Gemeentelijke energietoeslag voor lagere inkomens

De prijzen van energie zijn afgelopen tijd hard gestegen. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming vanuit het Rijk: de eenmalige energietoeslag van 800 euro. Op deze pagina lees je wie recht heeft op de energietoeslag en je kunt direct een aanvraag doen.

Aan de volgende groepen inwoners is de energietoeslag al eerder in april automatisch overgemaakt:

 • Bijstandsuitkering;
 • IOAW-, IOAZ- of BBZ-uitkering;
 • AIO-aanvulling (ouderen). 

Je krijgt maximaal één energietoeslag per huishouden. Het is dus niet mogelijk om nog een aanvraag te doen. Woon je met meerdere mensen met een uitkering op 1 adres, dan is alleen aan de hoofbewoner de energietoeslag uitbetaald. De hoofdbewoner is de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres. Mensen met een uitkering die in een inrichting wonen of dakloos zijn, krijgen geen energietoeslag. Zij hebben namelijk geen energiekosten. 
Ontvang jij één van deze uitkeringen/aanvullingen en ben je hoofdbewoner, maar heb je de energietoeslag nog niet ontvangen? Laat het ons dan weten via telefoonnummer 14 036 of e-mailadres infoverberg dit@almere.nl.

Laag inkomen, maar geen van bovenstaande uitkeringen

Huishoudens met een andere uitkering of inkomen uit werk onder 120% van de bijstandsnorm krijgen de energietoeslag niet automatisch. Zij kunnen de energietoeslag aanvragen. Als je in maart 2022 bekend was bij de Schuldhulpverlening van PLANgroep of bij Maatwerk OSS van De Schoor kun je ook een aanvraag doen.

Je hebt voor de aanvraag een DigiD en een e-mailadres nodig. Ook je eventuele partner heeft een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Kijk dan hier hoe je een DigiD kunt aanvragen. Je kunt de energietoeslag ook schriftelijk aanvragen. Bel daarvoor met telefoonnummer 14036 en we sturen je een formulier toe. Je kunt tijdens openingstijden ook een formulier ophalen in het Stadhuis.

Wie hebben recht op de energietoeslag?

Mensen met een inkomen onder 120% van de bijstandsnorm en mensen met een lopende schuldenregeling. Deze laatste groep mag ook een inkomen hebben boven 120% van de bijstandsnorm. Doordat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten is er geen draagkracht en dus geen geld voor de hoge energiekosten. Daarom is er besloten dat ook deze mensen recht hebben op de energietoeslag.  

Voor de energietoeslag wordt er gekeken naar het inkomen in maart 2022. Een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm is een netto (gezamenlijk) maandinkomen (exclusief vakantietoeslag) dat niet meer is dan:

 • € 1.245 netto per maand voor een alleenstaande van 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen); of
 • € 1.383 netto per maand voor een alleenstaande vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen); of
 • € 1.778 netto per maand voor gehuwden/samenwonenden 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen); of
 • € 1.872 netto per maand voor gehuwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen).

De inwoners met de volgende lopende schuldenregelingen hebben recht op de energietoeslag:

 • Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
 • Gemeentelijke schulddienstverlening bij Plangroep (SDV)
 • Maatwerk Ondersteuning Schuld Stabilisatie (OSS) bij de Schoor

Wat zijn de overige voorwaarden?

Je hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Almere als je op 31 maart 2022:

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • in de gemeente Almere woont; en 
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt; en 
 • een laag inkomen hebt. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor jouw situatie geldende bedrag per maand, zie de bedragen hierboven.

Wanneer heb je geen recht op de energietoeslag?

Je hebt geen recht op de energietoeslag als je op 31 maart 2022:

 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt; of
 • een woning deelt en geen hoofbewoner bent van de woning; of
 • staat ingeschreven op de volgende adressen (maatschappelijke opvang): Spoordreef 14b, Markt 122, Schoutstraat 41, Brouwerstraat 4B, Brasemstraat 15.

Aanvragen van de Energietoeslag

Controleer na je aanvraag of je een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Kijk ook in je spammailbox. Als je geen bevestiging hebt ontvangen, dan is jouw aanvraag niet bij ons binnengekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag Energietoeslag’.

Hoe lang duurt het voordat je wat hoort over jouw aanvraag?

We doen ons uiterste best om alle aanvragen binnen acht weken te beoordelen. We zien dat veel mensen tegelijk een aanvraag doen. Door drukte is het daarom mogelijk dat het wat langer duurt.

Wil je hulp of advies bij jouw aanvraag?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Wij kijken samen met je hoe wij je kunnen helpen met de aanvraag.

Energietoeslag telt niet mee als inkomen

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering en ook niet voor de toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt.

Energie besparen

Voor huurders: gratis cadeaubonnen ter waarde van 90 euro om energie te besparen.
De gemeente Almere geeft cadeaubonnen weg aan huurders in Almere om te besteden aan kleine energiebesparende producten voor in huis. Er zijn 9000 cadeaubonnen ter waarde van 90 euro beschikbaar (op = op). Meer informatie over de cadeaubonnen.

Wat kun je zelf doen

Zelf heb je ook invloed op je energierekening, bijvoorbeeld door niet te lang douchen en de verwarming niet te hoog zetten. Maar wat kun je nog meer doen? Op regionaalenergieloket.nl/almere vind je tips voor zowel huurders als huiseigenaren. De medewerkers van het Regionaal Energieloket zijn bereikbaar voor vragen via: 088 525 4110 (maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur) of per e-mail: vragenverberg dit@regionaalenergieloket.nl.

Wat doet de gemeente

De gemeente heeft ook geld van het Rijk gekregen voor het nemen van (kleine) energiebesparende maatregelen. Voor de verdeling van dit geld onderzoeken we welke maatregelen we kunnen aanbieden. We kijken hoe we zoveel mogelijk huishoudens met een laag inkomen in woning met een slechte energiekwaliteit kunnen bereiken. We zorgen ervoor dat dit pakket van maatregelen vóór de komende winterperiode (december 2022) klaar is. Houd voor meer informatie deze website in de gaten.

Andere maatregelen vanuit de overheid

De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze belastingverlaging, de energie besparende maatregelen en de energietoeslag zorgen er samen voor dat de hoge energiekosten draaglijker worden voor de mensen met een laag inkomen. Als je desondanks in de (financiële) problemen komt, neem dan contact met ons op voor advies of hulp. Dit kan via het telefoonnummer 14036 of info@almere.nl. Er kan gekeken worden of je ook in aanmerking kunt komen voor individuele bijzondere bijstand.

Heb je hulp bij geldzaken nodig?

Heb je moeite om je rekeningen te betalen? Of heb je schulden? We kunnen je helpen. Kijk op almere.nl/schulden, of neem contact op met onze partner PLANgroep via 036 539 5950 of almereverberg dit@plangroep.nl.