Skip to content

Bijlage A: Vermogensgrens

Vermogensgrens

Met vermogen bedoelen wij hier: een 2de huis (in binnen- of buitenland), spaargeld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen. Bij een auto telt de dagwaarde tot €1.365 niet mee. Is uw auto meer waard dan €1.365, dan wordt die hogere waarde bij uw vermogen opgeteld.

Uw vermogen mag niet meer bedragen dan:

Gehuwd/ samenwonend

€ 12.040  (totaal van u samen)

Alleenstaande ouder

€ 12.040 

Alleenstaande

€   6.020

 

 

 

 

Wat vindt u van onze website?