Kosten voor bewindvoering

Als je gebruik wilt maken van bewindvoering moet je daarvoor kosten betalen. In het begin betaal je de ‘aanvangswerkzaamheden’, dat zijn onder andere de kosten van het intakegesprek en de griffierechten. Daarna betaal je iedere maand een eigen bijdrage. Voor al deze kosten kun je bijzondere bijstand krijgen.

Meestal vraagt de bewindvoerder zelf de bijzondere bijstand voor je aan. De bewindvoerder kan contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14036 en verzoeken om een schriftelijke aanvraag.

Wil je het zelf aanvragen? Dat kan natuurlijk ook.

Bewijsstukken

  • De beschikking van de rechtbank
  • De factuur van de bewindvoerder
  • Alleen als je geen bijstandsuitkering ontvangt: Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat je precies moet inleveren.

Bijzondere bijstand aanvragen

Bevestiging van aanvraag

Controleer na je aanvraag altijd of je een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Check zo nodig ook je spammail. Dit is belangrijk, want als je die e-mail niet hebt ontvangen, is jouw aanvraag niet bij ons binnen gekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag bijzondere bijstand’.