Gemeentelijke energietoeslag voor lagere inkomens

Ook in 2023 een eenmalige energietoeslag

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat ook in 2023 een eenmalige energietoeslag van €1.300,- wordt uitgekeerd. De informatie op deze pagina gaat over de energietoeslag van 2022. Als er meer bekend is over de energietoeslag van 2023 dan komt dat op deze pagina.

De prijzen van energie zijn afgelopen tijd hard gestegen. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming vanuit het Rijk: de eenmalige energietoeslag van 1.300 euro. Op deze pagina lees je wie recht heeft op de energietoeslag en kun je direct een aanvraag doen.

Stap 1: Heb je recht op de energietoeslag?

Aan de volgende groepen inwoners is de energietoeslag in april automatisch overgemaakt. Dit geldt voor inwoners met een:

 • Bijstandsuitkering;
 • IOAW-, IOAZ- of BBZ-uitkering;
 • AIO-aanvulling (ouderen). 

Ontvang jij één van deze uitkeringen/aanvullingen en ben je hoofdbewoner, maar heb je de energietoeslag nog niet ontvangen? Laat het ons dan weten via telefoonnummer 14 036 of e-mailadres info@almere.nl.

Laag inkomen, maar geen van bovenstaande uitkeringen

Heb je een andere uitkering of inkomen uit werk onder 120% van de bijstandsnorm, dan krijg je de energietoeslag niet automatisch. Je kunt de energietoeslag dan zelf aanvragen. Voor de energietoeslag wordt er gekeken naar het inkomen in maart 2022. Een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm is een netto (gezamenlijk) maandinkomen (exclusief vakantietoeslag) dat niet meer is dan:

 • 1.245 euro netto per maand voor een alleenstaande van 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen); of
 • 1.383 euro netto per maand voor een alleenstaande vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen); of
 • 1.778 euro netto per maand voor gehuwden/samenwonenden 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen); of
 • 1.872 euro netto per maand voor gehuwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen).

Ook als je in maart 2022 bekend was bij één van de volgende schuldenregelingen heb je recht op de energietoeslag:

 • Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
 • Gemeentelijke schulddienstverlening bij Plangroep (SDV)
 • Maatwerk Ondersteuning Schuld Stabilisatie (OSS) bij de Schoor

Energietoeslag aanvragen voor studenten

Ook als student kun je de eenmalige energietoeslag aanvragen. Je hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Almere als je op 31 maart 2022:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Almere woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt;
 • een inkomen hebt dat lager is dan: 1.245 euro netto per maand voor een alleenstaande of 1.778 euro netto per maand voor gehuwden/samenwonenden;
 • uitwonend bent en een individuele huurovereenkomst hebt, waarbij de totale huur hoger is dan 307,62 euro (kale huur minimaal 237,62 euro en 70 euro voor gas, water en licht).

Door de wettelijke onderhoudsplicht van ouders komen 18 tot en met 20-jarigen niet in aanmerking voor de energietoeslag. Dit staat in artikel 12 van de Participatiewet. We zijn bezig met een oplossing voor jongeren waarbij de ouders niet kunnen ondersteunen.

Bij inkomen gaat het om inkomen uit werk, stagevergoeding en kinderalimentatie. Ook een deel van je studiefinanciering (beurs of lening) wordt gezien als inkomen, of je die nu wel of niet ontvangt. Dit staat in artikel 33, lid 2 en 3 van de Participatiewet.

In de gemeente Almere geldt:

 • Bij iedereen die een studie volgt aan het hbo/wo is standaard een inkomen van 932,87 euro geregistreerd, of je nu wel of geen studiefinanciering ontvangt.
 • Bij iedereen die een studie volgt aan het mbo is standaard een inkomen van 766,06 euro geregistreerd, of je nu wel of geen studiefinanciering ontvangt.
 • Bij iedereen in het voortgezet onderwijs (vwo, havo, vmbo-tl, lwoo, praktijkonderwijs), voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) of voortgezet speciaal onderwijs is standaard een inkomen van 284,01 euro geregistreerd, of je nu wel of geen tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren (WTOS) ontvangt.

Voorbeeld: je volgt een studie aan het hbo en je hebt een bijbaan waarbij je 400 euro per maand verdient. Dan is je geregistreerde inkomen: €932,87 + €400 = €1.332,87. Je kunt de energietoeslag dan niet aanvragen.

