Gratis advies en hulp bij gesprekken met Sociale Zaken en Wijkteams

Een gesprek met de gemeente, het wijkteam of een andere instantie kan best spannend zijn. Wat kan ik verwachten? Hoe moet ik me voorbereiden? Snap ik wel alles wat er wordt gezegd? En komt mijn eigen vraag of verhaal wel goed genoeg over? Het is dan fijn als er iemand kan meedenken en extra informatie of advies kan geven. Voor en tijdens het gesprek, maar ook in het vervolgtraject.

Iedereen heeft recht op gratis onafhankelijke ondersteuning bij dit soort zaken. Je kunt hiervoor de hulp krijgen van de organisatie MEE. Of je kunt iemand vragen die je kent.

Wat doet een cliëntondersteuner?

Een ondersteuner van MEE kan onder andere:

  • gesprekken helpen voorbereiden;
  • meegaan naar gesprekken;
  • begeleiding bieden bij (voor)onderzoeken of aanvraagprocedures;
  • helpen bij het kiezen van een hulpverlener en het maken van afspraken;
  • helpen bij het aangaan van bezwaar- en beroepsprocedures. 

De ondersteuner handelt altijd in jouw belang.

Hoe kun je cliëntondersteuning inschakelen?

Inwoners kunnen rechtstreeks contact opnemen met MEE. Dat via telefoonnummer (088) 633 06 33 of via e-mailadres info@meeijsseloevers.nl. Meer informatie is te vinden op de website van MEE.