Direct naar paginainhoud
menu

Heeft u (onverwachte) kosten die u niet kunt betalen? Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand. Dat is een extra geldbedrag  voor mensen met een laag inkomen rond bijstandsniveau. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u bijzondere bijstand kunt aanvragen.

Voorwaarden

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • u woont in Almere
 • u heeft een laag inkomen 
 • uw spaargeld of kostbare spullen blijven onder de vermogensgrens 
 • de kosten zijn onvoorzien,  bijzonder en noodzakelijk. Standaard kosten voor boodschappen of verzekeringen vallen daar bijvoorbeeld niet onder.
 • de kosten worden niet (deels) vergoed door een andere instantie
 • de kosten zijn gemaakt in Nederland
 • de kosten zijn niet langer dan 2 maanden geleden. Uitzondering is woonkostentoeslag, daarvoor mogen de kosten 6 maanden geleden zijn.

Daarnaast gelden specifieke voorwaarden afhankelijk van wat u aanvraagt. Deze voorwaarden leggen wij uit bij de kostensoorten hieronder.

Verder kijken wij ook naar individuele omstandigheden. Dus wij beoordelen uw aanvraag op grond van uw persoonlijke situatie. Die situatie bepaalt of u bijzondere bijstand van ons krijgt en hoeveel.

Bijzondere bijstand is mogelijk voor eenmalige kosten of voor maandelijkse kosten. Bij maandelijkse kosten vergoeden wij maximaal 12 maanden. Daarna moet u opnieuw een aanvraag doen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Bel dan met 14036 op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur.

Welke bewijsstukken moet ik meesturen?

Bij het aanvragen van bijzondere bijstand is het belangrijk dat u bewijsstukken meestuurt. Die hebben wij nodig om uw aanvraag af te handelen. Welke bewijsstukken wij nodig hebben, hangt af van wat u aanvraagt. Bij iedere kostensoort vindt u daarom informatie over wat u precies moet meesturen.

Hoeveel krijg ik vergoed?

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bepalend is bijvoorbeeld hoeveel inkomen en vermogen u heeft, of er een lening bij de Kredietbank Nederland mogelijk is en of andere instanties zoals de zorgverzekering al vergoeden.

Als u bijzondere bijstand krijgt, kan dit een gift of een lening zijn. Inrichtingskosten en kosten voor duurzame goederen (zoals koelkast of wasmachine) worden meestal verstrekt als een lening die u moet terugbetalen. Dat betekent dat u het bedrag binnen 36 maanden moet terugbetalen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, houden wij het maandbedrag automatisch in op uw uitkering. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden dan kan het geld heel soms als gift worden verstrekt.

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand online aanvragen vanuit onderstaande kostensoorten.

U heeft daarvoor een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Kijk dan hier hoe u een DigiD kunt aanvragen. Ook heeft u een emailadres nodig.

Direct een DigD aanvragen

Zonder DigiD kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen. U kunt wel vast een melding doen. Een melding doet u via onderstaande button. Daarmee komt u bij het online meldingsformulier. Met dit formulier geeft u aan dat u vandaag bijzondere bijstand wilde aanvragen en dat u vandaag uw DigiD heeft aangevraagd. Deze datum wordt dan vastgelegd bij de gemeente als de zogenaamde meldingsdatum. Zodra u dan uw DigiD hebt, kunt de aanvraag verder afhandelen.

Online aanmelden bij gemeente Almere

Als u onder bewind staat, kan de bewindvoerder de aanvraag voor bijzondere bijstand schriftelijk voor u indienen. De bewindvoerder kan contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14036 en verzoeken om een schriftelijke aanvraag.

Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail ter bevestiging heeft ontvangen. Check zo nodig ook uw spammail. Dit is belangrijk, want als u dit emailtje niet heeft ontvangen is uw aanvraag niet bij ons binnen gekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag bijzondere bijstand’.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Binnen 8 weken ontvangt u een besluit van de gemeente over uw aanvraag. U krijgt een brief thuis met het besluit. Het kan zijn dat wij tijdens de afhandeling nog extra informatie van u nodig hebben. Dan nemen wij contact met u op.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Lukt het u niet om de aanvraag via de computer te doen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Wij kijken samen met u hoe wij u kunnen helpen met uw aanvraag.

 

FAQ Aanvraag Bijzondere bijstand

Veelgestelde vragen Bijzondere Bijstand

Ik ga verhuizen naar een andere gemeente. Bij welke gemeente vraag ik bijzondere bijstand voor verhuiskosten aan?

Bijzondere bijstand voor verhuiskosten en voor de eerste maand huur en borg kunt u aanvragen in uw huidige gemeente (waar u ingeschreven staat).

Inrichtingskosten kunt u aanvragen bij de gemeente waar u gaat wonen.

U heeft een (kopie) van een huurcontract nodig voor de aanvraag bijzondere bijstand.

 

Is bijzondere bijstand mogelijk voor (uitzonderlijke) medische kosten?

Medische kosten komen alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

Zorgverzekering

Het is belangrijk dat u een goede zorgverzekering heeft. Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten wordt altijd gekeken of de kosten vergoed worden door een goede zorgverzekering. De gemeente Almere kijkt daarvoor naar de vergoedingen van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Almere aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. Hiervoor werken wij samen met zorgverzekeraar Menzis. Als u gebruik maakt van deze zorgverzekering, krijgt u goede vergoedingen, betaalt de gemeente Almere een deel van uw premie en krijgt u korting van Menzis. Deze zorgverzekering heet GarantVerzorgd en kent 3 aanvullende pakketten.

Bij een aanvraag bijzondere bijstand van de gemeente Almere kijken wij altijd of de kosten vergoed zouden worden door het aanvullende pakket GarantVerzorgd 2. Zouden de kosten daardoor worden vergoed, dan ontvangt u geen bijzondere bijstand voor de kosten. Zouden de kosten daardoor niet worden vergoed, dan wordt gekeken hoe uitzonderlijk de kosten zijn.  

Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen? Kijk dan op www.almere.nl/zorgverzekering 

 

Wat zijn bijzondere omstandigheden en noodzakelijke kosten?

 

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere bijstand wordt niet gegeven voor normale uitgaven die in ieder huishouden in het algemeen voorkomen. Door bijzondere persoonlijke omstandigheden kan het zo zijn dat u extra kosten moet maken. Wanneer deze bijzonder persoonlijke omstandigheden zich voordoen, kunnen deze kosten mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen.

 

Noodzakelijke kosten

Noodzakelijke kosten zijn kosten die in uw persoonlijke situatie noodzakelijk worden geacht. Dit kunnen bijvoorbeeld medische kosten zijn en/of andere kostensoorten. De noodzaak van de kosten wordt beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie waardoor het voor u in uw situatie noodzakelijk kan zijn en voor een ander in een soortgelijke situatie niet.

 

Krijg ik bijzondere bijstand voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage?

Soms moet u bij een vergoeding door een instantie een deel zelf betalen: een eigen bijdrage. Sommige instanties houden er geen rekening mee dat u een laag inkomen heeft. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage die u voor de kosten van een advocaat (via toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand) moet betalen. Dan kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen.

 

 

Bewijsstukken meesturen

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

 • Als u zelf uw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van u en uw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat u niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • U kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

 • U kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.
 • U kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.
 • De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

U kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document uw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na uw aanvraag uploaden: Via de groene button kunt u de bewijsstukken uploaden. U krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Direct bewijsstukken uploaden (DigiD nodig)

 • Mailen: U kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar info@almere.nl . Om ervoor te zorgen dat uw stukken op de plek van bestemming komen, moet u in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in uw e-mail uw voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als u niet weet wat uw klantnummer is, vermeld dan uw geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: U kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen u dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken.

Storing bij aanmelden

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren u om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vult u dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier wordt uw aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. U kunt dat doen met dit formulier.

Online aanmelden bij gemeente Almere 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

De online vragenlijst

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om uw aanvraag in te dienen via uw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren uw aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang uw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kunt u de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kunt u opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

 

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

U ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreply@remove-this.almere.nl Als u het bericht niet in uw postvak van uw e-mailaccount kunt vinden, controleert u dan uw spam folder.

Heeft u geen mail ontvangen, controleer dan of u de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als u de vragenlijst al heeft afgesloten kunt u opnieuw inloggen met uw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat u klaar bent met het indienen van uw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heeft u daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).


Kostensoorten


Medische kosten

Medische kosten komen niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. De reden is dat medische kosten onder de zorgverzekering vallen. Alleen in uitzonderlijke gevallen betalen wij bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld als de zorgverzekering niet alle kosten betaalt.

Bij een aanvraag controleren wij of de kosten worden vergoed door een zorgverzekering. Wij kijken naar de vergoedingen van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Almere aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. Dit is de zorgverzekering van Menzis. Wij kijken altijd naar het aanvullende pakket GarantVerzorgd2.

Als de kosten vanuit GarantVerzorgd2 worden vergoed, dan krijgt u geen bijzondere bijstand. Ook niet als u een ander aanvullend pakket heeft van Menzis of een aanvullend pakket van een andere zorgverzekeraar. Worden de kosten niet door GarantVerzorgd2 vergoed, dan kijken wij hoe uitzonderlijk de kosten zijn.

Het is dus belangrijk dat u een goede zorgverzekering heeft. Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen? Kijk dan op www.almere.nl/zorgverzekering 

Kosten die vergoed kunnen worden zijn bijvoorbeeld batterijen voor gehoortoestellen of de kosten voor een speciaal dieet (op medisch advies).

Wij vergoeden nooit de premie voor de zorgverzekering en het verplichte eigen risico.  Een vergoeding voor een eigen bijdrage komt bij hoge uitzondering voor.

Bewijsstukken

 • De factuur van de medische kosten
 • Een kopie van het polisblad van uw zorgverzekering
 • Als uw zorgverzekering een vergoeding betaalt: een kopie van de specificatie van de vergoeding
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering ontvangt:Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat u precies moet inleveren.

Direct aanvragen

Kosten voor bewindvoering

Als u gebruik wilt maken van bewindvoering moet u daarvoor kosten betalen. In het begin betaalt u de ‘aanvangswerkzaamheden’,  dat zijn onder andere de kosten van het intakegesprek en de griffierechten. Daarna betaalt u iedere maand een eigen bijdrage. Voor al deze kosten kunt u bijzondere bijstand krijgen.

Meestal vraagt de bewindvoerder zelf de bijzondere bijstand voor u aan. De bewindvoerder kan contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14036 en verzoeken om een schriftelijke aanvraag.

Wilt u het zelf aanvragen? Dat kan natuurlijk ook.

Bewijsstukken

 • De beschikking van de rechtbank
 • De factuur van de bewindvoerder
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering ontvangt:Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat u precies moet inleveren.

Direct aanvragen

Kosten voor rechtsbijstand

Heeft u juridische hulp nodig? Mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat betekent dat u naar het Juridisch Loket kunt gaan voor gratis advies.

Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een advocaat. U betaalt dan een eigen bijdrage voor de advocaat. Voor die eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand krijgen.

U bent niet verplicht via het Juridisch Loket een advocaat te nemen, u mag dat ook zelf regelen. Soms betaalt u dan een hogere eigen bijdrage, die niet volledig wordt vergoed door bijzondere bijstand. U betaalt dan zelf iets bij.

