Kosten voor rechtsbijstand

Heb je  juridische hulp nodig? Mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat betekent dat je naar het Juridisch Loket kunt gaan voor gratis advies.

Het Juridisch Loket kan je doorverwijzen naar een advocaat. Je betaalt dan een eigen bijdrage voor de advocaat. Voor die eigen bijdrage kun je bijzondere bijstand krijgen.

Je bent niet verplicht via het Juridisch Loket een advocaat te nemen, je mag dat ook zelf regelen. Soms betaal je dan een hogere eigen bijdrage, die niet volledig wordt vergoed door bijzondere bijstand. Je betaalt dan zelf iets bij.

Andere kosten die wij vergoeden zijn kosten voor griffierecht. Die moet je betalen wanneer je naar de rechtbank gaat. Ook vergoeden wij reiskosten. Verder komen in aanmerking onder andere kosten voor uittreksels uit openbare registers, telefoonkosten, telegram- en telexkosten en kosten voor getuigen en/of deskundigen.

Voorwaarden rechtsbijstand

  • De factuur is niet langer dan twee maanden geleden

Bewijsstukken

  • Factuur van de kosten waarom het gaat, dus een factuur van de advocaat of een factuur van de griffiekosten. Bij reiskosten een document waaruit blijkt op welke locatie je bent geweest en om welke afspraak het ging.
  • Alleen als je geen bijstandsuitkering ontvangt: Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat je precies moet inleveren.

Twijfel je of jouw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Bevestiging van aanvraag

Controleer na je aanvraag altijd of je een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Check zo nodig ook je spammail. Dit is belangrijk, want als je die e-mail niet hebt ontvangen, is jouw aanvraag niet bij ons binnen gekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag bijzondere bijstand’.