Direct naar paginainhoud

Weer werken: re-integratie

Heb je op dit moment geen werk en ontvang je een uitkering? Dan is de kans groot dat je te maken krijgt met re-integratie. Met re-integratie worden alle activiteiten bedoeld die je helpen om opnieuw een baan te vinden. 

Heb je geen recht op een uitkering, en wil je wel hulp bij re-integratie? Dan kun je je melden bij het UWV. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Heb je een uitkering, dan heb je van ons een klantmanager toegewezen gekregen. De klantmanager gaat samen met jou onderzoeken of er mogelijkheden zijn op gebied van werk en/of scholing. Zijn er obstakels, dan stippelen we samen uit hoe deze zo effectief mogelijk genomen kunnen worden. Je kunt in dit geval denken aan het inzetten van een traject om je klaar te stomen voor reguliere arbeid of je te begeleiden richting de juiste zorginstanties. 

Blijkt dat je aan de slag kunt, dan krijg je verschillende workshops. Deze workshops worden gegeven door diverse klantmanagers (workshop Rechten en plichten, Vermogen, Werk, HBO+). Aansluitend is het doel om samen met jouw klantmanager de juiste baan voor jou te vinden. 

Jonger dan 27 jaar

Ben je jonger dan 27 jaar oud, dan wordt het behalen van een startkwalificatie benadrukt. Is er geen sprake van een startkwalificatie (MBO 2/HAVO), dan wordt studiefinanciering gezien als voorliggende voorziening. Dan moet bekeken worden of er mogelijkheden zijn om alsnog een startkwalificatie te behalen. 

Voor jongeren tot 23 jaar kunnen wij begeleiding inzetten via de RMC consulent (Meld- en Co√∂rdinatiefunctie Voortijdig Schoolverlater). Zij helpen de mogelijkheden onderzoeken richting een opleiding met studiefinanciering. Voor jongeren van 23 jaar en ouder wordt de individuele situatie bekeken. 

Contact 

Heb je vragen? Neem dan contact op met je klantmanager.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening