Bewindvoering

Als jij of jouw bewindvoerder al bijzondere bijstand ontvangt voor (bescherming) bewindvoeringskosten, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen per 1 januari.

In de toekenningsbeschikking staat de periode van de toekenning vermeld. Wanneer deze periode afloopt kunt op opnieuw een aanvraag indienen.

Is de draagkracht op nihil vastgesteld? Dan worden de kosten toegekend zonder einddatum. Dit staat in de beschikking vermeld. Er zal een periodieke hercontrole worden opgevoerd om  de rechtmatige verstrekking van de kosten te controleren. In dit geval hoeft er geen nieuwe aanvraag ingediend te worden.

Ook de tariefwijzigingen worden door ons automatisch aangepast en verwerkt in de maandelijkse vergoeding. Je hoeft als bewindvoerder hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen en of geen berichtgeving te sturen.