Medische kosten

Medische kosten komen niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. De reden is dat medische kosten onder de zorgverzekering vallen. Alleen in uitzonderlijke gevallen betalen wij bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld als de zorgverzekering niet alle kosten betaalt.

Bij een aanvraag controleren wij of de kosten worden vergoed door een zorgverzekering. Wij kijken naar de vergoedingen van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Almere aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. Dit is de zorgverzekering van VGZ. Wij kijken altijd naar het aanvullende pakket GarantVerzorgd2.

Als de kosten vanuit GarantVerzorgd2 worden vergoed, dan krijgt u geen bijzondere bijstand. Ook niet als u een ander aanvullend pakket heeft van Menzis of een aanvullend pakket van een andere zorgverzekeraar. Worden de kosten niet door GarantVerzorgd2 vergoed, dan kijken wij hoe uitzonderlijk de kosten zijn.

Het is dus belangrijk dat je een goede zorgverzekering hebt. Wil je meer weten over de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen? Kijk dan op www.almere.nl/zorgverzekering 

Kosten die vergoed kunnen worden zijn bijvoorbeeld batterijen voor gehoortoestellen of de kosten voor een speciaal dieet (op medisch advies).

Wij vergoeden nooit de premie voor de zorgverzekering en het verplichte eigen risico.  Een vergoeding voor een eigen bijdrage komt bij hoge uitzondering voor.

Bewijsstukken

  • De factuur van de medische kosten
  • Een kopie van het polisblad van jouw zorgverzekering
  • Als je zorgverzekering een vergoeding betaalt: een kopie van de specificatie van de vergoeding
  • Alleen als je geen bijstandsuitkering ontvangt: Geldig legitimatiebewijs, inkomens- en vermogensgegevens. Lees hier wat je precies moet inleveren.

Direct aanvragen

Bevestiging van aanvraag

Controleer na je aanvraag altijd of je een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Check zo nodig ook je spammail. Dit is belangrijk, want als je die e-mail niet hebt ontvangen, is jouw aanvraag niet bij ons binnen gekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag bijzondere bijstand’.