Skip to content

Bijlage C: Kosten voor complete (eerste) woninginrichting

Kosten voor complete (eerste) woninginrichting

Gaat u voor het eerst verhuizen? Of moet uw nieuwe woning volledig worden ingericht? Dan kun u bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarde is dat er sprake is van een noodzakelijke verhuizing. Bijvoorbeeld omdat u geen woning had of omdat uw oude woning te klein is, te duur is of (psychische) klachten veroorzaakt. Vrijwillig het ouderlijk huis verlaten geldt niet als een noodzakelijke verhuizing.

Bij een complete (eerste) woninginrichting gaan we ervan uit dat u hiervoor geld kunt sparen. Of anders dat u hiervoor een lening bij de Kredietbank Nederland kunt afsluiten met een maandelijkse aflossing. Pas als dat niet mogelijk is, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

De Kredietbank Nederland verstrekt (sociale) leningen aan mensen met een laag inkomen. Een BKR-registratie is geen bezwaar, maar u mag niet teveel schulden hebben. Anders kunt u te weinig aflossen iedere maand. In het algemeen geldt dat een alleenstaande niet meer dan € 2000 schulden mag hebben en een echtpaar niet meer dan € 2500 schulden. Individuele omstandigheden kunnen echter een rol spelen. Op de website kredietbanknederland.nl kunt u eenvoudig checken of u in aanmerking komt voor een lening.

Komt u niet in aanmerking voor een lening bij de Kredietbank dan kunnen wij bijzondere bijstand verstrekken. Meestal doen wij dat in de vorm van een lening. Dat betekent dat u het bedrag binnen 36 maanden moet terugbetalen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, houden wij het maandbedrag automatisch in op uw uitkering.

Voorwaarden

  • Er is sprake van een noodzakelijke verhuizing
  • U kunt geen volledige lening krijgen bij de Kredietbank Almere

Bewijsstukken

  • Urgentieverklaring of andere verklaring waaruit blijkt dat uw verhuizing noodzakelijk is.

 

 

Wat vindt u van onze website?