Kosten voor babyuitzet

Een babyuitzet wordt gerekend tot de duurzame gebruiksgoederen. Wij gaan ervan uit dat je hiervoor geld kunt sparen. Of anders dat je hiervoor een lening bij de Kredietbank Nederland kunt afsluiten met een maandelijkse aflossing. Pas als dat niet mogelijk is, kun je bijzondere bijstand aanvragen.

De Kredietbank Nederland verstrekt (sociale) leningen aan mensen met een laag inkomen. Een BKR-registratie is geen bezwaar, maar je mag niet teveel schulden hebben. Anders kun je te weinig aflossen iedere maand. In het algemeen geldt dat een alleenstaande niet meer dan € 2000 schulden mag hebben en een echtpaar niet meer dan € 2500 schulden. Individuele omstandigheden kunnen echter een rol spelen. Op de website van Krediet Nederland kun je eenvoudig checken of je in aanmerking komt voor een lening.

Kom je niet in aanmerking voor een lening bij de Kredietbank dan kunnen wij bijzondere bijstand verstrekken. Meestal doen wij dat in de vorm van een lening. Dat betekent dat je het bedrag binnen 36 maanden moet terugbetalen. Als je een bijstandsuitkering ontvangt, houden wij het maandbedrag automatisch in op jouw uitkering.

Voorwaarden

  • Je bent zwanger of bent net bevallen
  • Je kunt geen lening krijgen bij de Kredietbank Nederland

Bewijsstukken

  • Een zwangerschapsverklaring
  • Overzicht van de goederen die je nodig heeft
  • Alleen als je geen bijstandsuitkering ontvangt: Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat je precies moet inleveren.

Twijfel je of jouw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Bevestiging van aanvraag

Controleer na je aanvraag altijd of je een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Check zo nodig ook je spammail. Dit is belangrijk, want als je die e-mail niet hebt ontvangen, is jouw aanvraag niet bij ons binnen gekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag bijzondere bijstand’.