Andere kosten die wij vergoeden zijn kosten voor griffierecht. Die moet u betalen wanneer u naar de rechtbank gaat. Ook vergoeden wij reiskosten. Verder komen in aanmerking onder andere kosten voor uittreksels uit openbare registers, telefoonkosten, telegram- en telexkosten en kosten voor getuigen en/of deskundigen.

Voorwaarden rechtsbijstand

 • De factuur is niet langer dan twee maanden geleden

Bewijsstukken

 • Factuur van de kosten waarom het gaat, dus een factuur van de advocaat of een factuur van de griffiekosten. Bij reiskosten een document waaruit blijkt op welke locatie u bent geweest en om welke afspraak het ging.
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering ontvangt:Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat u precies moet inleveren.
 • Twijfelt u of uw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Kosten voor jongeren van 18 t/m 20 jaar

Jongeren van 18 tot en met 20 jaar vallen nog onder de onderhoudsplicht van hun ouders. Dat betekent dat de ouders moeten voorzien in de kosten voor levensonderhoud en studie. Soms is dat niet mogelijk. In dat geval kan bijzondere bijstand worden verstrekt voor de kosten van levensonderhoud.

Voorwaarden

 • U bent 18, 19 of 20 jaar
 • U kunt geen beroep doen op uw ouders voor financiële ondersteuning
 • U woont niet meer thuis

Bewijsstukken

 • Een verklaring waarin u uitlegt waarom uw ouders niet financieel voor u kunnen zorgen
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering ontvangt:Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat u precies moet inleveren.

Twijfelt u of uw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Aanschaf computer/laptop

Als het kopen van een computer of laptop niet lukt in één keer omdat u daarvoor het geld niet heeft, is er hulp te krijgen.

Volgen uw kinderen het Voortgezet Onderwijs?

Neem dan eerst contact op met de school. Vaak kan de school helpen, bijvoorbeeld door een laptop te huren via school. Als dit toch niet kan, kunt u hiervoor mogelijk een lening krijgen van de Kredietbank Nederland. Gaat dat niet omdat er nog andere leningen of afbetalingsregelingen lopen, dan kunt u mogelijk een lening krijgen van de gemeente vanuit de bijzondere bijstand. Hiervoor geldt: 1 computer of laptop per gezin.

Heeft u geen kinderen of zitten uw kinderen (nog) niet op het Voortgezet onderwijs?

Dan moet u de kosten van een computer/laptop zelf betalen van uw bijstandsuitkering, salaris of een ander inkomen. Lukt dit niet, dan kunt u hiervoor mogelijk een lening krijgen van de Kredietbank Nederland. Gaat dat niet omdat er nog andere leningen of afbetalingsregelingen lopen, dan kunt u mogelijk een lening krijgen van de gemeente vanuit de bijzondere bijstand. Hiervoor geldt: 1 computer of laptop per gezin.

Zit u in de schuldhulpverlening bij Plangroep of bij Ondersteuning Schuldenstabilisatie?

Dan mag u meestal geen nieuwe lening afsluiten. Vraag dan aan de contactpersoon van Plangroep of Ondersteuning Schuldenstabilisatie welke mogelijkheden er wel zijn.

Bent u student?

Studenten komen voor de kosten van een laptop of computer niet voor leenbijstand in aanmerking.Zij kunnen terecht bij hun Studiefinanciering.  

Hoe vraagt u een lening vanuit de bijzondere bijstand aan?

Direct aanvragen 

Wat moet u hiervoor verder inleveren?

 • een bewijs dat aangeeft welke regeling de school aanbiedt (of niet)
 • een bewijs dat men een traject Schuldhulpverlening volgt (WSNP/MNSP/OSS). Dit is voor mensen die bezig zijn met het oplossen van hun schulden.

 

 

Reiskosten voor kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar kan bijzondere bijstand worden aangevraagd voor reiskosten naar een opleiding buiten Almere

Voorwaarden

 • Het kind is jonger dan 18 jaar
 • De opleiding is niet mogelijk binnen Almere
 • De kosten zijn niet langer dan twee maanden geleden

Bewijsstukken

 • Gegevens plus adres van de opleiding die wordt gevolgd
 • Een verklaring waarom deze opleiding niet mogelijk is in Almere
 • Overzicht van het lesrooster
 • Bewijs van inkomsten van het kind dat de opleiding buiten Almere volgt
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering ontvangt: inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat u precies moet inleveren.

Direct aanvragen


Extra kosten bij ziekte of ouderdom

Bij ziekte, handicap of ouderdom kan er sprake zijn van extra kosten. Het is mogelijk hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen. U kunt dan denken aan:

 • warme-maaltijdvoorziening
 • extra stookkosten
 • extra kosten vanwege een chronische ziekte
 • extra kosten vanwege kledingslijtage door meer dan gemiddeld wassen
 • eigen bijdrage voor verblijf in een hospice

Voorwaarden

 • De kosten zijn niet langer dan twee maanden geleden

Bewijsstukken

Twijfelt u of uw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Kosten van duurzame gebruiksgoederen (woninginrichting)

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor de aanschaf van spullen in huis. Het kan dan gaan om aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast, wasmachine of meubels. Ook behang en vloerbedekking vallen hieronder en verf om uw woning te schilderen. Voor de vergoeding daarvan hanteren wij standaardbedragen.

Wilt u een complete (eerste) woninginrichting aanvragen? Dan moet er wel sprake zijn van een noodzakelijke verhuizing. Bijvoorbeeld omdat u geen woning had of omdat uw oude woning te klein is, te duur is of (psychische) klachten veroorzaakt. Vrijwillig het ouderlijk huis verlaten geldt niet als een noodzakelijke verhuizing. Kijk hier voor meer informatie over complete (eerste) woninginrichting.

Bij duurzame gebruiksgoederen gaan we ervan uit dat u hiervoor geld kunt sparen. Of anders dat u hiervoor een lening bij de Kredietbank Nederland kunt afsluiten met een maandelijkse aflossing. Pas als dat niet mogelijk is, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

De Kredietbank Nederland verstrekt (sociale) leningen aan mensen met een laag inkomen. Een BKR-registratie is geen bezwaar, maar u mag niet teveel schulden hebben. Anders kunt u te weinig aflossen iedere maand. In het algemeen geldt dat een alleenstaande niet meer dan € 2000 schulden mag hebben en een echtpaar niet meer dan € 2500 schulden. Individuele omstandigheden kunnen echter een rol spelen. Op de website kredietbanknederland.nl kunt u eenvoudig checken of u in aanmerking komt voor een lening.

Komt u niet in aanmerking voor een lening bij de Kredietbank dan kunnen wij bijzondere bijstand verstrekken. Meestal doen wij dat in de vorm van een lening. Dat betekent dat u het bedrag binnen 36 maanden moet terugbetalen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, houden wij het maandbedrag automatisch in op uw uitkering.

Voorwaarden

 • De kosten zijn niet langer dan twee maanden geleden
 • U kunt geen volledige lening krijgen bij de Kredietbank Almere

Bewijsstukken

Twijfelt u of uw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Kosten voor babyuitzet

Een babyuitzet wordt gerekend tot de duurzame gebruiksgoederen. Wij gaan ervan uit dat u hiervoor geld kunt sparen. Of anders dat u hiervoor een lening bij de Kredietbank Nederland kunt afsluiten met een maandelijkse aflossing. Pas als dat niet mogelijk is, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

De Kredietbank Nederland verstrekt (sociale) leningen aan mensen met een laag inkomen. Een BKR-registratie is geen bezwaar, maar u mag niet teveel schulden hebben. Anders kunt u te weinig aflossen iedere maand. In het algemeen geldt dat een alleenstaande niet meer dan € 2000 schulden mag hebben en een echtpaar niet meer dan € 2500 schulden. Individuele omstandigheden kunnen echter een rol spelen. Op de website kredietbanknederland.nl kunt u eenvoudig checken of u in aanmerking komt voor een lening.

Komt u niet in aanmerking voor een lening bij de Kredietbank dan kunnen wij bijzondere bijstand verstrekken. Meestal doen wij dat in de vorm van een lening. Dat betekent dat u het bedrag binnen 36 maanden moet terugbetalen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, houden wij het maandbedrag automatisch in op uw uitkering.

Voorwaarden

 • U bent zwanger of bent net bevallen
 • U kunt geen lening krijgen bij de Kredietbank Nederland

Bewijsstukken

 • Een zwangerschapsverklaring
 • Overzicht van de goederen die u nodig heeft
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering ontvangt:Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat u precies moet inleveren.

Twijfelt u of uw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Kosten vanwege een verhuizing

Gaat u verhuizen? U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor verhuiskosten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de kosten van een verhuisauto of opslagkosten. Maar het kan ook gaan om de kosten van eerste maand huur, borg of dubbele huur.

Belangrijk is waar u zich vestigt:

 • verhuizing binnen Almere: alle kosten komen in aanmerking
 • verhuizing vanuit een andere gemeente naar Almere: alleen borg en eerste maand huur komen in aanmerking. Maar wanneer u dubbele huur moet betalen omdat u in de andere gemeente (die u verlaat) ook nog huur betaalt. Dan moet u in de gemeente die u verlaat de eerste maand huur aanvragen.
 • verhuizing vanuit Almere naar een andere gemeente: alleen een verhuisauto, opslagkosten en dubbele huur komen in aanmerking.

Er moet verder sprake zijn van een noodzakelijke verhuizing. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat uw oude woning te klein is, te duur of (psychische) klachten veroorzaakt. Vrijwillig het ouderlijk huis verlaten geldt niet als een noodzakelijke verhuizing.

Mogelijk kunnen wij ook de kosten van een volledige (eerste) woninginrichting vergoeden. Kijk hier voor meer informatie over complete (eerste) woninginrichting.

Voorwaarden

 • De kosten zijn niet langer dan twee maanden geleden
 • Er is sprake van een noodzakelijke verhuizing

Bewijsstukken

 • Factuur van de kosten
 • Huurcontract van uw nieuwe woning
 • Huurspecificatie van uw nieuwe woning
 • Urgentieverklaring of andere verklaring waaruit blijkt dat uw verhuizing noodzakelijk is.
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering ontvangt:Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat u precies moet inleveren.

Twijfelt u of uw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Woonkostentoeslag

Heeft u geen of te weinig recht op huurtoeslag? Of heeft u een koopwoning en kunt u de  woonkosten niet betalen? Misschien heeft u dan recht op woonkostentoeslag. Woonkostentoeslag kan worden aangevraagd voor een huurwoning, een koopwoning, een woonwagen of een woonboot.

Huurwoning

 Wij kunnen vergoeden:

 • de huur
 • de servicekosten.

Voorwaarden:

 • de kosten zijn niet langer dan 6 maanden geleden
 • de woonkostentoeslag wordt voor maximaal 9 maanden toegekend
 • u krijgt de plicht opgelegd om een woning te accepteren met een huur beneden de huurgrens. Dit heet de ‘verhuisplicht’. U moet:
  • uzelf inschrijven bij Woningnet via www.woningnetalmere.nl. Voor de inschrijvingskosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen als u verhuisplicht heeft;
  • urgentie aanvragen bij www.hetvierdehuis.nl.Voor de kosten van de urgentieverklaring kunt u bijzondere bijstand aanvragen als u verhuisplicht heeft.
 • in verband met de corona beperkende maatregelen wordt in ieder geval tot 1 oktober 2020 geen verhuisplicht opgelegd.

