IT vacatures

De gemeente Almere

Almere is in meer dan 40 jaar tijd uitgegroeid tot een kleurrijke stad met ruim 200.000 inwoners. Een aantrekkelijke stad voor iedereen, ook voor wie hier wil werken en ondernemen. Onze kernwaarden zijn:

Hartelijk, Slagvaardig, Samen, Inventief en Betrouwbaar.

Samen met ca. 2.000 collega’s werken wij voor de inwoners en bedrijven in de stad. Als medewerker van de afdeling ICTAR doe je dat door een perfecte IT dienstverlening te bieden aan alle afdelingen en collega’s en mee te werken aan de doorontwikkeling van onze informatievoorziening. 

De IT van de gemeente Almere

Een gemeente is een bijzonder bedrijf. De meeste mensen kennen ons van de paspoorten en rijbewijzen. Maar we doen veel meer. Een gemiddeld bedrijf heeft ongeveer 80 bedrijfsprocessen, een gemeente heeft er 400. In alle zaken die het wonen en werken in een stad beïnvloeden heeft de gemeente wel een vinger in de pap.

Dat maakt dat we een bijzonder complexe en interessante IT-omgeving hebben, waarin alle systemen met elkaar samenhangen. In Almere hebben we het over ongeveer 2.500 werkplekken (vast/laptop). Daarnaast hebben we ongeveer 700 iPad’s en 1.500 smartphones. We gebruiken ongeveer 100 servers en hebben 600 applicaties.

Dit alles gaat de komende jaren sterk veranderen. Onder invloed van landelijke bewegingen, zullen we steeds meer applicaties gaan gebruiken die we delen met andere gemeenten. Data moet hiervoor overal op orde worden gebracht. Want alle 380 gemeenten gebruiken de data net iets anders.

We gaan meer en meer applicaties uit de cloud gebruiken. Het aantal servers wat we zelf beheren zal hierdoor afnemen. We moeten steeds meer aandacht besteden aan privacy, security en leveranciersmanagement om de gegevens in de cloud op een goede manier in stand te kunnen houden. We kunnen steeds meer af met alleen een browser. Aan de kant van de werkplek wordt het eenvoudiger, aan de achterkant steeds complexer. 

Ook komen er tal van nieuwe technieken op ons af. Om er maar eens een paar te noemen: Artificial Intelligence, drones, Virtual Reality, blockchain, augmented reality, big data en Internet Of Things. Ze gaan het werken van de gemeente ingrijpend veranderen. 

De afdeling ICTAR

ICTAR is de IV organisatie van de gemeente Almere. Hier werken ca. 90 enthousiaste en gedreven IT professionals in dienst van de gemeente Almere aan het beheer en de doorontwikkeling van de informatievoorziening en de IT dienstverlening. Daarnaast werken nog een aantal externe IT Projectleiders aan de realisatie van ons IT Project Portfolio.  De CIO/Afdelingsmanager ICTAR is eindverantwoordelijk. De IT operatie wordt aangestuurd door 3 Teamleiders. De gemeente Almere heeft haar basis ICT voorziening (netwerk, rekencentrum en werkplekken) geoutsourced naar Fujitsu.

ICTAR is in april 2016 van start gegaan met een verander traject dat eind 2017 heeft geresulteerd in een reorganisatie. In dit verandertraject zijn processen opnieuw beschreven,  is de afdeling organisatorisch ingericht, zijn functies herzien, zijn dienstverleningsnormen vastgelegd en is de eigen besturingscyclus ingericht.

ICTAR is georganiseerd in een aantal clusters. Binnen het cluster is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een vakgebied of set aan applicaties. Voor de dagelijkse operatie is de cluster senior verantwoordelijk. De clusters:

  • CIO Office  (beleid, architectuur, privacy, security, informatiebeheer, contract & leveranciersmanagement)
  • Projecten (IT project portfoliomanagement, project management ondersteuning, projectleiding)
  • Serviceplein ICT (service desk)
  • Processen (proces, problem, incident, change, release, resource en capacity management)
  • Techniek & Change (technisch beheer & changes)
  • Functioneel beheer publiek & sociaal domein
  • Functioneel beheer fysiek domein
  • Functioneel beheer digitale dienstverlening
  • Functioneel beheer bedrijfsvoering

Wat we jou bieden als je bij ICTAR komt werken

We bieden jou een dynamisch functie in een afdeling en gemeente die volop in ontwikkeling is. Er is veel ruimte voor initiatief en creativiteit. Bij ons staat kennisontwikkeling hoog op agenda. ICTAR heeft dan ook per functieprofiel een permanente educatie kaart waar je jaarlijks in overleg met je teamleider jouw persoonlijke kennisontwikkeling uit kiest. Je komt te werken met collega’s die met enthousiasme, professionaliteit en toewijding werken aan de IT dienstverlening aan alle collega’s en afdelingen in onze organisatie. 

We bieden je een passend salaris bij de zwaarte van de functie. Daarnaast hebben we een IKB (individueel keuze budget) van 16,8%  van het bruto salaris.  Maar dat is nog niet alles. Er zijn mogelijkheden tot een 4 daagse werkweek, thuiswerken, ADV opbouw door meer uren per week te werken, waardoor je vrije dagen kunnen  oplopen tot ca. 10 weken per jaar. Woon je in Almere dan kom je in aanmerking voor een fietsvergoeding of OV vergoeding, woon je buiten Almere dan krijg je een OV vergoeding tot 60km enkele reis of eigen vervoer vergoeding tot 40km enkele reis.

ICTAR heeft meerdere vacatures

Doordat we sinds 2016 een verandertraject hebben uitgevoerd zijn we terughoudend geweest is het vervullen van vacatures met vast personeel. Nu ICTAR haar definitieve vorm heeft gekregen en de functies en taken opnieuw zijn beschreven is het tijd om onze vacatures te gaan invullen met vaste medewerkers.  Via onderstaande link kom je bij het vacature overzicht.