Direct naar paginainhoud

Fraude met uitkeringen

Soms houden mensen zich niet aan de regels en krijgen een uitkering terwijl ze er geen recht op hebben. Daarom controleert de gemeente regelmatig gegevens. Als we vermoeden dat mensen hun gegevens niet eerlijk of compleet doorgeven, doen we een onderzoek. Als je zelf fraude vermoedt kun je dit bij de gemeente melden.

Gegevens controleren

De gemeente Almere controleert regelmatig of jouw gegevens kloppen. Wij doen dit onder meer door jouw gegevens te vergelijken met informatie die andere organisaties over jou hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of het Bevolkingsregister.

Fraude

Verreweg de meeste mensen leveren hun gegevens eerlijk en compleet in. Maar een klein deel maakt misbruik van de bijstand. Bijvoorbeeld door gegevens niet door te geven of te verdraaien. Of door gegevens te verzinnen, met de bedoeling er beter van te worden. Deze kleine minderheid strijkt elk jaar miljoenen euro's op, zonder dat mensen daar recht op hebben. Daarom strijden we tegen fraude.

Als je je niet aan de regels houdt, kan de gemeente Almere jouw uitkering verlagen of stoppen. De gemeente kan ook geld van je terugeisen als je een uitkering hebt gekregen zonder dat je daar recht op had. Of als je te veel uitkering of ander geld van de gemeente hebt gekregen.

Werk mee aan fraudeonderzoek

Wanneer wij vermoeden dat je bewust verkeerde informatie verstrekt, dan stellen wij een onderzoek in. Eén van de onderdelen van zo'n onderzoek kan een huisbezoek zijn. Het is verstandig mee te werken aan de onderzoeken.

Fraude melden

Als je een geval van fraude vermoedt, bij een uitkering of ander gemeentegeld, meld je dit via de link hieronder. Je kunt daar ook bijlagen aan toevoegen. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening