Borg staan voor kredietbank

Is het mogelijk dat de gemeente borg staat voor mijn krediet bij de Kredietbank?

  • Ja, dan moet er een aanvraag voor bijzondere bijstand gedaan worden. Je kunt bijzondere bijstand online aanvragen vanuit de kostensoorten die bij 'aanvragen' genoemd worden. 

Let op!

Van te voren is uiteraard nooit te zeggen of iemand er wel of geen recht heeft op krediet.