Overige voorwaarden

Naast de inkomensvoorwaarden moet je op peildatum 31 maart 2022 aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • je bent 21 jaar of ouder bent; en
 • je woont in de gemeente Almere; en 
 • je hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning. 

Je krijgt maximaal 1 energietoeslag per huishouden. Woon je met meerdere mensen met een uitkering op 1 adres, dan is alleen aan de hoofdbewoner de energietoeslag uitbetaald. De hoofdbewoner is de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres.

Wanneer heb je geen recht op de energietoeslag?

Je hebt geen recht op de energietoeslag als je op 31 maart 2022:

 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt; of
 • een woning deelt en geen hoofbewoner bent van de woning; of
 • staat ingeschreven op de volgende adressen (maatschappelijke opvang): Spoordreef 14b, Markt 122, Schoutstraat 41, Brouwerstraat 4B, Brasemstraat 15.

Stap 2: Vraag de Energietoeslag aan

Je vraagt de Energietoeslag aan via onderstaande knop. Je hebt voor de aanvraag een DigiD en een e-mailadres nodig. Ook je eventuele partner heeft een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Kijk dan hier hoe je een DigiD kunt aanvragen. Je kunt de energietoeslag ook schriftelijk aanvragen. Bel daarvoor met telefoonnummer 14 036 en we sturen je een formulier toe. Je kunt tijdens openingstijden ook een formulier ophalen in het stadhuis.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering en ook niet voor de toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt.

Aanvragen van de Energietoeslag

Controleer na je aanvraag of je een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Kijk ook in je spammailbox. Als je geen bevestiging hebt ontvangen, dan is jouw aanvraag niet bij ons binnengekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag Energietoeslag’.

Tot wanneer kan ik een aanvraag doen?

Je kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag doen.

Hoe lang duurt het?

We doen ons uiterste best om alle aanvragen binnen 8 weken te beoordelen. Door drukte kan het wat langer duren.

Hulp of advies bij je aanvraag?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Wij kijken samen met je hoe wij je kunnen helpen met de aanvraag.

Gratis cadeaubonnen voor huurders

Voor huurders: gratis cadeaubonnen ter waarde van 90 euro om energie te besparen.
De gemeente Almere geeft cadeaubonnen weg aan huurders in Almere om te besteden aan kleine energiebesparende producten voor in huis. Er zijn 9000 cadeaubonnen ter waarde van 90 euro beschikbaar (op = op). Je kunt maximaal 1 cadeaubon per adres aanvragen. 

Ga naar regionaalenergieloket.nl/almere/cadeaubon om de cadeaubon aan te vragen.

Zelf energie besparen

Zelf heb je ook invloed op je energierekening, bijvoorbeeld door niet te lang douchen en de verwarming niet te hoog zetten. Maar wat kun je nog meer doen? Op regionaalenergieloket.nl/almere vind je tips voor zowel huurders als huiseigenaren.

Andere maatregelen rondom energie

De gemeente heeft geld van de Rijksoverheid gekregen om huishoudens met een laag inkomen in een woning met een slechte energiekwaliteit te kunnen helpen. We zijn daarom begonnen met een kadokaartenactie voor deze doelgroep. Deze kadokaarten kun je gebruiken voor producten om energie te besparen. Dit zorgt ervoor dat huishoudens minder geld hoeven te betalen aan energie. Lees meer over de actie op almere.nl/kadokaart

De rijksoverheid neemt ook verschillende maatregelen om de hoge energieprijzen te compenseren. Kijk voor een overzicht van de maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Hulp bij geldzaken

Als je in de (financiële) problemen komt door de hoge energiekosten, neem dan contact met ons op voor advies of hulp. Dit kan via het telefoonnummer 14 036 of info@almere.nl

Heb je moeite om je rekeningen te betalen? Of heb je schulden? We kunnen je helpen. Kijk op almere.nl/schulden, of neem contact op met onze partner PLANgroep via 036 539 59 50 of almere@plangroep.nl.

Wil je meer inzicht in je geldzaken? Kijk eens op Startpunt Geldzaken. Hier staan geldplannen voor huishoudens in verschillende omstandigheden.