Kredietbank Nederland

Geld lenen bij een gewone bank is vaak niet mogelijk als je een laag inkomen of een negatieve BKR-registratie hebt. Bij Kredietbank Nederland is dit meestal wel mogelijk. De Kredietbank verstrekt leningen aan mensen met een laag inkomen en/of mensen boven de 65 jaar. De gemeente kan soms borg staan voor de lening en/ of betaalt een aanvulling. Meer informatie vind je op www.kredietbanknederland.nl