Veelgestelde vragen

Algemene vragen werk en participatie

Ik wil thuiswerken. Mag dat?

Ja. Je kunt thuis werken zolang er sprake is van legaal werk waarvan je de inkomsten kunt aantonen. Mocht het gaan om onbetaald thuiswerk, bespreek dit dan eerst met jouw klantmanager.

Kan de gemeente een opleiding vergoeden?

Nee, de gemeente betaalt geen opleidingen. Het doel is dat je zo snel mogelijk weer betaald werk vind. Daar helpen wij bij. De enige uitzondering is als een opleiding aantoonbaar tot betaald werk leidt. Bijvoorbeeld als je een baangarantie van een werkgever kunt overleggen. Of als je al ergens werkt en met een cursus of certificaat jouw positie kunt verbeteren. Je kunt dat bespreken met jouw klantmanager.

Ben je jonger dan 30 jaar oud, dan kun je jezelf inschrijven voor een opleiding waar je studiefinanciering voor ontvangt. Ontvang je studiefinanciering, dan wordt de uitkering beeindigd.

Kan ik met een uitkering een opleiding volgen?

Nee, als je een bijstandsuitkering ontvangt mag je geen opleiding volgen. Je bent verplicht je in te spannen om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat betekent dat je solliciteert en beschikbaar bent voor werk.  Als je een opleiding volgt ben je niet beschikbaar voor werk.

Uitzonderingen kunnen deeltijdopleidingen of avondopleidingen zijn. Wil je een dergelijke opleiding volgen, bespreek dat dan eerst met jouw klantmanager. Jow klantmanager moet daarvoor toestemming geven. Tijdens de opleiding moet je blijven solliciteren.

Ben je jonger dan 30 jaar? Dan kun je mogelijk een opleiding volgen met studiefinanciering.

Ik maak reiskosten om een traject te volgen. Krijg ik die vergoed?

Ja, wij betalen de reiskosten als:

 • je een traject volgt dat wij met je hebben afgesproken, en; 
 • als je vanaf jouw woning meer dan 3 kilometer moet reizen naar jouw traject.

Let hierbij op het volgende:

 • Is de afstand minder dan 3 kilometer dan vergoeden wij geen reiskosten.
 • Is de afstand meer dan 3 kilometer dan vergoeden wij een Maxx Meerreizen-kaart.
 • Reiskosten worden vergoed tot maximaal twee maanden terug.
 • Duurt jouw traject langer dan 50 dagen dan kunnen wij een fiets vergoeden.

Aanvragen

Je kunt de kosten aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. Je kunt het formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik kan niet werken. Waarom word ik uitgenodigd voor een gesprek over werk en re-integratie?

Mogelijk ben je (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Het kan zijn dat wij je daarom hebben ontheven van jouw arbeidsplicht. Dat leggen wij vast in jouw dossier.

Toch vinden wij het belangrijk om op de hoogte te blijven van jouw situatie.  Bijvoorbeeld om te zien of je de hulp krijgt die je nodig hebt en of je gebruik maakt van de voorzieningen die je verder kunnen helpen. Daarom nodigen wij jou uit.

Daarnaast is een ontheffing van de arbeidsplicht altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden je hebt om te werken of te re-integreren.  Jow situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Mijn aandoening is chronisch. Kan ik blijvend worden ontheven van de arbeidsverplichting?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden je hebt om te werken of te re-integreren. Jouw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat je doet wat voor jou mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Jouw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met je.

Ik verricht mantelzorg. Word ik dan ontheven van de arbeidsverplichting?

Je bent mantelzorger als je langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit jouw omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Beschikking mantelzorg

Als mantelzorger is het mogelijk vrijstelling te krijgen van de sollicitatieplicht. Voorwaarde is dat je 8 uur per week of meer mantelzorg verleent voor een periode van minstens 3 maanden. De ontheffing geldt voor de duur dat de mantelzorg noodzakelijk is. De ontheffing kun je aanvragen met het ‘Aanvraagformulier beschikking mantelzorg’. Vraag hiernaar bij de balie Sociaal Domein of via 14036.  

 

Ik heb een VOG nodig voor mijn traject of vrijwilligerswerk. Krijg ik de kosten vergoed?

Werkgevers en vrijwilligersorganisaties kunnen je vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Soms betalen ze je de kosten hiervan. Als dat niet zo is, kun je bij ons een vergoeding aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. Je kunt dit formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik wil vrijwilligerswerk doen, mag dat?

Als je een bijstandsuitkering ontvangt dien je je in te spannen zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Dat betekent dat je solliciteert en beschikbaar bent voor werk. Toch kan het nuttig of prettig zijn om ondertussen vrijwilligerswerk te doen. Je kunt dit bespreken met jouw klantmanager. Jouw klantmanager kan jou toestemming geven.

Als vastgesteld is dat je (tijdelijk) niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kan vrijwilligerswerk een goede manier zijn om toch actief te blijven. Ook dit bespreekt je met jouw klantmanager.

Ik heb een uitkering van het UWV omdat ik ziek ben en krijg een aanvulling van de gemeente. Met wie maak ik afspraken over re-integratie?

Wat bij het UWV bekend is over jouw situatie, is niet bekend bij de gemeente. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. De gemeente en UWV zijn twee aparte instanties.

Als je een uitkering van de gemeente ontvangt, hoe klein ook, geldt voor jou de arbeidsplicht die hoort bij de bijstandsuitkering.

Wij nodigen je daarom uit voor een gesprek over jouw mogelijkheden tot werk of participatie. Afspraken die wij met jou daarover maken staan los van het UWV.

Wat is een belastbaarheidsonderzoek?

Mogelijk ben je (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kun je bespreken met jouw klantmanager. De klantmanager kan er voor kiezen om jouw belastbaarheid te laten onderzoeken. In zo’n onderzoek, uitgevoerd door AREA, wordt onafhankelijk vastgesteld wat wij wel en niet van je mogen verwachten. Onder andere hoeveel uren je zou kunnen werken en welke werkzaamheden je zou kunnen doen. Ook is het mogelijk dat AREA vaststelt dat je helemaal niets kunt doen. Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met jou besproken.

Ik ben het niet eens met de uitkomst van het belastbaarheidsonderzoek. Wat kan ik doen?

Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met jou besproken. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over jouw verdere re-integratie. Hierover ontvang je een brief. Ben je het hier niet mee eens, dan kun je tegen deze brief in bezwaar gaan. In de brief staat hoe je dat kunt doen.

Mijn ontheffing is verlopen. Wat moet ik doen?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden je hebt om te werken of te re-integreren. Jouw situatie kan inmiddels veranderd zijn. Wij nodigen je dan uit voor een gesprek hierover.

Als je in een schuldsanering zit, kan het zijn dat jouw bewindsvoerder vraagt om een bewijs van jouw ontheffing van de arbeidsplicht.  Neem in dit geval contact op met jouw klantmanager.

Het aflopen van jouw ontheffing heeft geen invloed op de voortgang en hoogte van jouw uitkering.

Werken met een arbeidsbeperking

Hoe kan ik mij melden bij de gemeente als ik een indicatie banenafspraak heb gekregen?

Heb je een indicatie ontvangen van het UWV? En heb je hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan je dan uitnodigen. Heb je hierover vragen, dan kun je een mail sturen naar jobcoachverberg dit@almere.nl.

Kan de gemeente mij helpen bij het vinden van werk?

Heb je een indicatie voor de banenafspraak ontvangen van het UWV? Dan nodigt de gemeente je uit voor een gesprek. Wij bespreken dan wat je tot nu toe hebt gedaan, zoals werk en scholing. Voor ons is ook belangrijk om te weten van welk soort werk je gelukkig wordt.

Vervolgens maken wij afspraken over wat wij voor je kunnen doen. En of we je kunnen begeleiden richting een juiste werkplek of dat we samen een andere keuze maken. 

Een aanpassing van de werkplek of extra begeleiding op de werkplek is mogelijk. Ook dat kunnen we bespreken.

Wie gaat werken krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering. Het salaris is minimaal het minimumloon. 

Ik heb een arbeidsbeperking. Kan ik geholpen worden bij het vinden van werk?

Met werkgevers is afgesproken dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat gaat via de zogenoemde garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak. Je komt in aanmerking voor zo'n baan als je bent opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV. Je kunt via het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen om te onderzoeken of je in aanmerking komt voor dat doelgroepenregister. Als dat zo is, krijg je de indicatie banenafspraak. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.

Heb je een indicatie ontvangen van het UWV? En heb je hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan je dan uitnodigen. Heb je hierover vragen, dan kun je een mail sturen naar jobcoachverberg dit@almere.nl.

Wat zijn garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak?

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de 'banenafspraak'. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Werken als zelfstandige

Ik wil als zelfstandige werken of starten als zelfstandige, en ik heb een bijstandsuitkering. Kan dat?

Voor zelfstandigen met onvoldoende eigen inkomsten is er een andere inkomensvoorziening: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een uitkering voor zelfstandigen.

Als je een bijstandsuitkering ontvangt, mag je niet werken als zelfstandige. Je kunt dan Bbz aanvragen.

Starten als zelfstandige

Heb je een goed bedrijfsidee en een bijstandsuitkering? Dan kunnen we een ‘voorbereidingsperiode’ met je afspreken waarin je als beginnende zelfstandige een bedrijf opzet. Jouw bijstandsuitkering loopt dan door en je wordt begeleid door het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). 

