Kosten voor jongeren van 18 t/m 20 jaar

Jongeren van 18 tot en met 20 jaar vallen nog onder de onderhoudsplicht van hun ouders. Dat betekent dat de ouders moeten voorzien in de kosten voor levensonderhoud en studie. Soms is dat niet mogelijk. In dat geval kan bijzondere bijstand worden verstrekt voor de kosten van levensonderhoud.

Voorwaarden

  • Je bent 18, 19 of 20 jaar
  • Je kunt geen beroep doen op jouw ouders voor financiële ondersteuning
  • Je woont niet meer thuis

Bewijsstukken

  • Een verklaring waarin je uitlegt waarom jouw ouders niet financieel voor je kunnen zorgen
  • Alleen als je geen bijstandsuitkering ontvangt: Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat je precies moet inleveren.

Twijfel je of jouw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Bevestiging van aanvraag

Controleer na je aanvraag altijd of je een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Check zo nodig ook je spammail. Dit is belangrijk, want als je die e-mail niet hebt ontvangen, is jouw aanvraag niet bij ons binnen gekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag bijzondere bijstand’.