Extra kosten bij ziekte of ouderdom

Bij ziekte, handicap of ouderdom kan er sprake zijn van extra kosten. Het is mogelijk hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen. Je kunt dan denken aan:

  • warme-maaltijdvoorziening
  • extra stookkosten
  • extra kosten vanwege een chronische ziekte
  • extra kosten vanwege kledingslijtage door meer dan gemiddeld wassen
  • eigen bijdrage voor verblijf in een hospice

Voorwaarden

  • De kosten zijn niet langer dan twee maanden geleden

Bewijsstukken

Twijfel je of jouw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Bevestiging van aanvraag

Controleer na je aanvraag altijd of je een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Check zo nodig ook je spammail. Dit is belangrijk, want als je die e-mail niet hebt ontvangen, is jouw aanvraag niet bij ons binnen gekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag bijzondere bijstand’.