Bijzondere bijstand

Is uw koelkast of wasmachine kapot? Heeft u kosten van bewindvoering of eigen bijdrage van rechtsbijstand? Heeft u noodzakelijke reiskosten, of andere extra kosten?

Met een laag inkomen (rond bijstandsniveau) kan dat een probleem zijn. Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn, en hoe u kunt aanvragen.  

+

Voorwaarden

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • u woont in Almere,
 • u heeft een uitkering of een laag inkomen uit pensioen of werk,
 • de kosten zijn niet ouder dan 2 maanden,
 • de omstandigheden zijn bijzonder en noodzakelijk
 • de kosten worden niet of alleen voor een deel door andere instanties vergoed,
 • u heeft geen of weinig spaargeld of dure spullen (dat heet de vermogensgrens),
 • bij spullen zoals een koelkast, wasmachine of meubilair moet u eerst uw Individuele inkomenstoeslag gebruiken, voordat u voor bijzondere bijstand in aanmerking kunt komen,
 • voor woonkostentoeslag geldt: een aanvraag kan alleen gedaan worden met 6 maanden terugwerkende kracht.

Wij houden bij de aanvraag ook rekening met uw individuele omstandigheden. Daarom is het mogelijk dat u voor bepaalde kosten wel bijzondere bijstand krijgt en iemand anders niet.

+

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van de vergoeding is vaak mede afhankelijk van:

 • uw inkomen,
 • uw spaargeld of bezittingen zoals een boot of een caravan,
 • of voor de betaling van de kosten een lening bij de Kredietbank Nederland kan worden afgesloten (bijvoorbeeld bij kosten voor de inrichting van uw woning),
 • of de vergoeding door een goede aanvullende zorgverzekering wordt vergoed. Vanaf 1 januari 2012 komt u alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor bijzondere bijstand als u medische kosten maakt. Daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De gemeente biedt een zorgverzekering met hoge vergoedingen voor mensen met een laag inkomen. Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten wordt eerst gekeken of het aanvullende pakket GarantVerzorgd 2 van deze zorgverzekering de kosten zou hebben vergoed.

Als lening of als gift

Bijzondere bijstand kan als gift of als lening worden verstrekt. Inrichtingskosten en spullen zoals koelkasten (duurzame goederen) worden vaak als lening verstrekt. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld schulden) dan kan het ook als gift (gratis) worden verstrekt. 

Standaardbedragen

Wij baseren de hoogte van de bijzondere bijstand op standaardbedragen voor koelkasten, meubels en/of inrichtingskosten. Wij betalen voor meubilair etc. 40% van het standaardbedrag. Voor elektrische huishoudelijke apparaten betalen wij 70% van het standaardbedrag. Door spullen niet nieuw te kopen of door op koopjes af te gaan, kunt u toch zorgen dat u de kosten van aan te schaffen spullen laag houdt.

+

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand meteen online aanvragen via de button "Direct online aanvragen' hieronder. U heeft hiervoor een DigiD nodig en uw gegevens over uw inkomen en huur of hypotheek.

Hoe werkt het:

 • U beantwoordt vragen over uw inkomen en woonsituatie op Bereken uw recht. Dat duurt ongeveer 10 minuten. U hoeft uw naam niet in te vullen. Houdt uw gegevens over uw inkomen en huur of hypotheek bij de hand.
 • Heeft u de vragen beantwoordt, dan ziet u meteen daarna of u mogelijk recht heeft op bijzondere bijstand.
 • Als u mogelijk recht heeft, kunt u daarna meteen online bijzondere bijstand aanvragen. Daarvoor heeft u een DigiD nodig en moet u wel uw naam invullen. De door u ingevulde gegevens worden dan naar de gemeente gestuurd. Zorg dus wel dat u meteen de juiste gegevens invult.
 • Het kan zijn dat wij nog extra informatie van u nodig hebben. Dan nemen wij contact met u op of komen wij bij u langs.
 • Binnen 8 weken ontvangt u een besluit van de gemeente over uw aanvraag. U krijgt een brief thuis met het besluit. Ook als bereken uw recht heeft gezegd dat u mogelijk recht heeft, kan het zijn dat de gemeente uiteindelijk een ander besluit neemt. Dit komt omdat er altijd wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden.

Direct online aanvragen

 

 

+

Hulp bij online aanvragen

Heeft u geen DigiD of hulp nodig bij online aanvragen? Mogelijk kunnen familieleden, buren of vrienden u helpen. Medewerkers van Sociale zaken kunnen u ook helpen. Klik hier voor meer informatie.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

+

Heeft u spaargeld en/of waardevolle bezittingen? (vermogensgrens)

Met vermogen bedoelen wij hier: spaargeld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen.  

Vraagt u bijzondere bijstand aan voor spullen zoals een wasmachine, koelkast of voor de kosten voor de inrichting van uw woning? Dan telt uw vermogen altijd mee. Ook telt de door u eventueel ontvangen individuele inkomenstoeslag mee. Wij kijken dan of u zelf voldoende geld heeft om het zelf te betalen. 

Vraagt u bijzondere bijstand aan voor andere kosten? Dan rekenen wij niet al uw vermogen mee. Uw vermogen mag dan niet meer bedragen dan:

Gehuwd/ samenwonend

11.840 euro

Alleenstaande ouder

11.840 euro

Alleenstaande

5.920 euro

 

 

Wat vindt u van onze website?