Skip to content

Informatiebladen uitkering

Hieronder vindt u informatiebladen over allerlei onderwerpen waar klanten van Werk en Inkomen mee te maken kunnen krijgen.

Waar te vinden?

De informatiebladen zijn ook te vinden aan de balie en in de balieruimte van Sociaal Domein. U kunt ze zelf uit de kast in de wachtruimte pakken en mee naar huis nemen. Bent u klant van Werk en Inkomen, dan kunt u de bladen ook op papier aan een klantmanager vragen.

Dwangsom

Als u te lang op een beslissing moet wachten, kunt u de gemeente Almere formeel in gebreke stellen. Daarvoor kunt u het formulier Dwangsom gebruiken

Wat vindt u van onze website?