Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wanneer je een laag inkomen hebt, kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Je hoeft de belasting dan niet te betalen. De gemeente houdt rekening met jouw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Je komt in aanmerking voor kwijtschelding als je niet in staat bent te betalen voor:

  • onroerendezaakbelasting (OZB),
  • afvalstoffenheffing,
  • rioolheffing,
  • hondenbelasting (voor maximaal 1 hond).

Meer informatie over kwijtschelding vind je op de pagina over belastingen.