Werken met een arbeidsbeperking

Iedereen doet mee, ook mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen kan iets bijdragen aan de stad.

  • Met werkgevers is afgesproken dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat is de banenafspraak.
  • Er is extra begeleiding of aanpassing van de werkplek mogelijk.

Heb je een arbeidsbeperking, zoals een handicap, waardoor je niet het minimumloon kunt verdienen?

  • Je komt in aanmerking voor een baan in kader van de banenafspraak als je bent opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV.
  • Je kunt via het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Dan wordt onderzocht of je in aanmerking komt voor de banenafspraak, en hiervoor een indicatie krijgt. 
  • Heb je een uitkering? bespreek dan met je klantmanager of je in aanmerking komt voor een baan in kader van de banenafspraak, en of er extra begeleiding of aanpassing van de werkplek voor je mogelijk is.
  • Je kunt via het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Dan wordt onderzocht of je in aanmerking komt voor de banenafspraak en hiervoor een indicatie krijgt. Vraag de beoordeling aan via het UWV.