Direct naar paginainhoud
menu

De gemeente Almere controleert regelmatig of uw gegevens kloppen. Wij doen dit onder meer door uw gegevens te vergelijken met informatie die andere instanties over u hebben, bijvoorbeeld de Belastingdienst of het Bevolkingsregister.

Verreweg de meeste mensen zijn bij het verstrekken van gegevens eerlijk en volledig. Slechts een klein deel maakt misbruik van de bijstand. Bijvoorbeeld door feiten of gegevens te verzwijgen, te verdraaien of te verzinnen, met de bedoeling er beter van te worden. Deze kleine minderheid strijkt per jaar ten onrechte miljoenen euro's op. Daarom treden we op tegen fraude.

Als u zich niet aan de regels houdt, kan de gemeente Almere uw uitkering verlagen of stopzetten. Ook als u onterecht een uitkering hebt ontvangen of teveel uitkering of andere gelden van de gemeente hebt ontvangen, kan de gemeente geld van u terugvorderen.

Werk mee aan fraudeonderzoek

Wanneer wij vermoeden dat u bewust verkeerde informatie verstrekt, dan stellen wij een onderzoek in. Eén van de onderdelen van zo'n onderzoek kan een huisbezoek zijn. Het is verstandig mee te werken aan de onderzoeken.

Fraude melden

Als u een geval van fraude vermoedt, van een uitkering of andere gemeentegelden, dan kunt u hiervan online melding maken via onderstaande link.

Direct fraude melden

Wat vindt u van onze website?