Direct naar paginainhoud

Taaleis

Als je een bijstandsuitkering ontvangt wordt er een taaleis gesteld. Je bent verplicht om je best te doen om de Nederlandse taal te beheersen. Het kan zijn dat je een taaltoets moet doen. Dit kun je bespreken met je klantmanager bij Werk en Inkomen.

Door het beheersen van het Nederlands vergroot je je kansen op werk. En je kunt beter meedoen aan de Nederlandse samenleving. Als je hulp nodig hebt bij het leren van Nederlands, vraag dan familie, vrienden of je buren om hulp of neem contact op met de VMCA of de Schoor voor taalondersteuning.

Heb je een bijstandsuitkering?

Het is belangrijk dat een bijstandsgerechtigde zo snel als mogelijk weer een eigen inkomen verdient. 

Het gaat om een inspanningsverplichting. Dat betekent dat je de verplichting hebt om je best te doen om de taal te leren beheersen.

Welk niveau?

Het gaat om taalniveau 1F. Als je een bijstandsuitkering ontvangt en nog niet taalniveau 1F hebt, dan zul je je moeten inspannen om dit taalniveau te behalen.

Heb je 8 jaar Nederlands onderwijs gehad? Dan hoef je geen taaltoets te doen.

Heb je een diploma inburgering? Dan beheers je dit niveau. 

Taaltoets

Als niet voldoende blijkt dat je het niveau 1F hebt, dan kan er een taaltoets worden aangevraagd. Die bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, mondelinge taalbeheersing, gespreksvaardigheid en luistervaardigheid. Als blijkt dat je niet op alle punten niveau 1F hebt, dan geldt vanaf dan de inspanningsverplichting. Dit zal dan besproken worden. Wanneer je geen inspanning levert om de taal voldoende te beheersen, dan kan je uitkering verlaagd worden.

Wat moet je doen?

Je kunt je mogelijkheden bespreken met je klantmanager bij Werk en Inkomen. Vraag je een bijstandsuitkering aan, dan wordt bij de aanvraag de taaleis met je besproken. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening