Skip to content

Werk, taaleis, tegenprestatie en de Participatiewet

Zoek actief naar werk

Een uitkering is tijdelijk. U doet er zelf alles aan om snel weer werk te vinden. U heeft hier verschillende mogelijkheden voor. U kunt bij voorbeeld aan zo veel mogelijk mensen vertellen dat u een baan zoekt, schrijf u in bij uitzendbureaus, zoek vacatures in de krant of op internet en schrijf sollicitatiebrieven.

Werk mee aan ondersteuning die de gemeente biedt. Meer informatie

Werk mee

Hulp bij het vinden van een baan mag u niet weigeren. U werkt dus mee aan bijvoorbeeld een opleiding of een re-integratieraject.

Als de gemeente Almere wil onderzoeken of u in staat bent om te werken of om een opleiding te volgen, dan werkt u hieraan mee. Meer informatie.

Verleng uw inschrijving op werk.nl

Zorg ervoor dat u zolang u een uitkering heeft ingeschreven staat als werkzoekende op werk.nl en dat u uw inschrijving op tijd verlengt.

Taaleis

De regering vindt het belangrijk dat een bijstandsgerechtigde zo snel als mogelijk weer een eigen inkomen verdient. Met het beheersen van de Nederlandse taal vergroten uw kansen op werk, en uw andere mogelijkheden. Met de Wet taaleis komt er daarom een inspanningsverplichting om de taal te beheersen voor bijstandsgerechtigden. Meer informatie.

Tegenprestatie

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, vraagt de gemeente dat u iets terugdoet daarvoor. Dit noemen we een tegenprestatie. Sinds 1 januari 2015 is een tegenprestatie verplicht. Meer informatie

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de nieuwe wet ingegaan: de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet op de sociale werkvoorziening (Wsw). Door deze wet is er veel veranderd voor mensen met een uitkering of armoedevoorziening. Meer informatie

Wat vindt u van onze website?