Direct naar paginainhoud
menu

Individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor mensen die lange tijd van een inkomen op bijstandsniveau moeten rondkomen. Het maakt niet uit wat voor soort inkomen dat is. Het mag een uitkering zijn, maar ook loon uit werk. Individuele inkomenstoeslag is een toeslag per huishouden.

Voorwaarden

 • U woont in Almere,
 • U bent ouder dan 23 jaar en u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt,
 • U heeft niet meer spaargeld of dure spullen (vermogen) dan de vermogensgrens (zie hieronder),
 • U heeft gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar geen hoger inkomen gehad dan de voor u geldende bijstandsnorm,
 • U heeft in die periode van 5 jaar uw uiterste best gedaan om werk te krijgen en te houden (Wanneer u in die periode een maatregel heeftt gehad omdat u niet voldoende heeft geprobeerd werk te verkrijgen of behouden, dan heeft u geen recht op deze toeslag),
 • De laatste keer dat u Individuele inkomenstoeslag heeft aangevraagd is langer dan 1 jaar geleden,
 • U bent geen student of scholier.

Vermogen

Met vermogen bedoelen wij hier: spaargeld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen. Bij een auto telt de dagwaarde tot €1.365. Is uw auto meer waard dan €1.365 wordt die hogere waarde bij uw vermogen opgeteld.

 

Gehuwd/ samenwonend

€ 12.040 (totaal van u en uw partner samen) 

Alleenstaande ouder

€ 12.040 (totaal van u en uw kind(eren) samen)

Alleenstaande

€ 6.020 

 

Hoogte van de toeslag in 2021

Gehuwd/samenwonend: 587 euro
Alleenstaande ouder: 527 euro
Alleenstaande: 413 euro

Aanvragen

U kunt de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) online hieronder aanvragen via de button "Aanvraag IIT starten (Snelbalie)”. U heeft daarvoor een DigiD nodig en gegevens over uw inkomen en huur of hypotheek.

Hoe werkt het:

 • U start de aanvraag met het invullen van uw DigiD.
 • Gegevens die bij ons al bekend zijn worden automatisch opgehaald.
 • U beantwoordt de vragen over uw financiële situatie. Zorg dat u uw gegevens over inkomen en woonsituatie bij de hand heeft.
 • U gaat akkoord met de aanvraag en sluit deze af. U ontvangt van ons een automatische bevestigingsmail. Controleer of u deze heeft ontvangen! De bevestigingsmail is het bewijs dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.
 • Zorg dat u alle bewijsstukken upload of inlevert.
 • De gemeente heeft dan acht weken de tijd om een besluit te nemen over uw aanvraag. Het kan zijn dat wij nog extra informatie van u nodig hebben. Dan nemen wij contact met u op.
 • U krijgt een brief thuis met ons besluit.
 • Indien u onder bewind staat, dan kan de bewindvoerder een aanvraag voor het individueel inkomenstoeslag schriftelijk indienen. De bewindvoerder kan contact opnemen met de gemeente op het telefoonnummer 14036 met het verzoek om een schriftelijke aanvraag in te dienen.

Heeft u geen DigiD? Vraagt u dan hier een DigiD aan. Of heeft u hulp nodig bij online aanvragen of bewijsstukken uploaden? Wij kunnen u ondersteunen. 

Gegevens die nodig kunnen zijn bij uw aanvraag

Bij een aanvraag hebben wij gegevens van u nodig. Welke gegevens precies nodig zijn, hangt af van uw woon-, leef- en financiële situatie. Het is handig om in ieder geval deze bewijsstukken bij de hand te hebben.

 • Afschriften van alle bank- en/of spaarrekeningen waarover u de beschikking heeft van de laatste drie maanden voor de aanvraag. Een uitdraai van internet mag, mits het saldo, tenaamstelling, rekeningnummer en mutaties daarop vermeld staan.
 • Bewijsstukken van overige vermogensbestandsdelen zoals auto, caravan, sieraden, buitenlandse bezittingen en afkoop levensverzekeringen.
 • Bewijsstukken van eventuele schulden.
 • Jaaropgave 2014 van uw inkomsten.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument) als u geen uitkering bij de gemeente heeft.

Aanvraag IIT starten

Extra toelichting

Eenmaal per jaar

Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, kunt u na twaalf maanden opnieuw
Individuele inkomenstoeslag krijgen. Vanaf 1 juli 2013 bepaalt de datum van aanvraag de ingangsdatum van de Individuele inkomenstoeslag.

FAQ Individuele inkomenstoeslag

De online vragenlijst (snelbalie)

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

U ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreply@remove-this.almere.nl.  Als u het bericht niet in uw postvak van uw e-mailaccount kunt vinden, controleert u dan uw spam folder.

Heeft u geen mail ontvangen, controleer dan of u de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als u de vragenlijst al heeft afgesloten kunt u opnieuw inloggen met uw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat u klaar bent met het indienen van uw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heeft u daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang uw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kunt u de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kunt u opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om uw aanvraag in te dienen via uw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren uw aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen.

Bewijsstukken

Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

 Als u de stukken via het digitale uploadformulier heeft ingestuurd, heeft u een bevestiging gekregen via e-mail. Als u de stukken heeft meegestuurd met uw aanvraag heeft u een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als u de stukken heeft ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer heeft u ook een bevestiging gekregen.

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

U kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document uw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na uw aanvraag uploaden: Via de groene button kunt u de bewijsstukken uploaden. U krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Uploaden bewijsstukken 

 • Mailen: U kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar info@almere.nl. Om ervoor te zorgen dat uw stukken op de plek van bestemming komen, moet u in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in uw e-mail uw voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als u niet weet wat uw klantnummer is, vermeld dan uw geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: U kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen u dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken. 

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

U kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.

U kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.

De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

Bewijsstukken

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

 • Als u zelf uw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van u en uw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat u niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • U kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).
 • Als u zelf uw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van u en uw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat u niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • U kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).

Storing

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren u om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vult u dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier wordt uw aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. U kunt dat doen met dit formulier.

Online melden

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

 

Wat vindt u van onze website?