Bijlage B: Bewijsstukken

Lees hier wat je precies moet inleveren

Wij hebben bewijsstukken van jou nodig om je verzoek om bijzondere bijstand te beoordelen. Hoe eerder je deze bewijsstukken inlevert, hoe eerder wij jouw verzoek kunnen behandelen. Lever je niet alle bewijsstukken volledig in, dan kunnen wij jouw verzoek niet verder behandelen.

Basisbewijsstukken

 1. Persoonsgegevens aanvrager en (indien aanwezig) partner:
  1. Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs);
  2. Indien van toepassing: vreemdelingendocument (voor- en achterzijde).
 2. Bankafschriften of pdf-prints uit internetbankieren:
  1. Van alle bank- en spaarrekeningen van jou en (indien aanwezig) jouw partner en kinderen jonger dan 18 jaar.
  2. Ben je zelfstandig ondernemer (geweest)? Dan dien je ook afschriften van de zakenrekening aan te leveren.
  3. De prints of afschriften betreffen een periode van minimaal 3 maanden voorafgaand aan de datum dat je de aanvraag hebt ingediend. Dit geldt voor alle aanwezige rekeningen, ongeacht of de rekeningen wel of niet vaak worden gebruikt.
  4. Duidelijk zichtbaar op alle prints en afschriften moeten zijn:
   1. het rekeningnummer
   2. de naam en het adres van de rekeninghouder(s);
   3. de bij– en afschrijvingen;
   4. het saldo.

Let op:

Wij kunnen de bankafschriften of prints uit internetbankieren niet accepteren als ze niet aan alle eisen voldoen. Dit geldt voor alle aanwezige rekeningen van jou (en indien van toepassing), jouw partner en kinderen jonger dan 18 jaar. 

Aanvullende bewijsstukken

 1. Je bent huurder:
  1. Huurcontract.
 2. Je bent (mede)eigenaar van een woning:
  1. Koopakte;
  2. Hypotheekakte;
  3. Kopie voorlopige aanslag Belastingdienst voor de teruggaaf eigen woning (voor– en achterkant);
  4. Recent overzicht restant hypotheekschuld en hypotheeklast(en) per maand.
 3. Je verblijft in een instelling:
  1. Huur- en zorgovereenkomst
  2. Eigen bijdrage CAK
 4. Je hebt ander vermogen (bijvoorbeeld boot, caravan, sieraden, schilderijen, aandelen, beleggingen, lijfrenten, levensverzekering, onroerend goed buitenland):
  1. Bewijsstukken van deze eigendommen;
  2. Bewijsstuk aandeel in een onverdeelde boedel (bijvoorbeeld bij echtscheiding) of erfenis.
 5. Woon- / leefsituatie:
  1. Samenlevingscontract (indien van toepassing).
 6. Jij of jouw kinderen hebben inkomsten uit loon, een andere uitkering of studiefinanciering:
  1. Bewijs van de inkomsten met specificatie van de laatste drie maanden.
 7. Je hebt (recht op) alimentatie:
  1. Bewijsstuk van de hoogte en duur van de te ontvangen alimentatie, voor jou en je kinderen (bijvoorbeeld de rechtbankuitspraak en convenant).
 8. Je hebt een alimentatieverplichting:
  1. Bewijsstuk van de hoogte en duur van de te betalen alimentatie (bijvoorbeeld de rechtbankuitspraak en convenant).
 9. Je hebt een eigen bedrijf of werkt als freelancer:
  1. Winst- en verliesrekening;
  2. Afschriften van de zakelijke bankrekening(en) van de laatste drie maanden;
  3. Uitschrijving van de Kamer van Koophandel.
 10. Je hebt schulden:
  1. Bewijsstukken van jouw schulden mét aflossingsverplichting
  2. Beschikking van de kantonrechter over bewindvoering en/of uitgesproken WSNP.