Taaleis

Door het beheersen van het Nederlands vergroot je je kansen op werk. En je kunt beter meedoen aan de Nederlandse samenleving. Als je hulp nodig hebt bij het leren van Nederlands, vraag dan familie, vrienden of je buren om hulp of neem contact op met de VMCA of de Schoor voor taalondersteuning.

Heb je een bijstandsuitkering?

De regering vindt het belangrijk dat een bijstandsgerechtigde zo snel als mogelijk weer een eigen inkomen verdient. Met de Wet taaleis is er daarom een inspanningsverplichting gekomen om de taal te beheersen voor bijstandsgerechtigden.

Het gaat dus om een inspanningsverplichting. Dat betekent dat je de verplichting hebt om je best te doen om de taal te leren beheersen.

Welk niveau?

Het gaat om taalniveau 1F. Als je een bijstandsuitkering ontvangt en nog niet taalniveau 1F hebt, dan zul je je moeten inspannen om dit taalniveau te behalen.

Heb je 8 jaar Nederlands onderwijs gehad? Dan hoef je geen taaltoets te doen.

Heb je een diploma inburgering? Dan beheers je dit niveau. 

Taaltoets

Als niet voldoende blijkt dat je het niveau 1F hebt, dan kan er een taaltoets worden aangevraagd. Die bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, mondelinge taalbeheersing, gespreksvaardigheid en luistervaardigheid. Als blijkt dat je niet op alle punten niveau 1F hebt, dan geldt vanaf dan de inspanningsverplichting. Dit zal dan besproken worden. Wanneer je geen inspanning levert om de taal voldoende te beheersen, dan kan je uitkering verlaagd worden.

Wanneer treedt de wet in werking?

De Wet taaleis treedt op 1 januari 2016 in werking. Voor uitkeringsgerechtigden die vanaf 1 januari 2016 een bijstandsuitkering ontvangen gaat de wet meteen vanaf ingang van hun uitkering in.

Voor uitkeringsgerechtigden die al eerder dan 1 januari 2016 een bijstandsuitkering ontvangen, geldt overgangsrecht. Dat betekent dat voor hun de wet pas ingaat vanaf 1 juli 2016.

Wat moet je doen?

Je kunt je mogelijkheden bespreken met je klantmanager bij Werk en Inkomen. Vraag je een bijstandsuitkering aan, dan wordt bij de aanvraag de taaleis met je besproken. 

Natuurlijk is het altijd goed om je kennis van het Nederlands te verbeteren. Ook als wij dat (nog) niet van je vragen. Vraag familie, vrienden of buren om hulp of neem contact op met de VMCA of de Schoor voor taalondersteuning.