Bijlage C: Kosten voor complete (eerste) woninginrichting

Kosten voor complete (eerste) woninginrichting

Ga je voor het eerst verhuizen? Of moet jouw nieuwe woning volledig worden ingericht? Dan kun je bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarde is dat er sprake is van een noodzakelijke verhuizing. Bijvoorbeeld omdat je geen woning had of omdat jouw oude woning te klein is, te duur is of (psychische) klachten veroorzaakt. Vrijwillig het ouderlijk huis verlaten geldt niet als een noodzakelijke verhuizing.

Bij een complete (eerste) woninginrichting gaan we ervan uit dat je hiervoor geld kunt sparen. Of anders dat je hiervoor een lening bij de Kredietbank Nederland kunt afsluiten met een maandelijkse aflossing. Pas als dat niet mogelijk is, kun je bijzondere bijstand aanvragen.

De Kredietbank Nederland verstrekt (sociale) leningen aan mensen met een laag inkomen. Een BKR-registratie is geen bezwaar, maar je mag niet teveel schulden hebben. Anders kun je te weinig aflossen iedere maand. In het algemeen geldt dat een alleenstaande niet meer dan € 2000 schulden mag hebben en een echtpaar niet meer dan € 2500 schulden. Individuele omstandigheden kunnen echter een rol spelen. Op de website van Kredietbank Nederland kun je eenvoudig checken of je in aanmerking komt voor een lening.

Kom je niet in aanmerking voor een lening bij de Kredietbank dan kunnen wij bijzondere bijstand verstrekken. Meestal doen wij dat in de vorm van een lening. Dat betekent dat je het bedrag binnen 36 maanden moet terugbetalen. Als je een bijstandsuitkering ontvangt, houden wij het maandbedrag automatisch in op jouw uitkering.

Voorwaarden

  • Er is sprake van een noodzakelijke verhuizing
  • Je kunt geen volledige lening krijgen bij de Kredietbank Almere

Bewijsstukken

  • Urgentieverklaring of andere verklaring waaruit blijkt dat jouw verhuizing noodzakelijk is.