Bewijsstukken:

 • (onder)huurcontract
 • actuele huurspecificatie en bewijs huurbetaling
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering ontvangt:Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat u precies moet inleveren.

Let op: soms kan er sprake zijn van een ‘gebroken maand’. U begint dan met huur betalen in de maand vóórdat uw huurtoeslag ingaat. Voor deze kosten kunt u ook bijzondere bijstand aanvragen.

Direct aanvragen

Koopwoning

Wij kunnen vergoeden:

 • de hypotheekrente
 • de opstalverzekering
 • onroerendezaakbelasting
 • onderhoudskosten
 • rioolrecht
 • waterschapsbelasting.

De aflossing van de hypotheek hoort niet bij de woonlasten.

Voorwaarden:

voor een koopwoning met een woonlast boven de maximale huurgrens

 • de kosten zijn niet langer dan 6 maanden geleden
 • u krijgt de plicht opgelegd om een woning te accepteren met een huur beneden de maximale huurgrens.  Dit heet de ‘verhuisplicht’. U moet:
  • uzelf inschrijven bij Woningnet via www.woningnetalmere.nl. Voor de inschrijvingskosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen als u verhuisplicht heeft.
  • urgentie aanvragen bij www.hetvierdehuis.nl. Voor de kosten van de urgentieverklaring kunt u bijzondere bijstand aanvragen als u verhuisplicht heeft. Hou er rekening mee dat u pas urgentie mag aanvragen als u de woning heeft verkocht. Anders zit u misschien met twee woningen.
 • u heeft 1 jaar recht op woonkostentoeslag, met de mogelijkheid om 1 jaar te verlengen als het ondanks uw inspanningen niet is gelukt de woning te verkopen.
 • In verband met de corona beperkende maatregelen wordt in ieder geval tot 1 oktober 2020 geen verhuisplicht opgelegd.

voor een koopwoningen met een woonlast beneden de maximale huurgrens:

 • De kosten zijn niet langer dan 6 maanden geleden als u voor het eerst woonkostentoeslag aanvraagt. Bij verlenging mogen de kosten niet langer dan 2 maanden geleden zijn.
 • U heeft maximaal 5 jaar recht op woonkostentoeslag.

Bewijsstukken:

 • hypotheekakte
 • voorlopige aanslag belastingdienst (voor- en achterkant) vanwege de teruggaaf eigen woning
 • actueel overzicht van restschuld hypotheek en hypotheeklasten per maand.

Direct aanvragen

Twijfelt u of uw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

 

Kosten van identiteitsbewijs of verblijfsdocument

Wij geven over het algemeen geen bijzondere bijstand voor kosten van paspoorten, identiteitskaarten, verblijfsdocumenten en naturalisatie. Uitzondering is wanneer u een identiteitsbewijs nodig heeft om deel te kunnen nemen aan een schuldhulptraject. In dat geval kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

 • De kosten zijn niet langer dan twee maanden geleden.

Bewijsstukken

 • Bewijs van aanvraag van een schuldhulptraject.
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering ontvangt:Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat u precies moet inleveren.

Twijfelt u of uw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Kosten van begrafenis en crematie

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u een begrafenis of crematie van een familielid moet betalen.

Voorwaarden

 • De kosten zijn niet langer dan twee maanden geleden.
 • De vergoeding is alleen voor uw eigen aandeel (wettelijk erfdeel).
 • Als u een overlijdensuitkering ontvangt, moet u dit bedrag eerst gebruiken.
 • U mag uw aanspraak op de erfenis niet hebben verworpen.

Bewijsstukken

 • De akte van overlijden
 • Rekening van de begrafenis of crematie
 • Als er sprake is van een uitvaartverzekering: kopie van het polisblad van uw uitvaartverzekering
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering ontvangt:Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat u precies moet inleveren.