De voorbereidingsperiode duurt maximaal 12 maanden en eindigt met het aanvragen van de uitkering Bbz. Een Bbz-uitkering is bedoeld voor zelfstandigen.

Om in aanmerking te komen voor de voorbereidingsperiode moet je toestemming krijgen van jouw klantmanager. De klantmanager zal beoordelen of het werken als zelfstandige voor je de snelste manier is om inkomen te verkrijgen.

Storing

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren je om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vul dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier word jouw aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. Je kunt dat doen met dit formulier.

Online melden 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

De online vragenlijst (snelbalie)

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om jouw aanvraag in te dienen via jouw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren jou je aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na jouw aanvraag altijd of je een e-mail met de bevestiging van jouw aanvraag hebt ontvangen.

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang jouw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kun je de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kun je opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

Je ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreplyverberg dit@almere.nl. Als je het bericht niet in jouw postvak van jouw e-mailaccount kunt vinden, controleer dan jouw spam folder.

Heb je geen mail ontvangen, controleer dan of u de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als je de vragenlijst al hebt afgesloten kun je opnieuw inloggen met jouw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat je klaar bent met het indienen van jouw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heb je daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Heb ik recht?

Ik wil een aanvulling aanvragen op mijn WGA- of WW-uitkering en ik ben ouder dan 50 jaar. Hoe kan ik dit doen?

Je kunt een aanvulling aanvragen via de online vragenlijst van de snelbalie. Dat kan alleen als jouw WGA- of WW-uitkering lager dan de voor jou geldende bijstandsnorm is.

Hoe kun je dit aanvragen:

In de online vragenlijst, bij algemene gegevens, krijg je op een gegeven moment de volgende vraag:

Ontvang je op dit moment of ontving je tot voor kort een WW- of WGA-uitkering?

Je antwoordt hierop: Nee, geen van beiden.

Je krijgt later de vraag of je inkomen hebt (bij het onderdeel inkomen). Daar geef je jouw WGA- of WW-uitkering op als inkomen. 

Bij vragen kun je contact opnemen met 14 036. 

We werken eraan om dit te verbeteren in de vragenlijst.

Ik kan geen aanvraag indienen, omdat ik nog een bijstandsuitkering in een andere gemeente zou ontvangen. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat de gemeente waar je voorheen een uitkering ontving, de uitkering administratief nog niet beëindigd heeft waardoor je deze melding krijgt. Neem in dat geval contact op met de gemeente (14 036).

Ik heb geen recht omdat ik teveel vermogen heb. Wat betekent dit?

Je kreeg waarschijnlijk deze melding bij het invullen van de online vragenlijst:

Een uitkering wordt niet toegekend aan personen met een vermogen boven de vermogensgrens. Om die reden raden we je aan de aanvraag af te breken en niet in te dienen.

Uitleg:

Je hebt een vermogen (spaargeld en bezittingen) boven de vermogensgrens. Zie stap 2 op deze pagina voor de hoogte van de vermogensgrens.

Het is de bedoeling dat je in jouw eigen bestaan te voorziet met een deel van jouw vermogen. 

Zodra jouw vermogen onder de vermogensgrens komt, en je dit geld op een verantwoordelijke manier heeft uitgegeven, kun je mogelijk opnieuw uitkering aanvragen. Om te bepalen hoelang deze periode minimaal dient te zijn, raden wij je aan om contact op te nemen met de gemeente (14 036).

Ik ben dakloos. Kan ik een uitkering aanvragen?

Ja, dat kan. Daarvoor is onderstaande nodig:

 1. Je gaat naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
 2. Je neemt daarbij deze bewijsstukken mee:
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • afschriften van al jouw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maak je prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
  • bewijs van jouw inkomsten, als je inkomsten hebt.

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor jouw aanvraag. Die worden dan bij je opgevraagd.

Kan ik een postadres aanvragen bij de gemeente?

Je kunt een postadres (briefadres) aanvragen bij het Leger des Heils. Belangrijk is dat je voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn:

 • Je hebt  geen woonadres in Almere, maar je verblijft wel hier en daar in Almere.
 • Wanneer je voor opvang regelmatig bij het Leger des Heils verblijft kun je daar een postadres krijgen. Je moet dan nog wel aangifte doen van het briefadres bij Burgerzaken.
 • Wanneer je niet bij het Leger des Heils verblijft kun je via Burgerzaken bij de gemeente een postadres aanvragen.

Hoe hoog is mijn uitkering?

De wettelijke vastgestelde hoogte van de bijstanduitkering kun je vinden op de pagina uitkeringsbedragen en vakantiegeld.

 

Wat is een kostendeler?

Een kostendeler is een persoon die de woonkosten kan delen met anderen. Ben je boven de 21 en ontvang je geen studiefinanciering? Dan ben je een kostendeler als je samen in één woning woont met anderen boven de 21 jaar die geen studiefinanciering ontvangen. Je kunt dan een aantal kosten delen, zoals huur en kosten voor energie.

Ben je kostendeler, dan ontvang je een lagere uitkering dan iemand die alleen woont. Dit heet de kostendelersnorm. Je bent geen kostendeler als er sprake is van een commercieel contract.

Bewijsstukken

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

 • Als je zelf jouw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van jou en jouw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat je niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • Je kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

 • Je kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.
 • Je kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.
 • De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

Je kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document jouw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na jouw aanvraag uploaden: Via de groene button kun je de bewijsstukken uploaden. Je krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Direct bewijsstukken uploaden (DigiD nodig)

 • Mailen: Je kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar infoverberg dit@almere.nl . Om ervoor te zorgen dat jouw stukken op de plek van bestemming komen, moet je in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in jouw e-mail jouw voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als je niet weet wat jouw klantnummer is, vermeld dan jouw geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: Je kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen je dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken.

Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

 Als je de stukken via het digitale uploadformulier hebt ingestuurd, heb je een bevestiging gekregen via e-mail. Als je de stukken hebt meegestuurd met jouw aanvraag, heb je een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als je de stukken hebt ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer heb je ook een bevestiging gekregen.

Veelgestelde vragen kostendelersnorm

Wie krijgen een lagere uitkering?

Bijstandsontvangers die een woning delen met andere volwassenen krijgen te maken met de kostendelersnorm. Dat kunnen ouders zijn die in één huis wonen met hun volwassen dochter en zoon. Het kan ook zijn dat er een (groot)ouder bij inwoont. Of andere familieleden, kennissen of vrienden.

Wie tellen er niet mee voor de kostendelersnorm?

• Jongeren tot 21 jaar
• Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
• Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
• Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
• Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos),
• Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Mijn ouders ontvangen een uitkering (bijvoorbeeld AOW). Tellen die ook mee voor de kostendelersnorm?

Ja, ook jouw ouders met een uitkering tellen mee voor de kostendelersnorm. De wet gaat ervan uit dat de kosten van het levensonderhoud met hen gedeeld kan worden.

Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar?

Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont. Voor hem of haar verandert er niets. 

Mijn kind verdient niet veel met een bijbaantje. Hij kan niet bijdragen in de kosten van het levensonderhoud. Hoe moet ik nu rondkomen?

Is jouw kind 21 jaar of ouder, en woont hij bij jou in huis, dan gaat de wetgever ervan uit dat je de kosten van het levensonderhoud met hem kan delen. Als jouw kind niet genoeg verdient, en niet meer betaald werk kan vinden, kan hij eventueel een bijstandsuitkering aanvragen.

Hoe werkt de kostendelersnorm? Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering als ik kostendelers heb?

Hoe meer volwassen personen in één woning, hoe lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben.

In de tabel zie je hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden (ongeveer 1360 euro).

Hoogte bijstandsuitkering bij kostendelers:

Aantal kostendelers in een woningBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Een volwassene (alleenstaande)70,00% (ongeveer 955 euro)70%
Twee kostendelers50,00% (ongeveer 680 euro)100%
Drie kostendelers43,33% (ongeveer 590 euro)130%
Vier kostendelers40,00% (ongeveer 545 euro)160%
Vijf kostendelers38,00% (ongeveer 520 euro)190%

Wanneer gaat de kostendelersnorm in?

• Ontving je vóór 1 januari 2015 al een bijstandsuitkering en is jouw uitkering sindsdien niet herzien? Als je met één of meer personen in hetzelfde huis woont, dan gaat de kostendelersnorm voor je in per 1 juli 2015. Je ontvangt hierover een brief van de gemeente.

• Is jouw bijstandsuitkering na 1 januari 2015 opgestart of herzien, en deel je jouw woning met meerdere personen, dan is jouw uitkering al aangepast aan de kostendelersnorm.

• Komt er vóór 1 juli 2015 of na 1 juli 2015 een kostendeler in jouw huis wonen, dan gaat de kostendelersnorm in vanaf het moment dat deze bij je in komt wonen. Het is daarom belangrijk dat je veranderingen in jouw woonsituatie direct doorgeeft. Anders is er een kans dat je later geld terug moet betalen en een boete krijgt.

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die je kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met jou naar oplossingen zoeken.

Veelgestelde vragen Bijzondere Bijstand

Ik ga verhuizen naar een andere gemeente. Bij welke gemeente vraag ik bijzondere bijstand voor verhuiskosten aan?

Bijzondere bijstand voor verhuiskosten en voor de eerste maand huur en borg kun je aanvragen in jouw huidige gemeente (waar je ingeschreven staat).

Inrichtingskosten kun je aanvragen bij de gemeente waar je gaat wonen.

Je hebt een (kopie) van een huurcontract nodig voor de aanvraag bijzondere bijstand.

Is bijzondere bijstand mogelijk voor (uitzonderlijke) medische kosten?

Medische kosten komen alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

Zorgverzekering

Het is belangrijk dat je een goede zorgverzekering hebt. Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor medische kosten wordt altijd gekeken of de kosten vergoed worden door een goede zorgverzekering. De gemeente Almere kijkt daarvoor naar de vergoedingen van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Almere aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. Hiervoor werken wij samen met zorgverzekeraar VGZ. Als je gebruik maakt van deze zorgverzekering, krijg je goede vergoedingen, betaalt de gemeente Almere een deel van jouw premie en krijg je korting van VGZ.

Bij een aanvraag bijzondere bijstand van de gemeente Almere kijken wij altijd of de kosten vergoed zouden worden. Zouden de kosten worden vergoed, dan ontvang je geen bijzondere bijstand voor de kosten. Zouden de kosten niet worden vergoed, dan wordt gekeken hoe uitzonderlijk de kosten zijn.  

Wil je meer weten over de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen? Kijk dan op de pagina zorgverzekering.

Wat zijn bijzondere omstandigheden en noodzakelijke kosten?

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere bijstand wordt niet gegeven voor normale uitgaven die in ieder huishouden in het algemeen voorkomen. Door bijzondere persoonlijke omstandigheden kan het zo zijn dat je extra kosten moet maken. Wanneer deze bijzonder persoonlijke omstandigheden zich voordoen, kunnen deze kosten mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen.

Noodzakelijke kosten

Noodzakelijke kosten zijn kosten die in jouw persoonlijke situatie noodzakelijk worden geacht. Dit kunnen bijvoorbeeld medische kosten zijn en/of andere kostensoorten. De noodzaak van de kosten wordt beoordeeld aan de hand van jouw persoonlijke situatie waardoor het voor jou in jouw situatie noodzakelijk kan zijn en voor een ander in een soortgelijke situatie niet.

Krijg ik bijzondere bijstand voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage?

Soms moet je bij een vergoeding door een instantie een deel zelf betalen: een eigen bijdrage. Sommige instanties houden er geen rekening mee dat je een laag inkomen hebt. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage die je voor de kosten van een advocaat (via toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand) moet betalen. Dan kun je voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen.

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die je kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met jou naar oplossingen zoeken.  

Veelgestelde vragen over bezwaar en klachten

Wat is bezwaar?

Indien je het niet eens bent met een officieel besluit van de gemeente Almere dan kun je hiertegen een bezwaarschrift indienen. De gemeente is dan verplicht om het officiële besluit zorgvuldig te heroverwegen. Het besluit wordt heroverwogen door een onafhankelijk persoon. Hij/zij is niet betrokken geweest bij het besluit waar jij het niet mee eens bent.

De regels die gelden bij het indienen van een bezwaarschrift zijn grotendeels vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Wat als ik meer tijd nodig heb dan zes weken?

Je hebt zes weken de tijd na de beslissing om jouw bezwaar in te dienen. 

Het kan voorkomen dat je meer tijd nodig hebt om jouw bezwaarschrift te beargumenteren. Bijvoorbeeld  als je eerst advies wilt inwinnen. In dat geval moet je wel binnen zes weken een bezwaarschrift indienen, maar kun je in jouw bezwaarschrift vragen om een extra termijn om de redenen van jouw bezwaar aan te vullen. Je krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de redenen aan te geven. Doe je dit vervolgens niet, of niet op tijd, dan kan besloten worden dat jouw bezwaarschrift niet verder behandeld zal worden.

Ik heb een klacht. Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Almere zich tegenover jou heeft gedragen. Een klacht gaat dus bijvoorbeeld over de manier waarop je te woord bent gestaan, over een brief die niet beantwoord is, of over een toezegging die volgens jou niet is nagekomen.

Als je een klacht hebt, dan kun je gebruik maken van ons online klachtenformulier of een brief sturen waarin je jouw klacht beschrijft. Ook kun je telefonisch via 14036 een klacht indienen.

De gemeente is niet meer verplicht jouw klacht in behandeling te nemen wanneer je jouw klacht niet indient binnen 1 jaar nadat de gedraging waarover je een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift/klacht?

Aan het indienen van een bezwaarschrift of klacht zijn geen kosten verbonden.

De kosten van een juridisch adviseur of advocaat die door jezelf wordt ingeschakeld, moet je uiteraard wel zelf betalen.

