Direct naar paginainhoud

Woonlastenfonds

Heb je een laag inkomen en huur je een sociale huurwoning? Dan heb je misschien recht op een bijdrage uit het Woonlastenfonds. Je kunt de bijdrage één keer per jaar aanvragen. De gemeente Almere betaalt het bedrag in één keer uit.

Aanvraag Woonlastenfonds

Het is op dit moment niet mogelijk om een aanvraag te doen om een bijdrage te ontvangen uit het Woonlastenfonds.

Aanvragen kan vanaf 30 september 2022 tot en met 30 december 2022 bij de gemeente Almere. Aanvragen ingeleverd na 30 december 2022 worden niet in behandeling genomen.

Kom ik in aanmerking?

Om een bijdrage uit het Woonlastenfonds te krijgen, moet je aan alle voorwaarden voldoen die hieronder staan:

  • Op 1 januari 2022 woonde je in een huurwoning in Almere;
  • Over het hele jaar 2020 heb je huurtoeslag ontvangen. Dit mag ook voor een andere huurwoning zijn geweest, ook in een andere gemeente;
  • De huur van de woning waarvoor je over 2020 huurtoeslag hebt ontvangen, was hoger dan € 432,51;
  • Het gezamenlijke geregistreerd jaarinkomen was in 2018, 2019 en 2020 lager dan het voor jou vastgestelde bedrag. Kijk hiervoor in de tabel hieronder.

Gezamenlijke geregistreerd jaarinkomen

Gezinssituatie

2018

2019

2020

Eenpersoonshuishouden

€ 15.925

€ 16.300

€ 16.650

Eenpersoonshuishouden (>65jr)*

€ 17.325

€ 17.875

€ 18.350

Meerpersoonshuishouden

€ 20.600

€ 21.100

€ 21.575

Meerpersoonshuishouden (>65jr)*

€ 23.200

€ 23.900

€ 24.475

Wat is het gezamenlijke geregistreerd jaarinkomen

Het huishoudinkomen is het totale inkomen van alle inkomsten van alle personen die bij jouw huishouden horen. Jouw inkomen mag in één jaar maximaal 20 procent hoger zijn geweest dan het bedrag dat in bovenstaand schema staat. Je vindt het belastbaar inkomen in de beschikking huurtoeslag of de aanslag inkomstenbelasting die je van de Belastingdienst hebt gekregen.

De pensioengerechtigde leeftijd

Ouderen*: de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, bereikt hebben op 1 januari van het berekeningsjaar.

Hoe wordt de bijdrage berekend ?

Mensen met een laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen van de Belastingdienst. Als de huur hoger is dan een bepaald bedrag, krijg je minder huurtoeslag. Zo stimuleert de overheid mensen om naar een goedkopere huurwoning te verhuizen. In Almere is dat niet gemakkelijk, omdat er niet veel goedkope huurwoningen zijn. Daarom vult de gemeente Almere de huurtoeslag aan.

Aanvullen huurtoeslag

De gemeente Almere vult ook dit jaar de huurtoeslag weer aan. Er is voor dit jaar een bepaald bedrag beschikbaar voor alle aanvragen. Steeds meer mensen vragen een bijdrage uit het Woonlastenfonds aan. Om alle rechthebbende aanvragers ook daadwerkelijk een bijdrage uit het Woonlastenfonds te geven, is het noodzakelijk dat iedereen een lagere bijdrage ontvangt. Daarom is de bijdrage met 46% verlaagd. Dit betekent dat als u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Woonlastenfonds, u met inachtneming van de verlaging van 54%, minimaal € 64,80 en maximaal € 259,20 ontvangt.

Bijdrage aanvragen

Je kon tot en met 30 december 2022 een aanvraag voor een bijdrage uit het Woonlastenfonds doen.

De gemeenteraad beslist ieder jaar opnieuw

De regeling voor het Woonlastenfonds wordt ieder jaar opnieuw door de gemeenteraad bekeken en dan wordt besloten of het Woonlastenfonds weer wordt uitgevoerd.

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie