Skip to content

Wat gebeurt er met het rest- en bioafval uit uw duobak?

Net zoals in een duobak heeft de vuilniswagen ook twee compartimenten. Als de vuilniswagen de duobak leegt, wordt er door een systeem in de wagen de afvalsoorten gescheiden opgevangen. In het bovenste deel van de wagen gaat het restafval. In het onderste deel van de vuilniswagen komt het bioafval. 

Als de vuilniswagen vol is, gaat deze naar afvalverzamellocatie Braambergen. Daar wordt het restafval gestort in een grote bak. Het bioafval wordt daarna apart in een andere bak gestort. Het restafval wordt in een perscontainer geschept en gaan naar de Huisvuilcentrale in Alkmaar voor verbranding. Hier wordt energie uit gewonnen. Het bioafval gaat naar Orgaworld in Lelystad. Bioafval wordt vergist. Tijdens het vergisten komt biogas vrij, dat wordt gebruikt om energie op te wekken. Van de rest wordt compost gemaakt. U kunt van april t/m september gratis compost ophalen bij het recyclingperron in Almere Buiten. 

Wat vindt u van onze website?