Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor mensen die lange tijd van een inkomen op bijstandsniveau moeten rondkomen. Het maakt niet uit wat voor soort inkomen dat is. Het mag een uitkering zijn, maar ook loon uit werk. Individuele inkomenstoeslag is een toeslag per huishouden. Je kunt de toeslag online aanvragen.

Voorwaarden

 • Je woont in Almere,
 • Je bent ouder dan 23 jaar en kunt nog niet met pensioen,
 • Je hebt niet meer spaargeld of dure spullendan de vermogensgrens
 • Je hebt tijdens een periode van 5 jaar geen hoger inkomen gehad dan de bijstandsnorm.Dit geldt voor de totale 5 jaar, in die periode mag je tussendoor niet boven die norm gekomen zijn.
 • Je hebt in die periode van 5 jaar je uiterste best gedaan om werk te krijgen en te houden Wanneer je in die periode een maatregel hebt gehad omdat je niet voldoende hebt geprobeerd werk te verkrijgen of behouden, dan heb je geen recht op deze toeslag,
 • De laatste keer dat je Individuele inkomenstoeslag hebt aangevraagd is langer dan 1 jaar geleden,
 • Je bent geen student of scholier.

Hoogte van de toeslag in 2023

Individuele inkomenstoeslag
SituatieBedrag
Gehuwd/ samenwonend€ 645
Alleenstaande ouder€ 579
Alleenstaande€ 454

Aanvragen

Je kunt de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) online hieronder aanvragen via de button "Aanvraag IIT starten”. Je hebt daarvoor een DigiD nodig en gegevens over jouw inkomen en huur of hypotheek.

Hoe werkt het:

 • Je start de aanvraag met het invullen van jouw DigiD.
 • Gegevens die bij ons al bekend zijn worden automatisch ingevuld.
 • Je beantwoordt de vragen over jouw financiële situatie. Zorg dat je jouw gegevens over inkomen en woonsituatie bij de hand hebt.
 • Je gaat akkoord met de aanvraag en sluit deze af. Je ontvangt van ons een automatische bevestigingsmail. Controleer of je deze hebt ontvangen. De bevestigingsmail is het bewijs dat wij jouw aanvraag hebben ontvangen.
 • Zorg dat je alle bewijsstukken upload of inlevert.
 • De gemeente heeft 8 weken de tijd om een besluit te nemen over jouw aanvraag. Het kan zijn dat wij nog extra informatie van je nodig hebben. Dan nemen wij contact met je op.
 • Je krijgt een brief thuis met ons besluit.
 • Indien je onder bewind staat, dan kan de bewindvoerder een aanvraag voor het individueel inkomenstoeslag schriftelijk indienen. De bewindvoerder kan contact opnemen met de gemeente op het telefoonnummer 14 036 met het verzoek om een schriftelijke aanvraag in te dienen.

Heb je geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan. Of heb je hulp nodig bij online aanvragen of bewijsstukken uploaden? Wij kunnen je ondersteunen. 

Gegevens die nodig kunnen zijn bij jouw aanvraag

Bij een aanvraag hebben wij gegevens van je nodig. Welke gegevens precies nodig zijn, hangt af van jouw woon-, leef- en financiële situatie. Het is handig om in ieder geval deze bewijsstukken bij de hand te hebben.

 • Afschriften van alle bank- en/of spaarrekeningen waarover u de beschikking heeft van de laatste 3 maanden voor de aanvraag. Een uitdraai van internet mag, mits het saldo, tenaamstelling, rekeningnummer en mutaties daarop vermeld staan.
 • Bewijsstukken van overige vermogensbestandsdelen zoals auto, caravan, sieraden, buitenlandse bezittingen en afkoop levensverzekeringen.
 • Bewijsstukken van eventuele schulden.
 • Jaaropgave 2018 tot en met 2022 van jouw inkomsten.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument) als je geen uitkering bij de gemeente heeft.

Aanvraag IIT starten

Eenmaal per jaar

Als je aan de voorwaarden blijft voldoen, kun je na 12 maanden opnieuw individuele inkomenstoeslag krijgen.