Mogelijk kun je aanspraak maken op rechtsbijstand door de overheid. Dit betekent dat je niet alle kosten van de rechtshulp zelf hoeft te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat gebeurt er met het besluit tijdens de bezwaarschriftenprocedure?

Als je een bezwaarschrift indient tegen een besluit waarmee je het niet eens bent, betekent dit niet dat het genomen besluit niet in werking treedt. Het genomen besluit kan gewoon doorlopen tijdens de bezwaarprocedure.

Kan ik opnieuw een aanvraag indienen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Als het besluit is genomen dat je bijvoorbeeld geen uitkering (meer) krijgt dan mag je tijdens de bezwaarfase ook opnieuw een aanvraag indienen.

Je hoeft de uitkomst van de bezwaarprocedure niet af te wachten. Als je niet kunt wachten op het besluit op jouw bezwaarschrift of het besluit op jouw nieuwe aanvraag kun je bij de rechtbank ook om een voorlopige voorziening vragen.

Hoe wordt een bezwaarschrift behandeld?

Als je een bezwaarschrift indient, wordt er in principe telefonisch contact met je opgenomen. Ook ontvang je een ontvangstbevestiging.

Een onafhankelijke, juridische medewerker maakt tijdens het eerste telefonische contact of later met je een afspraak voor een hoorzitting. Je kunt jouw bezwaarschrift toelichten en vragen stellen. De medewerker kan ook vragen aan je stellen en maakt een verslag van het horen. Je bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Wij stellen het wel zeer op prijs als je van te voren ons mededeelt als je niet komt.

Na afloop van de hoorzitting worden alle stukken en standpunten door de onafhankelijke juridisch medewerker nogmaals goed bekeken en volgt er een besluit op jouw bezwaarschrift.

Ben je het niet eens met het besluit op het bezwaar? Je kunt hiertegen in beroep te gaan. Hoe je in beroep kunt gaan, wordt altijd vermeld onder het besluit op bezwaar.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is in een spoedprocedure waarbij  aan de voorzieningenrechter van de rechtbank wordt gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Er gelden twee bijzondere eisen voor een verzoek om een voorlopige voorziening. De eerste is dat bij het verzoek moet worden aangetoond dat er een snelle (voorlopige) beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is).

Het tweede bijzondere vereiste is dat een verzoek om een voorlopige voorziening alleen kan worden ingediend als er uiterlijk tegelijkertijd met het indienen van een verzoekschrift ook een bezwaarschriftprocedure is gestart.

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening ben je aan de rechtbank griffierecht verschuldigd.

Hoe wordt een klacht behandeld?

Wanneer je een klacht hebt ingediend wordt er in principe telefonisch contact met je opgenomen om te kijken wat er aan de hand is en om er iets aan te doen. Na eventueel telefonisch contact met je wordt de ontvangst van de klacht bevestigd. Als er tijdens het telefonisch contact al afspraken over de klachtafhandeling met je worden gemaakt worden deze mee worden genomen bij de bevestiging.

Vervolgens wordt de klacht behandeld en krijg je een schriftelijk antwoord op jouw klacht.

Ben je ontevreden over de afhandeling van jouw klacht door de gemeente? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Ombudsman Metropool Amsterdam. Hoe je dat kunt doen wordt altijd vermeld in het antwoord op jouw klacht.

Is de betaling van uw uitkering geblokkeerd?

De afdeling Werk en Inkomen heeft het recht om jouw uitkering te blokkeren als: 

 • Na onderzoek, het vermoeden bestaat dat je geen recht meer hebt op een uitkering
 • Na onderzoek het vermoeden bestaat dat je recht hebt op een lagere uitkering
 • Na onderzoek blijkt dat de inlichtingenplicht niet is nagekomen.

Over het blokkeren van de uitbetaling van jouw bijstandsuitkering ontvang je geen schriftelijk bericht.  

Ben je het niet eens met het blokkeren van de uitbetaling van jouw bijstandsuitkering dan kun je hiertegen in bezwaar. Zie daarvoor de mogelijkheden op deze pagina. Doe het binnen 6 weken nadat de uitbetaling van jouw bijstandsuitkering is geblokkeerd.

Wettelijke grond

Artikel 79 van de Participatiewet.

Wachten en voorschot

Krijg ik een voorschot?

Als je een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat je geld krijgt. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren.

Als je een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat je geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvang je van ons een voorschot. Je houdt recht op voorschotten zolang jouw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. Je moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere hebben doorgegeven. Je krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat je geen recht hebt op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor jou van toepassing zijnde norm.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Wij streven ernaar jouw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Wij moeten jouw aanvraag in ieder geval binnen 8 weken beoordelen. Als wij nog bewijsstukken van je nodig hebben, als je niet meedoet met de startdag of andere afspraken, dan kan het langer dan 8 weken duren.

Wijzigingen in mijn situatie

Ik word opgenomen in een instelling. Hou ik mijn uitkering?

Ga je naar een zorginstelling, verpleeghuis, revalidatiekliniek of andere instelling? Dan houd je jouw uitkering. Maar omdat je in een instelling minder kosten maakt (voor eten bijvoorbeeld) verlagen wij jouw uitkering wel. Je ontvangt een persoonlijke toelage die lager is. Daarvan kun je bijvoorbeeld jouw zorgverzekering betalen. Verder kun je bijzondere bijstand aanvragen voor huur en gas, water en licht. Wij betalen die dan door terwijl je in de instelling zit. Dat doen wij maximaal 1 jaar.

De persoonlijke toelage bedraagt:

 • € 309,97 per maand voor alleenstaanden en alleenstaande ouders.
 • € 309,97 per maand als je een partner hebt die thuisblijft. Jouw thuiswonende partner krijgt een 'gewone' bijstandsuitkering voor een alleenstaande (of alleenstaande ouder).
 • € 482,13 per maand voor partners als jullie beiden in een instelling verblijven.

Let op: de genoemde bedragen kunnen per 1-1-2022 weer veranderen

Ik ga naar de gevangenis. Hou ik mijn uitkering?

Ga je naar de gevangenis? Dan heb je geen recht meer op een bijstandsuitkering. Ook heb je geen recht op bijzondere bijstand voor de huurkosten.

Ik heb een baan en wil mijn uitkering opzeggen. Hoe doe ik dat?

Je kunt jouw uitkering opzeggen door het invullen en opsturen van het mutatieformulier (pdf, 0,106 Mb).

Hoe geef ik inkomsten door?

Inkomsten geef je door aan Werk en Inkomen via een inkomstenformulier. Dit formulier stuur je met een kopie van jouw loonstrook iedere maand naar ons op. Wij verrekenen de inkomsten met jouw uitkering.

Daarbij houden we rekening met een mogelijke inkomensvrijlating. Dat betekent dat wij een deel van jouw inkomen niet van de uitkering aftrekken. De eerste zes maanden dat je werkt heb je recht op een inkomensvrijlating van 25% (maximaal € 202 per maand in 2018). De vrijlating geldt eenmaal per uitkeringsperiode.

Ik heb parttime werk gevonden. Wat moet ik doen?

Allereerst: gefeliciteerd!

Heb je zelf werk gevonden? Dan moet dat binnen 5 werkdagen aan ons worden doorgegeven. Geef je dit niet op tijd door, dan kan het zijn dat je te veel uitkering ontvangt en dat samen met een boete later moet terugbetalen. Je kunt jouw wijzigingen doorgeven door het mutatieformulier in te vullen. Deze heb je gekregen bij de start van jouw uitkering en vind je op Almere regels. Lever bij het mutatieformulier ook een bewijs aan met daarop de startdatum van jouw nieuwe baan. Denk hierbij aan het arbeidscontract of de 1e salarisspecificatie. Heb je het arbeidscontract of salarisspecificatie document niet op tijd? Dan moet je dit zo snel mogelijk na ontvangst alsnog aan ons opsturen.

Let op: Als jouw werkmakelaar/klantmanager een baan voor je heeft gevonden, of je deed dit samen, dan hoef je geen mutatieformulier in te vullen.

 Lees voor meer informatie de folder (pdf, 0,093 Mb): Van uitkering naar werk.

Waarom wil de gemeente dat ik alimentatie aanvraag?

De uitkering is een laatste vangnet. Alleen als je op geen enkele andere manier in jouw levensonderhoud kunt voorzien heb je recht op een uitkering. Alimentatie is ook een vorm van levensonderhoud voor jou of voor jouw kinderen. Als je dus recht op alimentatie hebt, willen wij dat je dat aanvraagt. Wij houden het dan in op de uitkering die je van ons ontvangt.

Of je recht heeft op alimentatie hangt af van verschillende factoren. De rechter beslist daarover. Ook de hoogte van het bedrag wordt door de rechter bepaald. De plicht tot het betalen van alimentatie kan zowel aan mannen als vrouwen worden opgelegd. Bepalend is wie de kostwinnaar is geweest binnen een gezin.

Werken en zorg

Ik kan niet werken. Kan ik een uitkering aanvragen?

Mogelijk ben je (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kun je bespreken tijdens de startdag. Als uit onderzoek blijkt dat je niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kunnen wij je ontheffen van jouw arbeidsplicht. Wel maken we dan met jou afspraken over wat je wel gaat doen. Je wordt niet ontheven van jouw re-integratieplicht.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat jij doet wat voor jou mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Jouw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met je.

