Reiskosten

Maak je reiskosten? Soms kun je daarvoor bijzondere bijstand krijgen. De volgende reiskosten kunnen onder andere in aanmerking komen.

 • Reiskosten vanwege bezoek aan een ziek familielid:
  • als dit eerstegraads familie is (partner, ouders, kinderen) of bij zeer hoge uitzondering tweedegraads familie (grootouders, kleinkinderen, broers, zussen).
 • Reiskosten vanwege bezoek aan een gedetineerde:
  • als dit eerstegraads familie is (partners, ouders, kinderen). 
 • Reiskosten vanwege een opleiding buiten Almere:
  • als je jonger dan 18 jaar bent.

Wij verstrekken geen bijzondere bijstand voor de kosten van woon-werkverkeer. Ook de kosten om voor afspraken naar het gemeentehuis te komen worden niet vergoed.

Maak je reiskosten omdat je deelneemt aan een training/traject bedoeld voor re-integratie? Dan kunnen deze kosten mogelijk worden vergoed. Dat geldt alleen als je een uitkering ontvangt en de training/het traject is afgesproken met jouw klantmanager. In dat geval kun je contact opnemen met jouw klantmanager voor een ‘Aanvraag Werkdeel’.

Bewijsstukken reiskosten bezoek ziek familielid/gedetineerde

 • Een verklaring met bewijsstukken waarmee je de noodzaak van de reiskosten aantoont.
 • Alleen als je geen bijstandsuitkering ontvangt: Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat je precies moet inleveren.

Twijfel je of jouw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Direct aanvragen

Bevestiging van aanvraag

Controleer na je aanvraag altijd of je een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Check zo nodig ook je spammail. Dit is belangrijk, want als je die e-mail niet hebt ontvangen, is jouw aanvraag niet bij ons binnen gekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag bijzondere bijstand’.