Direct naar paginainhoud

Zuiderduin

Zuiderduin is het eerste woongebied dat in Almere DUIN is opgeleverd. In dit gebied zijn in 2014-2017 door Amvest 225 koop- en huurwoningen gebouwd.

Het gebied is uniek opgezet met aangelegde duinen van soms wel 10 meter hoog, afgewisseld met schelpenpaadjes en wuivend helmgras, waardoor bewoners hier het ultieme vakantiegevoel ervaren. Het project is onderscheiden met de NEPROM-prijs 2017. 

Paddenpoelen in De Vallei

In Almere Poort komt sinds 2002 komt de Rugstreeppad voor. Dit is een beschermde diersoort. Voor de verdere ontwikkeling van Almere Poort en DUIN was een ontheffing noodzakelijk. Deze ontheffing is gegeven, onder de voorwaarde dat er alternatief leefgebied voor de populatie Rugstreeppadden zou worden gecreëerd en actief zou worden onderhouden. Om de Rugstreeppad in DUIN te faciliteren is gekozen om in De Vallei een paddenpoel aan te leggen. De paddenpoel is onderdeel van de werkzaamheden van De Vallei.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening