Direct naar paginainhoud
menu

Door het beheersen van het Nederlands vergroot u uw kansen op werk. En u kunt beter meedoen aan de Nederlandse samenleving. Als u hulp nodig heeft bij het leren van Nederlands, vraag dan familie, vrienden of uw buren om hulp of neem contact op met de VMCA of de Schoor voor taalondersteuning.

Heeft u een bijstandsuitkering?

De regering vindt het belangrijk dat een bijstandsgerechtigde zo snel als mogelijk weer een eigen inkomen verdient. Met de Wet taaleis is er daarom een inspanningsverplichting gekomen om de taal te beheersen voor bijstandsgerechtigden.

Het gaat dus om eeninspanningsverplichting. Dat betekent dat u de verplichting heeft om u best te doen om de taal te leren beheersen.

Welk niveau?

Het gaat om taalniveau 1F. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, en nog niet taalniveau 1F heeft, zult u zich moeten inspannen om dit taalniveau te behalen.

Heeft u 8 jaar Nederlands onderwijs gehad? Dan hoeft u geen taaltoets te doen.

Heeft u een diploma inburgering? Dan beheerst u dit niveau. 

Taaltoets

Als niet voldoende blijkt dat u het niveau 1F heeft, dan kan er een taaltoets worden aangevraagd. Die bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, mondelinge taalbeheersing, gespreksvaardigheid en luistervaardigheid. Als blijkt dat u niet op alle punten niveau 1F heeft, dan geldt vanaf dan de inspanningsverplichting voor u. Dit zal dan met u besproken worden. Wanneer u geen inspanning levert om de taal voldoende te beheersen, dan kan uw uitkering verlaagd worden.

Wanneer treedt de wet in werking?

De Wet taaleis treedt op 1 januari 2016 in werking. Voor uitkeringsgerechtigden die vanaf 1 januari 2016 een bijstandsuitkering ontvangen gaat de wet meteen vanaf ingang van hun uitkering in.

Voor uitkeringsgerechtigden die al eerder dan 1 januari 2016 een bijstandsuitkering ontvangen, geldt overgangsrecht. Dat betekent dat voor hun de wet pas ingaat vanaf 1 juli 2016.

Wat moet u doen?

U kunt uw mogelijkheden bespreken met uw klantmanager bij Werk en Inkomen. Vraagt u een bijstandsuitkering aan, dan wordt bij de aanvraag de taaleis met u besproken. 

Natuurlijk is het altijd goed om uw kennis van het Nederlands te verbeteren. Ook als wij dat (nog) niet van u vragen. Vraag familie, vrienden of uw buren om hulp of neem contact op met de VMCA of de Schoor voor taalondersteuning.

Wat vindt u van onze website?