Skip to content

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

U komt in aanmerking voor kwijtschelding als u niet in staat bent te betalen voor:

  • onroerendezaakbelasting (OZB),
  • afvalstoffenheffing,
  • rioolheffing,
  • hondenbelasting (voor maximaal 1 hond).

Meer informatie over kwijtschelding vindt u op de pagina over belastingen.

Wat vindt u van onze website?