Werkzaamheden openbaar terrein noord en zuid Homeruskwartier Centrum

Vanaf maandag 1 maart a.s. wordt het openbaar terrein van het noordelijk en zuidelijk deel van Homeruskwartier Centrum definitief ingericht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Infradijk Lelystad.

Wat gaan we doen?

We verwijderen eerst de aanwezige bestrating. Daarna leggen we de rijweg, het trottoir en de verlichting aan. De werkzaamheden voor de beplanting in het openbaar gebied zijn seizoensgebonden. We planten het groen daarom vanaf het najaar 2021 (plantseizoen). Over de planning van deze werkzaamheden informeren wij u in een later stadium.

Fasering en duur werkzaamheden

Om de wijk bereikbaar te houden, voeren wij de werkzaamheden in fasen uit. We beginnen op maandag 1 maart a.s. eerst in het noordelijk deel met de werkzaamheden aan het nieuwe parkeerterrein naast de basisschool ’t Odyssee. Vanaf maandag 15 maart gaan we ook in het zuidelijk deel van het Homeruskwartier Centrum aan de Sinonstraat aan de slag. Vervolgens pakken wij de overige straten aan zowel in het noordelijk deel als in het zuidelijk deel.

De exacte fasering kunnen wij op dit moment niet maken; door de bouw op de aanliggende kavels kunnen er wijzigingen ontstaan. Tenminste één week voor aanvang van de werkzaamheden in uw straat wordt u hierover geïnformeerd. Het streven is om de werkzaamheden eind 2023 geheel af te ronden.

Het weer kan de werkzaamheden beïnvloeden, daardoor kan ook de planning wijzigen. Wij vermelden eventuele wijzigingen in de planning op de website van de gemeente Almere.

Op de bijgevoegde kaartjes is aangegeven waar de werkzaamheden zijn.

Bereikbaarheid woningen en parkeren

Tijdens de werkzaamheden in uw straat of straatgedeelte is het noodzakelijk dat de straat afgesloten wordt voor al het verkeer. Uw woning is dan niet bereikbaar per auto. U wordt verzocht om uw auto tijdelijk elders te parkeren. Via tijdelijke voorzieningen is uw woning wel te voet bereikbaar.

Aanbieden afval

De (bovengrondse) containers of opstelplaatsen voor uw afvalbak zijn door de werkzaamheden tijdelijk niet bereikbaar. Uw afvalbak kunt u in deze periode aanbieden bij de voor u dichtstbijzijnde tijdelijke opstelplaats.