Buurtvoorlichters

Buurtvoorlichter worden, iets voor u?

Buurtvoorlichters zijn mensen die in het kader van de Participatiewet via de gemeente Almere werkervaring opdoen door buurtbewoners in te lichten of om juist informatie op te halen als link tussen bewoners en sociale partners.

Ogen en oren van de wijk

De buurtvoorlichters brengen in een bepaalde wijk huis aan huis nuttige informatie van bijvoorbeeld de gemeente Almere, van de politie, van welzijnsorganisaties, van stichtingen, van wijkteams en van scholen. Ze leggen contact met de bewoners, vragen hen om hun mening, houden ze op de hoogte en betrekken ze op die manier bij wat er speelt, bij eventuele veranderingen en bij activiteiten in de wijk. Buurtvoorlichters hebben een belangrijke taak en fungeren als ogen en oren van de wijk.

Goede resultaten

De afgelopen jaren zijn er op deze manier al veel gesprekken gevoerd. Met resultaat! Meer bewoners zijn bereikt dan via nieuwsbrieven of de krant. Organisaties die gebruik maken van de buurtvoorlichters hebben dan ook positieve ervaringen en meten een hoger bereik van hun voorlichting of opdrachten.

Begeleiding en werkervaring

Buurtvoorlichters zijn inwoners van Almere die tijdens hun re-integratie traject getraind en opgeleid worden door de klantmanagers van de gemeente Almere om de wijk in te gaan. De buurtvoorlichters kunnen 24 uur per week ingezet worden voor opdrachten in een wijk. Zo doen ze werkervaring op en verkleinen ze hun afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Interesse?

Heeft u belangstelling om buurtvoorlichter te worden en om namens de gemeente, een instantie of andere organisatie informatie in een wijk of in de stad te verspreiden? Bent u sociaal vaardig en staat u graag in contact met mensen? Bent u breed geïnteresseerd en vindt u het leuk om te horen hoe mensen in een bepaalde buurt over bepaalde onderwerpen denken? Neemt u dan contact op met Werk & Inkomen via info@almere.nl Geef aan dat het gaat om ‘project Buurtvoorlichters’. Wij nemen dan contact met u op en bespreken graag met u wat de mogelijkheden zijn. Misschien wordt u dan wel één van onze nieuwe buurtvoorlichters!