Weer werken: re-integratie

Heeft u op dit moment geen werk en ontvangt u een uitkering? Dan is de kans groot dat u te maken krijgt met re-integratie. Met re-integratie worden alle activiteiten bedoeld die u helpen om opnieuw een baan te vinden. 

Heeft u geen recht op een uitkering, en wilt u wel hulp bij re-integratie? Dan kunt u zich melden bij het UWV. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Heeft u een uitkering, dan heeft u van ons een klantmanager toegewezen gekregen. De klantmanager gaat samen met u onderzoeken of er mogelijkheden zijn op gebied van werk en/of scholing. Zijn er obstakels, dan stippelen we  samen uit hoe deze zo effectief mogelijk genomen kunnen worden. U kunt in dit geval denken aan het inzetten van een traject om u klaar te stomen voor reguliere arbeid of u te begeleiden richting de juiste zorginstanties. 

Blijkt dat u aan de slag kunt, dan krijgt u verschillende workshops. Deze workshops worden gegeven door diverse klantmanagers (workshop Rechten en plichten, Vermogen, Werk, HBO+). Aansluitend is het doel om samen met uw klantmanager de juiste baan voor u te vinden. 

Jonger dan 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar oud, dan wordt het behalen van een startkwalificatie benadrukt. Is er geen sprake van een startkwalificatie (MBO 2/HAVO), dan wordt studiefinanciering gezien als voorliggende voorziening. Dan moet bekeken worden of er mogelijkheden zijn om alsnog een startkwalificatie te behalen. 

Voor jongeren tot 23 jaar kunnen wij begeleiding inzetten via de RMC consulent (Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlater). Zij helpen de mogelijkheden onderzoeken richting een opleiding met studiefinanciering. Voor jongeren van 23 jaar en ouder wordt de individuele situatie bekeken. 

Contact 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw klantmanager.

Re-integratie trajecten

Voor deze trajecten kunt u zich nu aanmelden:

Flextensie: werkervaring opdoen voor uitkeringsgerechtigden, met een kleine, extra vergoeding 

Binnenstebuiten: een kans voor almeerse jongeren, met of zonder uitkering

Activeringscentrum

Buurtvoorlichters

Heeft u een uitkering, en wilt u deelnemen aan een (ander) traject? Neem dan contact op met uw klantmanager via 14 036.

Wat vindt u van onze website?