Doelgroepverklaring

Werkgevers kunnen een premie ontvangen wanneer zij iemand in dienst nemen die tot een bepaalde doelgroep behoort. Dit heet loonkostenvoordeel (LKV). Misschien hoort u tot zo’n doelgroep? In dat geval heeft uw werkgever recht op het loonkostenvoordeel en bent u extra aantrekkelijk om in dienst te komen of te blijven. U moet dan zelf een verklaring aanvragen en aan uw werkgever geven. Dit is de doelgroepverklaring LKV. Hier leest u hoe u een doelgroepverklaring LKV kunt aanvragen.

Behoor ik tot een doelgroep?

Het loonkostenvoordeel geldt voor vier doelgroepen. Dit zijn:

  • oudere werknemers (vanaf 56 jaar)
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden.

Van bovenstaande doelgroepen kan alleen de doelgroep; oudere werknemers, de doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente. Voorwaarde is wel, dat u een uitkering van de gemeente ontvangt (Particpatiewet, IOAW of IOAZ).

Ontvangt u een andere uitkering of behoort u tot een van de andere drie doelgroepen dan kunt u de doelgroepverklaring LKV aanvragen bij het UWV. Hier vindt u ook een handige checklist om te bepalen of u tot een doelgroep behoort.

Let op: u bent niet verplicht een doelgroepverklaring aan te vragen!

Voorwaarden doelgroepverklaring LKV oudere werknemers

Een doelgroepverklaring LKV oudere werknemers moet worden aangevraagd binnen 3 maanden nadat u in dienst bent getreden. Verder gelden deze voorwaarden:

  • U bent 56 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U hebt in de maand voorafgaand aan uw baan een uitkering van de gemeente ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ).
  • U werkt niet in WSW-dienstverband (Wet Sociale Werkvoorziening) of in een beschutte werkomgeving via uw gemeente.
  • U bent verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • U heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij uw huidige of nieuwe werkgever gewerkt.

Aanvragen doelgroepverklaring LKV oudere werknemers

U kunt de doelgroepverklaring LKV oudere werknemers aanvragen via het aanvraagformulier op deze pagina. U kunt het formulier printen en ingevuld inleveren bij de Balie Sociaal Domein, of opsturen naar Gemeente Almere, Werk & Inkomen, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Aanvraagformulier doelgroepverklaring LKV

Wat moet ik doen met de doelgroepverklaring LKV?

Als u de doelgroepverklaring LKV van ons heeft ontvangen, geeft u een kopie aan uw werkgever. Als u dat wilt, zorgt de gemeente ervoor dat uw werkgever een kopie ontvangt. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier.

Met de kopie kan uw werkgever premiekorting aanvragen bij de Belastingdienst. Dat betekent dat uw werkgever korting krijgt op de loonheffing die voor u als werknemer afgedragen wordt aan de Belastingdienst. De korting ontvangt de werkgever maximaal drie jaar.