Twijfelt u of uw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Borg staan voor kredietbank

Is het mogelijk dat de gemeente borg staat voor mijn krediet bij de Kredietbank?

Ja, dan moet er een aanvraag voor bijzondere bijstand gedaan worden. Let op! Van te voren is uiteraard nooit te zeggen of iemand er wel of geen recht heeft op krediet.

Reiskosten

Maakt u reiskosten? Soms kunt u daarvoor bijzondere bijstand krijgen. De volgende reiskosten kunnen onder andere in aanmerking komen.

 • Reiskosten vanwege bezoek aan een ziek familielid:
  • als dit eerstegraads familie is (partner, ouders, kinderen) of bij zeer hoge uitzondering tweedegraads familie (grootouders, kleinkinderen, broers, zussen).
 • Reiskosten vanwege bezoek aan een gedetineerde:
  • als dit eerstegraads familie is (partners, ouders, kinderen). 
 • Reiskosten vanwege een opleiding buiten Almere:

Wij verstrekken geen bijzondere bijstand voor de kosten van woon-werkverkeer. Ook de kosten om voor afspraken naar het gemeentehuis te komen worden niet vergoed.

Maakt u reiskosten omdat u deelneemt aan een training/traject bedoeld voor re-integratie? Dan kunnen deze kosten mogelijk worden vergoed. Dat geldt alleen als u een uitkering ontvangt en de training/het traject is afgesproken met uw klantmanager. In dat geval kunt u contact opnemen met uw klantmanager voor een ‘Aanvraag Werkdeel’.

Bewijsstukken reiskosten bezoek ziek familielid/gedetineerde

 • Een verklaring met bewijsstukken waarmee u de noodzaak van de reiskosten aantoont.
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering ontvangt:Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat u precies moet inleveren.

Twijfelt u of uw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Overige kosten

Er zijn heel veel verschillende kosten waarvoor u mogelijk bijzondere bijstand kunt krijgen. Als uw kostensoort nog niet genoemd is, wil dat niet altijd zeggen dat vergoeding niet mogelijk is.

Wij verstrekken geen bijzondere bijstand voor (verkeers)boetes of schulden. Ook verstrekken wij geen bijzondere bijstand voor de kosten van geleden of toegebrachte schade. De aanschaf van een fiets of een computer wordt alleen bij zeer hoge uitzondering vergoed.

Twijfelt u of uw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Voorwaarden

In ieder geval gelden altijd de algemene voorwaarden voor bijzondere bijstand:

 • u woont in Almere
 • u heeft een laag inkomen
 • uw spaargeld of kostbare spullen blijven onder de vermogensgrens
 • de kosten zijn onvoorzien,  bijzonder en noodzakelijk. Standaard kosten voor boodschappen of verzekeringen  vallen daar bijvoorbeeld niet onder.
 • de kosten worden niet (deels) vergoed door een andere instantie
 • de kosten zijn gemaakt in Nederland
 • de kosten zijn niet langer dan 2 maanden geleden

Bewijsstukken

Direct aanvragen

Spullen voor 16- en 17-jarige BOL-studenten

Spullen voor 16- en 17-jarige BOL-studenten

Is uw kind 16- of 17-jaar en studeert hij /zij aan een BOL-opleiding? Voor gezinnen met een laag inkomen is het niet altijd makkelijk de spullen te kopen die nodig zijn voor zo'n opleiding. Zoals een laptop, boeken of werkkleding. U kunt hiervoor een vergoeding aanvragen bij de school van uw kind. De school heeft hiervoor extra geld gekregen van de overheid. Op de ROC’s in Almere zijn budgetcoaches aanwezig die u en uw kind kunnen helpen met financiële vragen of problemen. Als het op deze manier niet lukt om aan materialen te komen kan er ook bijzondere bijstand aangevraagd worden.

(Bol staat voor Beroeps Opleidende Leerweg, een Mbo-opleiding)

Wat vindt u van onze website?