gezinnen hebben het financieel zwaar en met onze steun bieden we perspectief: kinderen laten genieten van sport en cultuur. Voor veel kinderen is het nieuwe schooljaar ook hét moment om een club te kiezen.

Ouders/verzorgers, waarvoor het financieel niet haalbaar is om hun kind(eren) lid te laten worden van een vereniging, komen in aanmerking voor een vergoeding van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Almere. Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een contactpersoon van het Jeugdfonds (in iedere school aanwezig), of een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Professionals kunnen online een aanvraag indienen.

Wil je een aanvraag voor je kind(eren) doen? Of jouw kind(eren) willen voetballen, viool spelen, kiezen voor hockey of hiphop, maakt niet uit. Jouw aanvraag kan je doen bij een contactpersoon op school of via een betrokken professional, zoals een wijkteam medewerker of via de coördinatoren van Als Ik Later Groot Ben. Na goedkeuring van de aanvraag zal de contributie of het lesgeld direct aan een club of culturele instelling overgemaakt worden.

Kijk voor meer informatie op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Training doen bij Werk & Inkomen?

Werk zoeken is hard werken, zeggen ze wel eens. Vacatures zoeken, brieven schrijven, netwerken, noem maar op. Niet iedereen vindt dat even makkelijk. Maar: solliciteren kun je leren! Daarom kun je bij Werk & Inkomen een sollicitatietraining volgen.

Complete training

In deze training leer je alles wat er komt kijken bij het solliciteren. Hoe maak je een mooi CV? Hoe schrijf je een brief? Maar ook waar je vacatures kunt vinden en hoe je die moet bekijken. Je gaat op zoek naar je kwaliteiten en leert om jezelf te presenteren. Ook oefen je met sollicitatiegesprekken voeren. Kortom, het is een complete training die je uitstekend voorbereidt op de arbeidsmarkt. De training duurt 10 weken en beslaat twee dagdelen per week (plus opdrachten).

Interesse?

Heb je interesse? Vraag ernaar bij je klantmanager. Of informeer naar andere trainingen. Behalve de sollicitatietraining kun je bij Werk & Inkomen ook een empowermenttraining volgen of les krijgen in digitale vaardigheid. Daarnaast geven we losse webinars over onderwerpen als CV maken en netwerken. Je klantmanager kan je er meer over vertellen.

Meer gemak met Mijn Inkomen voor inwoners met een uitkering

Heb jij een uitkering? Dan kan je vanaf oktober terecht bij het nieuwe digitale loket “Mijn Inkomen”. Dit loket is beveiligd en daarom heb je wel jouw DigiD nodig bij gebruik. Het digitale loket biedt je veel voordelen en extra gemak. Zo kan je direct op je persoonlijke pagina jouw gegevens bekijken, je uitkeringsspecificaties of jaaropgaven downloaden, je vakantiesaldo bekijken en wijzigingen in jouw situatie doorgeven. En dat kan 24/7!

Ook als je een openstaande vordering op jouw uitkering hebt, kan je terecht bij dit loket. Je kan dan direct je saldo checken.

Het digitale loket komt niet in de plaats van persoonlijk contact met de klantmanager, dit blijft gewoon mogelijk. Wij willen hiermee onze digitale dienstverlening overzichtelijker maken en meer gaan uitbreiden. Dit betekent wel dat wij het verzenden van uitkeringsspecificaties via Mijn Overheid/ de Berichtenbox in de toekomst gaan stopzetten. Deze specificaties zijn vanaf oktober in te zien via Mijn Inkomen, naast jouw andere gegevens.

Vanaf oktober zullen stapsgewijs nieuwe mogelijkheden aan ‘Mijn Inkomen’ worden toegevoegd. Hierover informeren wij je later.

Wij zijn op zoek naar enkele klanten die alvast een kijkje willen nemen binnen het nieuwe digitale loket 'Mijn Inkomen’ en ons daarna willen vertellen wat ze ervan vinden. Heb jij een lopende uitkering en ben je hierin geïnteresseerd? Stuur dan een reactie naar infoverberg dit@almere.nl onder vermelding van ‘Mijn Inkomen’.