Skip to content

Asbest

Bloembak met asbest

Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom mag u asbest nooit bij het afval gooien. Wilt u als particulier asbest afvoeren? Verpak het materiaal dan dubbel, in dik stofdicht en doorzichtig plastic en breng het naar het recyclingperron in Almere Buiten. U dient vooraf wel gecontroleerd te hebben of u het materiaal zelf mag verwijderen en vervoeren. Doe een vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl -> asbest sloopmelding

Asbest?

Asbest kan in allerlei zaken zitten. Denk aan golfplaten, bouwmateriaal, bloembakken, etc. De gemeente neemt nooit risico en zamelt asbest en materiaal dat erop lijkt, apart in. 

Recyclingperron

Neemt u asbest mee naar het recyclingperron, meld u dan bij de perronbeheerder. De perronbeheerder heeft ook gratis verpakkingsmateriaal voor u. De asbesthoudende materialen worden op het recyclingperron in een aparte asbestcontainer opgeslagen en later door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en vernietigd. De gemeente haalt géén asbest op aan huis. 

Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen, dan bent u gebonden aan landelijke regels over het verwijderen en afvoeren van asbest. Ook stelt de rijksoverheid subsidies beschikbaar voor het verwijderen van asbest.

U kunt hier meer informatie vinden over het verwijderen of melden van asbest.

Asbest inleveren

Asbest kan op het recycleperron Buiten en op het Upcyclecentrum in Haven worden ingeleverd. Het asbest moet dubbel in doorzichtig plastic verpakt zijn. Almere Poort accepteert geen asbest.

Subsidieregeling 

Per 15 december 2018 is de landelijke subsidieregeling verwijdering asbestdaken gestopt. Deze regeling had als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was het budget van € 75 miljoen beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput.

De landelijke overheid heeft het voornemen om te komen tot een landelijk asbestfonds voor eigenaren van asbestdaken die sanering niet kunnen financieren. Daarmee kan de financiële ondersteuning gericht worden ingezet. Het streven is naar inwerkingtreding van het fonds in 2019. Meer informatie hierover is bijvoorbeeld te vinden via asbestversnelling of de website van de Rijksoverheid.

Vanaf 1 april 2019 is het mogelijk om bij de provincie Flevoland subsidie aan te vragen voor het verwijderen van asbestdaken, die worden vervangen voor een geïsoleerd dak en/of zonnepanelen. De subsidie kan vanaf 1 april worden aangevraagd via het loket subsidieaanvraag flevoland.
Meer informatie vindt u ook hier: https://www.flevoland.nl/actueel/asbest-eraf-zonnepanelen-erop.

Wat vindt u van onze website?