Krijg ik een vast contactpersoon?

Zodra jouw uitkering is toegekend krijgt je een vast contactpersoon. Wanneer je een traject volgt via de gemeente, krijg je voor dat traject een vast contactpersoon.

Moet ik solliciteren?

Ja, je moet solliciteren. Als je een bijstandsuitkering ontvangt, dan verwachten wij dat jij jouw best doet om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat kan door het vinden van betaald werk. Daarom eisen wij van je dat jij solliciteert.

Alleen in dringende situaties kun je van de sollicitatieplicht ontheven worden, bijvoorbeeld als je (langdurig) ziek bent. Als zo’n dringende situatie zich voordoet kun je contact opnemen met jouw klantmanager.

Wat is de startdag?

Als je een uitkering aanvraagt nodigen wij jou uit voor de startdag. Tijdens de startdag krijgen wij inzicht in jouw kansen op werk. Je neemt deel aan workshops zoals CV maken en solliciteren. Ook krijg je voorlichting over jouw rechten en plichten tijdens de uitkering.

Je hebt tijdens de startdag ook een gesprek met een inkomensconsulent. De inkomensconsulent neemt de door jou ingeleverde bewijsstukken met je door en beoordeelt of alle informatie aanwezig is om een uitkering aan te vragen. Daarna word jouw aanvraag in behandeling genomen.

De startdag en het gesprek met de inkomensconsulent zijn dus belangrijke voorwaarden om een uitkering te ontvangen.

Algemene vragen

Waarom worden er bedragen ingehouden op mijn uitkering?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij bedragen inhouden op jouw uitkering.

 • Doorbetaling: Je kunt ons machtigen om vaste lasten rechtstreeks te betalen aan andere organisaties. Bijvoorbeeld jouw huur aan de woningbouwvereniging of jouw energienota aan het energiebedrijf. Deze bedragen houden wij in op jouw uitkering. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’ en we doen dit alleen als je ons schriftelijk toestemming geeft hiervoor.
 • Geldlening: Soms verstrekken wij bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Het bedrag moet dan dus worden terugbetaald. In dat geval houden wij maximaal drie jaar lang iedere maand een bedrag in op jouw uitkering, als aflossing van onze lening.
 • Beslaglegging: Het kan zijn dat er door een gerechtsdeurwaarder loonbeslag is gelegd op jouw inkomen. Wij zijn dan verplicht het opgegeven bedrag in te houden op jouw uitkering en aan de gerechtsdeurwaarder te betalen. Als je het hier niet mee eens bent, kun je contact opnemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.
 • Premie zorgverzekering: Als je meer dan 6 maanden achterstand hebt bij het betalen van jouw zorgverzekeringspremie kan Zorginstituut Nederland de premie opeisen van jouw uitkering. Wij zijn dan verplicht de maandpremie rechtstreeks over te maken naar Zorginstituut Nederland.

Wat houdt de vakantietoeslag in?

Elke maand wordt er 5% van jouw uitkering opgespaard. Dit is het vakantiegeld of de vakantietoeslag. Eens per jaar wordt dit uitbetaald. Dat is elk jaar in juni.

Kunnen betalingen aan anderen worden gedaan vanuit mijn uitkering?

Ja, je kunt ons machtigen bedragen van jouw uitkering aan andere instanties over te maken. Bijvoorbeeld jouw huur aan de woningbouwvereniging of jouw energienota aan het energiebedrijf. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’.

Als je dit wilt, kun je hiervoor het formulier  ‘machtiging doorbetaling’ gebruiken. Je kunt dit formulier ophalen bij de balie Sociale Zaken. De balie Sociale Zaken is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00.

Ik zoek een woning. Wie kan mij helpen?

Wanneer je een woning zoekt dien je jezelf in te schrijven bij Woningnet. De gemeente verhuurt of verkoopt geen woningen.

Als je voor urgentie in aanmerking denkt te komen kun je jezelf inschrijven bij het Vierde Huis

Kan ik een afspraak verzetten of afzeggen

Wanneer blijkt dat je bijvoorbeeld door ziekte niet op jouw afspraak kunt komen, kun je jouw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren verzetten of afzeggen. Wanneer je zonder bericht niet op een afspraak komt, kan dat gevolgen hebben voor jouw uitkering.

Kan ik een afspraak maken met mijn klantmanager?

Ja, je kunt een afspraak maken met jouw klantmanager als dat nodig is. Hiervoor kun je bellen met 14 036.

Ik weet niet wie mijn klantmanager is. Wie kan ik bellen voor vragen?

Wanneer je belt met 14036 hoor je van de betreffende medewerker wie jouw klantmanager is. Je wordt dan doorverbonden met deze klantmanager of een directe collega.