Muziek, dansen, theater

Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Kinderen die niet lid kunnen worden van een cultuurinstelling omdat er te weinig geld voor is thuis, kunnen terecht bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere.

Kinderen van 4 tot en met 18 jaar kunnen lid worden van een cultuurinstelling. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere betaalt tot maximaal €425,00 per jaar voor cultuuractiviteiten.

Meld uw kind aan voor cultuuractiviteiten

Wilt u uw kind(eren) laten deelnemen aan cultuuractiviteiten? Dit is wat u moet doen:

Een leraar, huisarts, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, of andere intermediair kan voor uw kind een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere.

Ga naar één van hen toe en vraag of zij u willen helpen bij de aanvraag bij het jeugdfonds voor de sport die uw kind wil doen.

Neem deze informatie mee: naam sportvereniging/sportclub. Geef ook aan waarom u het niet zelf kunt betalen. U kunt dit aanvraagformulier alvast invullen.

Kunt u geen intermediair vinden? Neem dan contact op met de coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere.

Meer informatie vindt u op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Waarom?

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen aan cultuuractiviteiten. Ook uw kind. U kunt uw kind lid laten worden bij een Almeerse cultuurinstelling naar keuze en aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere vragen om de cultuuractiviteiten tot een maximum van €425 te betalen.

KLEURinCULTUUR

Brengt kinderen tot 14 jaar na schooltijd in contact met kunst & cultuur met de Kunstbus, via  de Artlabs in de wijk en op brede scholen een breed scala aan naschoolse kunst- en cultuureducatie: beeldende kunst, dans, muziek, theater en virtuele kunst. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.kleurincultuur.com/