Direct naar paginainhoud

Fraude met uitkeringen

Soms houden mensen zich niet aan de regels en krijgen dan onterecht een uitkering. Daarom controleert de gemeente regelmatig gegevens. Als we vermoeden dat mensen hun gegevens niet eerlijk of volledig doorgeven, doen we een onderzoek. Als je zelf fraude vermoedt kun je dit bij de gemeente melden.

Gegevens controleren

De gemeente Almere controleert regelmatig of jouw gegevens kloppen. Wij doen dit onder meer door jouw gegevens te vergelijken met informatie die andere instanties over jou hebben, bijvoorbeeld de Belastingdienst of het Bevolkingsregister.

Fraude

Verreweg de meeste mensen zijn bij het verstrekken van gegevens eerlijk en volledig. Slechts een klein deel maakt misbruik van de bijstand. Bijvoorbeeld door feiten of gegevens te verzwijgen, te verdraaien of te verzinnen, met de bedoeling er beter van te worden. Deze kleine minderheid strijkt per jaar ten onrechte miljoenen euro's op. Daarom treden we op tegen fraude.

Als je je niet aan de regels houdt, kan de gemeente Almere jouw uitkering verlagen of stopzetten. Ook als je onterecht een uitkering hebt ontvangen of teveel uitkering of andere gelden van de gemeente hebt ontvangen, kan de gemeente geld van je terugvorderen.

Werk mee aan fraudeonderzoek

Wanneer wij vermoeden dat je bewust verkeerde informatie verstrekt, dan stellen wij een onderzoek in. Eén van de onderdelen van zo'n onderzoek kan een huisbezoek zijn. Het is verstandig mee te werken aan de onderzoeken.

Fraude melden

Als je een geval van fraude vermoedt, van een uitkering of andere gemeentegelden, dan kun je hiervan online melding maken via onderstaande link.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening