Afspraak maken

Vanaf 28 november kan je een afspraak maken.

Hulp nodig bij aanmelden?

 1. Ga naar almere.nl

 2. Druk op button Afspraak maken

 3. Druk hierna nogmaals op button Afspraak maken

 4. Kies het thema Sociaal Domein

 5. Kies het product Informatie zorgverzekering

 6. Druk op Volgende

 7. Hier kies je de datum en het tijdstip

 8. Druk op Volgende

 9. Vul jouw gegevens in

 10. Druk op Volgende

 11. Controleer jouw gegevens en druk dan op Voltooien

Hierna is de afspraak gemaakt en krijgt je een mail ter bevestiging.

Overstapafspraken in het stadhuis

 • Dinsdag 6 december 2022 van 13.00-17.00 uur
 • Donderdag 8 december 2022 van 13.00-17.00 uur
 • Vrijdag 9 december 2022 van 9.00-12.00 uur
 • Maandag 12 december 2022 van 13.00-17.00 uur
 • Woensdag 14 december 2022 van 13.00-17.00 uur
 • Donderdag 15 december 2022 van 13.00-17.00 uur
 • Dinsdag 20 december 2022 van 9.00-12.00 uur
 • Donderdag 22 december 2022 van 9.00-12.00 uur

Inloop: Financieel huis

Locatie: Gezondheidscentrum de Driehoek, Allendestraat 42, 1314 SE Almere

 • Donderdag 8 december van 10.00 – 12.00 uur 
 • Donderdag 15 december van 10.00 – 12.00 uur 
 • Donderdag 22 december van 10.00 – 12.00 uur 

Almere Haven

Locatie: gebouw Corrosia aan de Markt 43

 • Maandag 19 december van 13.00 – 17.00 uur