Skip to content

Aanvragen jongeren

Stap 3: Ben je jonger dan 27 jaar?

Ben je jonger dan 27 jaar? Dan gelden er extra regels.

Aanmelden en zoekperiode

Het aanvragen van een uitkering bestaat uit 3 stappen:
1. Aanmelden
2. Zoekperiode van 4 weken
3. Aanvragen

Voordat je een bijstandsuitkering kunt aanvragen, leggen wij jou een zoekperiode op van 4 weken. Tijdens deze 4 weken verwachten wij dat je naar werk zoekt. Ook moet je onderzoeken of je een opleiding kunt volgen.
Je moet je wel alvast melden voor een bijstandsuitkering. De zoekperiode van 4 weken gaat in op de dag dat je je aanmeldt. Pas na deze 4 weken kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Meld je je niet direct aan, maar pas later een keer? Dan gaat ook je zoekperiode van 4 weken later in en begint ook je bijstandsuitkering later. Dus meld je direct aan!

Vraag via de link onder stap 6 een bijstandsuitkering aan. De zoekperiode van 4 weken start dan. We registreren je melddatum en je krijgt een bevestigingsmail met informatie.
Daarna ontvang je binnen één werkdag nog een mail met daarin een afspraak met een medewerker van de gemeente Almere. Deze afspraak zal binnen één week plaatsvinden nadat je de eerste bevestigingsmail hebt ontvangen.

Voor wie geldt geen zoekperiode?

 • Ontvang je nu nog een WW-uitkering? Dan moet je je 4 weken voordat je WW-uitkering eindigt, melden voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Die laatste 4 weken gelden dan automatisch als zoekperiode. Maar meld je je niet op tijd, dan leggen wij die zoekperiode van 4 weken alsnog op zodra je je uitkering aanvraagt.
 • Ontvang je een bijstandsuitkering in een andere gemeente en ga je verhuizen naar Almere? Dan geldt de zoekperiode voor jou niet.

Wat moet ik doen in de zoekperiode?

Wij verwachten dat je in deze periode zoekt naar werk of een opleiding.
Het vrijblijvend (onder)zoeken via internet zonder vervolgacties is niet voldoende. Je moet kunnen laten zien dat je actief bent geweest met het zoeken naar werk of een opleiding. Je zoekactiviteiten moet je bijhouden op een activiteitenoverzicht. Zo’n activiteitenoverzicht kun je hier printen en invullen.

Activiteitenoverzicht jongeren

Je moet alle documentatie van verrichte sollicitaties bewaren. Met documentatie bedoelen we ontvangstbevestigingen, uitnodigingen voor gesprekken en afwijzingen.
Ook moet je alle bewijzen van inschrijvingen, uitnodigingen en/of afwijzingen voor opleidingen bewaren.

De zoekperiode is dus belangrijk!

Het is belangrijk dat je de zoekperiode goed benut. Doe je dit niet, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van je uitkering. In het uiterste geval kan je aanvraag voor een uitkering zelfs afgewezen worden. Dat gebeurt als je helemaal niet meewerkt.
Als je vindt dat je niet kunt werken of naar school kunt, moet je hier bewijsstukken van laten zien.

Hoe zit het met je opleiding?

 • Heb je geen afgeronde opleiding op MBO-2, HAVO of VWO niveau (startkwalificatie)? Heb je wel de mogelijkheid om deze te behalen? Dan moet je op zoek naar een opleiding waarbij je recht hebt op studiefinanciering.
 • Heb je wel een startkwalificatie en heb je door het volgen van een vervolgstudie meer kans op een baan? Ook dan moet je op zoek gaan naar een opleiding waarbij je recht hebt op studiefinanciering.
 • Is het niet mogelijk om een opleiding te volgen? Of kun je op dit moment nog niet beginnen met een opleiding omdat die pas in de toekomst start? Dan moet je je aantoonbaar in spannen om werk te vinden binnen de zoekperiode.

Welke activiteiten moet je aantonen voor een opleiding?

 • Een verklaring van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) waaruit een bindend studieadvies blijkt.
 • Een inschrijfbewijs en startmoment van een passende opleiding(en).
 • Afspraakbevestigingen van gesprekken op school of met het Loopbaan Expertisecentrum ROC Flevoland.
 • Bewijs van afwijzing(en) opleiding(en) met opgaaf van reden.
 • Optioneel: Overige documenten die kunnen aantonen dat je je hebt ingespannen om een passende opleiding te vinden.

Welke activiteiten moet je aantonen voor arbeid?

 • Minimaal 10 passende sollicitaties per week. Dat wil zeggen: realistische sollicitaties op werk dat je zou kunnen doen. Je houdt dit bij op het activiteitenoverzicht.
 • Een inschrijving bij minimaal 3 uitzendbureaus en iedere 2 weken langsgaan bij deze 3 uitzendbureaus. Je houdt bij op het activiteitenoverzicht.
 • Een inschrijving bij minimaal 5 vacaturewebsites.
 • Een up-to-date CV.

Zoekperiode voorbij en dan!

Heb je in deze 4 weken je best gedaan om werk te zoeken? Of uitgezocht of je terug kan keren naar school? Maar is het niet gelukt? Dan kun je opnieuw een aanvraag indienen via “stap 6” op de pagina Uitkering aanvragen. Dit moet je zo snel mogelijk doen, uiterlijk binnen 3 weken na het einde van je zoekperiode. Vul bij die aanvraag de melddatum in die je eerder hebt gekregen in je bevestigingsmail.

Wat vindt u van onze website?