Overige kosten

Er zijn heel veel verschillende kosten waarvoor je mogelijk bijzondere bijstand kunt krijgen. Als jouw kostensoort nog niet genoemd is, wil dat niet altijd zeggen dat vergoeding niet mogelijk is.

Wij verstrekken geen bijzondere bijstand voor (verkeers)boetes of schulden. Ook verstrekken wij geen bijzondere bijstand voor de kosten van geleden of toegebrachte schade. De aanschaf van een fiets of een computer wordt alleen bij zeer hoge uitzondering vergoed.

Twijfel je of jouw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Voorwaarden

In ieder geval gelden altijd de algemene voorwaarden voor bijzondere bijstand:

  • je woont in Almere
  • je hebt een laag inkomen
  • jouw spaargeld of kostbare spullen blijven onder de vermogensgrens
  • de kosten zijn onvoorzien, bijzonder en noodzakelijk. Standaard kosten voor boodschappen of verzekeringen vallen daar bijvoorbeeld niet onder.
  • de kosten worden niet (deels) vergoed door een andere instantie
  • de kosten zijn gemaakt in Nederland
  • de kosten zijn niet langer dan 2 maanden geleden

Bewijsstukken

Direct aanvragen

Bevestiging van aanvraag

Controleer na je aanvraag altijd of je een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Check zo nodig ook je spammail. Dit is belangrijk, want als je die e-mail niet hebt ontvangen, is jouw aanvraag niet bij ons binnen gekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag bijzondere bijstand’.